Viešojo administravimo pagrindai konspektas (2)


„ Vieno langelio “. Atsakomybė už priimtus sprendimus. Naujovių ir atvirumo permainoms principas. Įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė Administracinių paslaugų teikimas Viešųjų paslaugų teikimo administravimas Viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. Viešojo administravimo subjektų sistema. Formuojant viziją reiktų atsakyti į šiuos klausimus. Nustatant tikslus siekiama. Uždavinys turi būti. Pagal projekto dydį , dalyvių skaičių ir įtaką aplinkai. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Viešojo administravimo etika.


Viešasis administravimas – plati valdžios ir valdymo institucijų veikla, skirta politikai formuoti, sprendimams priimti ir jiems įgyvendinti vykdant viešąsias programas ir projektus.

Proporcingumo – sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atlikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus.

Nepiktnaudžiavimo valdžia – draudžiama atlikti veiksmus neturint tam jokios teisės.

Tarnybinės pagalbos – subjektai, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informaciją ir kitą pagalbą.

Efektyvumo – įgyvendindamas sprendimus subjektas gautus išteklius naudoja ekonomiškai, siekia kuo mažesnių sąnaudų.

Subsidarumo – sprendimai priimami ir įgyvendinami tuo lygiu, kuriuo jie efektyviausi.

„Vieno langelio“ – viskas vyksta vienoje darbo vietoje, asmeniui informacija suteikiama, prašymas, skundas priimamas ir atsakomas vienoje darbo vietoje.

Lygiateisiškumo – įstatymui visi lygūs, negalima varžyti jų teisių ar taikyti jiems privilegijas dėl rasės, tautybės, kalbos, išsilavinimo ir pan.

Skaidrumo – subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Atsakomybė už priimtus sprendimus – subjektas priimdamas sprendimus turi prisiimti atsakomybę ir už padarinius.

Strategini planavimas yra tiesiogiai susijęs su uždavinių ir tikslų įgyvendinimu per tam tikrą laiką. (Padeda nepamiršti, žinoti kada, kas, kaip turi įvykti.)

Vizija – sąmoningai apibendrintas supratimas ir suvokimas, kokia institucija bus, kodėl, kur ir kur ji veiks ateityje.

Viešoji programa – suplanuotos veiklos, kurios reikalingos, kad padėtų įgyvendinti tam tikrus viešajame sektoriuje numatytus strateginius tikslus, susijusius su visuomene. Viešojo sektoriaus strateginio planavimo dokumentas.

Viešasis projektas – tam tikra, iš anksto suplanuota ir apribota kokybės, laiko ir biudžeto sąlygų užduotis, kuri reikalauja tam tikrų veiksmų, nukreiptų į numatyto tikslo, susijusio su viešojo intereso patenkinimu, įgyvendinimą. Dokumentacija, skirta tikslui, susijusiam su viešojo intereso patenkinimu, įgyvendinti.

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas – priimtas į pareigas jį priėmusios valstybės politiko įgaliojimų laikui arba kitam nustatytam laikui.

Vertinama kandidato išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, specifinės kompetencijos. Pateikiami papildomi reikalavimai: kalbos, amžiaus limitas ir kt.

Motyvacija – veiklos skatinimo procesas, kuris padeda siekti savo ir organizacijos tikslų, tai įvairūs stimulai, kurie skatina mus veikti.

  • Microsoft Word 177 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (1879 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ingrida
  • Viešojo administravimo pagrindai konspektas (2)
    10 - 3 balsai (-ų)
Viešojo administravimo pagrindai konspektas (2). (2017 m. Spalio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesojo-administravimo-pagrindai-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 21 d. 05:15
×