Viešoji politika ir įgyvendinimas


Interesų grupė. Organizuota struktūra. Interesų grupių veikla yra sąveika. Interesų grupių reikšmė. Atliekamos veiklos padariniai. Neigiamos interesų grupių poveikis. Interesų grupės anoniminės. Europos sąjungoje veikiančios interesų grupės. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas eesrk. Europos ekonominių interesų grupė. Interesų grupių ir biurokratijos pliuralizmo bendravimo būdai. Interesų grupių ir biurokratijos bendravimo tipai. Vidinė išorinė dimensija arba politika – išlikimas. Biurokratiškumo arba formalumo dimensija. Išorinė adm politika , vidinė formali administracinė politika. Išorinė – formali adm politika. Išorinė ne formali adm politika. Politinio lojalumo vs neutrali valstybės tarnyba. Biurokratija ir politinės partijos? Politikos samprata. Politikos užtikrinimo pagrindas. Viešoji politika. Viešoji politika praktikoje? Europa 2020 “. Lietuvos Respublikos viešosios politikos prioritetai atsispindi. Politikos analizė. Jav xx. Analysis of policy. Analysis for policy. Deskriptyvioji analizė. Preskriptyvioji analizė. Viešosios politikos analizės ir procedūros. Reiškinys Problema Tikslas Politika. Socialinė problema. Politikos problema. Problemų struktūrizavimas. Res publika vs res priva. Ne pelno organizacija. Kaip suderinti konfliktuojančias vertybes ir kokioms. Pareto optimali būklė. Savarankiška viešoji politika. Procedūrinei politikai. Efekto visuomenei lygmenį. Politikos mokslai. Es politinė sistema , bet ne valstybė. Politikos ir valdžios santykis es. Politikos ir valdžios ryšys es. Es politikos formavimas. Tarpvyriausybinis politikos formavimas. Viršnacionalinis politikos formavimas. Reguliavimo politika. Išlaidų politika. Makroekonominės politikos. Piliečių politikos. Užsienio politikos. Politikos formulavimo procesai viršnacionalinis. ES sistemoje politikos rezultatai atsiranda iš. Grįžtamasis ryšys. ? Ši lygtis rodo dvi esmines politikos taisykles ( prioritetai institucijos = pasekmės Globolizacijos terminas. Integruota pasaulio rinka. Diskusijos dėl globolizacijos suvokimo vyksta taip. Globolizaciją skatinantys veiksniai trys. Nurodo šį procesą aiškinančias teorijas. Nusako globalizaciją 4 aspektai. Globalinės politikos bruožai? Kompleksiškumas. Są veikos intensyvumas. Nacionalinės valstybės pralaidumas. Sparti kaskadinė kaita. Tvarkos palaikymo ir valdymo trapumas. Globalizacijos poveikis viešajai politikai. Globalizacijos poveikis. Reformos remiasi. Globalizacija ir viešasis administravimas.

Pliuralizmas - Tai interesų grupių ir Vyriausybės sąveikos sistema, kai visi įvairiausių interesų piliečiai gali laisvai telktis ir tarpusavyje konkuruoti dėl įtakos Vyriausybei, kuriai įtaką gali daryti visos interesų grupės, bet Vyriausybės savo nuožiūra sprendžia, kiek ir į kokių interesų grupių spaudimą atsižvelgti. Gali gyvuoti tik demokratinėse šalyse.

Korporatyvizmas - Tai- interesų grupių ir Vyriausybės sąveikos sistema, kai Vyriausybė ne tik gali, bet ir privalo atsižvelgti į interesų grupių reikalavimus ir poziciją vienu ar kitu politikos klausimu. Tuomet dažniausiai politiniai sprendimai priimami kompromiso būdu. Galimas ir demokratinėse (pvz. Švedijoje), ir diktatūrinėse šalyse (pvz. B.Musolinio valdytoje Italijoje XXa. I pusėje).

Pranašumai Vyriausybė, rengdama įstatymų projektus, privalo atsižvelgti ir į interesų grupių nuomonę; Padidėja nedidelių interesų grupių galimybės; Bet kuri interesų grupė Vyriausybei gali daryti bent jau nedidelę įtaką; Nebėra poreikio imtis pavojingų visai visuomenei politinės kovos metodų; Suinteresuotiems žmonėms sudaromos sąlygos burtis ir aktyviai dalyvauti tvarkant visuomenės bendruosius reikalus.

Trūkumai Vyriausybės politika gali būti labai suvaržyta ir priklausyti nuo įvairiausių interesų grupių; Kartais kiekviena interesų grupė ima per daug reikalauti, kad būtų patenkinti jų interesai neatsižvelgiant į kitų grupių interesus; Interesų grupių kategoriškumas ir užsispyrimas gali sukelti pavojų visos sistemos stabilumui;

Nedemokratinėse šalyse korporatyvizmas gali tapti Vyriausybės įrankiu kontroliuojant ir papildomai reglamentuojant visuomenės gyvenimą.

  • Politologija Konspektas
  • Microsoft Word 427 KB
  • 2015 m.
  • 12 puslapių (6454 žodžiai)
  • Viktorija
  • Viešoji politika ir įgyvendinimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Viešoji politika ir įgyvendinimas. (2015 m. Vasario 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesoji-politika-ir-igyvendinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 13:09
×