Viešbučio „Reval Hotel Lietuva“ rinkodaros strategijos tobulinimas riboto biudžeto sąlygomis


Įvadas. Rinkodaros teoriniai aspektai. Rinkodaros samprata. Paslaugų rinkodara. Rinkodaros rūšys. Rinkodaros strategija. Strategijos planavimo žingsniai. Rinkodaros strategijos pasirinkimas. Rinkodaros strategijos formavimas. Viešbučio „Reval hotel Lietuva“ rinkodaros strategijos tobulinimas. Viešbučio „Reval Hotel Lietuva“ pristatymas. Viešbučio „Reval Hotel Lietuva“ veiklos analizė. Vidinė valdymo struktūra. Mikroaplinkos analizė. „Reval Hotel Lietuva“ konkurencijų klasifikacija. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė - technologinė aplinka. Rinkodaros kompleksas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Viešbučio „Reval Hotel Lietuva“ esamų rinkodaros veiksmų tyrimas. Tyrimo rezultatų analizė. Strateginių rinkodaros procesų tobulinimas viešbutyje „Reval Hotel Lietuva“. Vidiniai procesai. Išoriniai procesai. Priedai. Priedas nr.

Ekonominiu sunkmečiu, daugelis Lietuvos įmonių vadovų susiduria su finansiniais sunkumais.

2009 – ieji metai viešbučių sektoriui vietoj įspūdingo augimo, kurį žadėjo ekspertai, prastais rezultatais ne tik kad nuvylė šios rinkos žaidėjus, tačiau ir nemažą jų dalį stumtelėjo link bankroto ribos. Šio reiškinio priežasčių gausu: ekonominio sąstingio veiksniai (sumažėjusios turizmo paslaugų paklausos, išaugusių kintamųjų veiklos kaštų ir pan.). Vyriausybės bandymai mokesčių reformomis sutvarkyti mažo biudžeto problemas bei netikėtas nacionalinės avialinijos „FlyLal“ bankrotas. Problemos Lietuvos turizmo bei aptarnavimo infrastruktūroje ir tarptautinėje arenoje, nepakankama informacijos, reklamos sklaida. Tokiomis rinkos sąlygomis - vienintelė galimybė, siekiant gerinti viešbučių užimtumą – tvirta marketingo strategija.

Temos aktualumas. Dauguma viešbučių siekdami gauti didesnį pelną, įgyti pranašumą rinkoje ir užimti didesnę rinkos dalį, rengia marketingo strategijas. Konkreti įmonės veiklos ir marketingo strategija, tai geriausias būdas pagaminti ir parduoti produktą ar paslaugą, kuri priklauso nuo įmonės tikslų, išteklių, kompetencijų, ir bendrosios rinkos konteksto. Atsižvelgiant į aukščiau minėtus ekonominio sunkmečio veiksnius – daugelis viešbučių susiduria su finansiniais sunkumais. Ne išimtis ir mano nagrinėjamo viešbučio „Tyla“, esančio Biržuose, atvejis. Norint sėkmingai konkuruoti apgyvendinimo paslaugų rinkoje būtinas efektyvus marketingo strategijos formavimas. Tačiau viešbutis „Tyla“, kaip ir daugelis kitų viešbučių, neturi tam didelių kaštų. Todėl būtina galvoti ir planuoti mažo biudžeto reikalaujančias marketingo priemones bei veiksmus.

Darbo problema: silpnas „Tylos“ viešbučio biudžetas, svečių nepakankamumas viešbutyje, mažas kapitalas.

Lietuvos viešbučių ribotas biudžetas yra itin aktuali problema, todėl šio darbo tikslas : atlikti viešbučio „Tyla“ veiklos analizę ir ja remiantis ieškoti marketingo strategijos tobulinimo būdų, esant ribotam biudžetui.

Išanalizuoti literatūros šaltinius, susijusius su baigiamojo darbo tema ir atlikti jų lyginamąją analizę;

Pristatyti viešbutį „Tyla“ ir apžvelgti veiklą, įvertinant išorinių ir vidinių veiksmų įtaką;

Įvertinti viešbučio „Tyla“ konkurencingumą svečių apgyvendinimo rinkoje;

Atlikti viešbučio „Tyla“ ir svečių namų „Helveda“ marketingo strategijų tyrimą;

Tyrimo objektas – viešbučio „Tyla“ marketingo strategijos tobulinimas.

didinimo. Kitaip tariant, kaip įmanomą gauti didesnį pelną, esant ribotam biudžetui. Remiantis skirtingais autoriais (R. Virvilaite, R. Jucevičiumi) atskleidžiu pagrindines marketingo funkcines veiklos strategijas, jo svarbą ir įtaką veiklos rezultatams.

