Viešbučių konkurencingumą lemiantys veiksniai Kauno mieste


Santrauka. SUMMARY. Įvadas. Literatūros apžvalga. Konkurencingumo samprata ir svarba viešbučiams. Įmonių konkurencingumą lemiantys veiksniai. Konkurencingumo modeliai. Viešbučių konkurencingumo ištyrimo lygis. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai ir rekomendacijos. Naudota literatūra. Priedai.

Konkurencingumas yra daugiareikšmė sąvoka, kuri viešbučių srityje suprantama kaip gebėjimas pritraukti vartotoją savo paslaugomis, kurios turi būti patrauklesnės ir efektyvesnės nei konkurentų. Tokiu atveju yra užtikrinama vartotojų gausa, išlaikymas, paslaugų pardavimas ir galiausiai pelnas.

Yra dvi pagrindinės grupės veiksnių, lemiančių konkurencingumą: tai vidiniai ir išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai dar yra skirstomi į minkštuosius ir kietuosius veiksnius ir aplinką. Palyginus vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius, nustatyta, kad „Europa Royal Kaunas „ konkurencingumą daugiausia lemia vidiniai veiksniai.

Kiekvienam verslui, nesvarbu kokias paslaugas jis teiktų ar kokius produktus begamintų, svarbus vis didėjantis pelnas. Pelnas kaip žinia yra sąvoka, paprastai vartojama skirtumui tarp pajamų ir išlaidų gamyboje nusakyti, be to tai puikus motyvacijos šaltinis, tad nuo jo priklauso ir tolimesnis įmonės egzistavimo laikotarpis. Pelno siekiančių verslų sąraše galima aptikti ir viešbučių verslą. Atsirandant vis naujiems arba plečiantis esamiems viešbučiams ir jų tinklams, konkurencingumas didėja ir tampa vis intencyvesnis. Tad norint, išlaikyti ir tobulinti verslą, įmonės turi neatsilikti nuo naujovių, auginti verslą reklamos srityje, ir nepamiršti efektyvinti savo veiklą. Žinoma reikėtų suprasti, jog to sieks ne vienas viešbutis, tad ir konkuruoti reikia išmokti. Konkurencingumo suvokimas, ir mokėjimas jį pritaikyti versle, gali būti kaip raktas į sėkmę, tad reikėtų neblogai įsigilinti į jo veikimo principus. Apsiribojant Kauno miesto „ Europa Royale Kaunas“ viešbučiu, ir bus mėginama išsiaiškinti kokie veiksniai turi didžiausia įtaka konkurencingumo formavimui.

Darbo objektas: paslaugų konkurencingumo vertinimas.

Darbo problema: koks yra paslaugų konkurencingumo vertinimas.

Darbo tikslas: įvertinti viešbučio „Europa Royale Kaunas“ paslaugų konkurencingumą.

Darbo uždaviniai: Apibrėžti apgyvendinimo paslaugų konkurencingumo sampratą; Ištirti viešbučio teikiamų paslaugų konkurencingumą lemiančius veiksnius;

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, statistikos duomenų analizė, anketinė apklausa, stebėjimas, SSGG analizė

Šioje darbo dalyje pateikiamos konkurencingumo sampratos ir jų svarba viešbučiams, analizuojami konkurencingumą lemiantys veiksniai, konkurencingumo modeliai bei viešbučių konkurencingumo reiškinio ištyrimo lygis.

Konkurencingumas dažniausiai kildinamas iš konkurencijos reiškinio, kuris rinkos ekonomikos sąlygomis yra neišvengiamas. Terminas konkurencija kilęs iš lotynų kalbos žodžio concurrentia, reiškiančio bėgimą drauge. Visgi dažniausiai ši žodžio reikšmė yra užmirštama ir iškreipiama, pradedant kovoti su konkurentu. Todėl dabar konkurencija dažniau suprantama ir interpretuojama kaip subjektų varžymasis, rungtyniavimas kokioje nors srityje, norint pasiekti tą patį tikslą (Beniušienė ir Svirskienė, 2008).

Konkurencingumas – tai laipsnis, kuriuo šalis, esant laisvoms ir sąžiningoms rinkos sąlygoms, gali gaminti prekes ir paslaugas, kurios atitiktų tarptautinių rinkų lygį, bei tuo pat metu išlaikyti ir plėsti realias savo žmonių pajamas.

Konkurencingumas – tai įmonės gebėjimas konkurencinėse rinkose gaminti ir parduoti homogeniškus gaminius palankesnėmis kainomis nei kitos įmonės, taip pat – tai gebėjimas kurti unikalius gaminius ar kurti ypatingas savybes esamiems gaminiams.

valstybės konkurencingumas; miesto konkurencingumas; ūkio šakos konkurencingumas; įmonės konkurencingumas;

Viešbučių verslas taipogi įneša savo indėlį į bendruomenės ekonominį, socialinį ir kultūrinį vystymąsi. Pastarosios ūkio šakos konkurencingumą apibrėžia tokie faktoriai kaip sąnaudos, technologinis procesas, teikiama produkcija ir galutinis rezultatas (Sancharan, 2011). Apgyvendinimo paslaugas teikianti įmonė, kaip ir visas turizmo sekorius, tiesiogiai priklauso nuo paklausos. Šiuo atveju nuo žmonių noro keliauti ir išleisti pinigus. Taigi pastarieji kuria paklausą turizmo produktams bei paslaugoms. Keliaujantys asmenys yra pasiruošę suvartoti daug ir įvairių prekių ir paslaugų, kurias teikia įvairios ūkio šakos, tarp kurių populiariausios yra transportas, viešbučiai bei restoranai. Taigi čia svarbiausiu uždaviniu tampa sukurti šalies, kaip turistų pasirinkto kelionės tikslo, konkurencingumą. Tik po šio pasirinkimo galima kalbėti apie atskirų ūkio šakų (tarp jų ir apgyvendinimo paslaugų) konkurencingumą (Ioncica et al., 2007).

Kalbant apie šalies konkurencingumą, dar nuo XIX amžiaus pabaigos ekonomistų teoretikų, politikų, teisininkų ir verslininkų nuomonės, apibrėžiant šį reiškinį, skiriasi, kadangi pastarasis reiškinys svarbus ne vien teoriniu, bet ir praktiniu lygmeniu. Taigi egzistuoja du pagrindiniai požiūriai į konkurenciją: klasikinė ekonomikos mokslo kryptis ją traktuoja kaip dinamišką varžybų procesą, o neoklasikinė kryptis teikia pirmenybę struktūriniui požiūriui į konkurenciją. Tačiau dėl vieno – visuomenės keliamų tikslų konkurencijai – abiejų šių krypčių atstovai sutaria. Tai – vartotojų gerovė, pasirinkimo laisvė, paskirstymo teisingumas (Klimašauskienė, 2007; Staškevičiūtė ir Tamošiūnienė, 2010).

  • Turizmas Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 724 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 61 puslapis (14290 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sandra
  • Viešbučių konkurencingumą lemiantys veiksniai Kauno mieste
    10 - 9 balsai (-ų)
Viešbučių konkurencingumą lemiantys veiksniai Kauno mieste. (2015 m. Birželio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesbuciu-konkurencinguma-lemiantys-veiksniai-kauno-mieste.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 03:52
×