Paslaugų marketingo sampratą susiformavo remiantis apskritai marketingo, literatūroje kartais vadinamo bendrojo marketingo, tradicinio marketingo, mišriojo marketingo ir pan. sąvokos apibrėžimais.

Kai plėtojama speciali paslaugų marketingo teorija, svarbu pabrėžti, kad dauguma paslaugų, pavyzdžiui kirpyklų, oro kompanijų, bankų, turizmo agentūrų, draudimo ir transporto kompanijų turi bendrų bruožų, kurie leidžia manyti, kad paslaugų sferos veikla yra iš dalies vienarūšė (homogeniška).

Marketingo taikymo paslaugų įmonių veikloje pagrindą sudaro marketingo koncepcija. Šia koncepcija turėtų vadovautis paslaugų įmonių vadovai ir vadybininkai, tiek mąstydami apie verslą, tiek veikdami praktiškai.

Didinti paslaugų teikimo vertę;

Pateiksiu kelių autorių nuomonę apie marketingo tyrimų rūšis: nurodysiu kriterijus (pagal ką klasfikuojami ) ir kokios rūšys.

pagal tyrimo kryptingumą trys marketingo tyrimo rūšys : žvalgybiniai tyrimai, išvadų tyrimai ir veiklos vertinimo (grįžtamojo ryšio ) tyrimai.

pagal tiriamą objektą skiriami : išorinės marketingo aplinkos tyrimai, vidinės aplinkos marketingo tyrimai, vartotojų tyrimai.

Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai: kokybiniai – nėra iki galo išbaigti, dinamiški ir lankstūs. Gilinamasi

į suvokimo problemą. Išaiškinamas vartotojų kūrybiškumas, jausmai, emocijos, požiūriai. Didesnė

veiklos ir kūrybinių idėjų ištekliai. Kiekybiniai- matuojama statistikai ir skaitmenimis. Grupių, imčių

Pirmoji autorių grupė marketingo rūšis išskiria pagal marketingo proceso pobūdį, vartotojų grupes, procesinius etapus, rinkų kiekį, socialinius tikslus, technologines priemones, geografinį išplitimą ir kitus kriterijus. Kadangi tokių kriterijų yra daug, negalima teigti, kad tokia klasifikacija yra griežtai sistematizuota. Yra netgi ir panašių klasifikuojamų elementų, pavyzdžiui Abstraktesnė, tačiau labiau sistematizuota, yra R.Virvilaitės klasifikacija. Joje marketingas klasifikuojamas pagal jo veikimo būdus, pagal rinkos situaciją, paklausos ir pasiūlos lygmenį.

Mano nagrinėjama tema reikalauja, kalbėti apie marketingą eant ribotam biudžetui, todėl greta standartinių marketingo rūšių, noriu atkreipti i literatūros naujadarą partizaninį ir calimero marketingus.

Calimero marketingo išradėja Karen Romme, mažesnėms įmonėms nori parodyti, kokia stipri iš ties jų padėtis palyginus su dideliais konkurentais. Labai svarbu, kad jie susikurtu savo rinkodaros strategiją, t.y. strategiją, kuri būtų paremta jų asmeniniais pranašumais ir kur finansiniai trūkumai nesudarytų jokių

  • Microsoft Word 245 KB
  • 2015 m.
  • 50 puslapių (11364 žodžiai)
  • Universitetas
  • Eglė
  • Viešbučio „Reval Hotel Lietuva“ rinkodaros strategijos tobulinimas riboto biudžeto sąlygomis
    10 - 2 balsai (-ų)
Viešbučio „Reval Hotel Lietuva“ rinkodaros strategijos tobulinimas riboto biudžeto sąlygomis. (2015 m. Balandžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesbucio-reval-hotel-lietuva-rinkodaros-strategijos-tobulinimas-riboto-biudzeto-salygomis.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 24 d. 21:56
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!