Viešojo administravimo tyrimo metodai


Savarankiško mokslo darbo ypatybės. Kaip suprantate mokslinį mokslinės problemos tyrimą ? Pateikite pavyzdį. Kaip suprantate kalbos aktą ? koks yra mokslinio darbo kalbos aktas. Rašto darbas turi. Kas nėra mokslinio darbo žanras. Kas yra empiriniai mokslo darbai ? Žinoti pavyzdžių. Kas būdinga žinių tikrinamiesiems darbams. Kokie yra akademinio ir šviečiamojo teksto skirtumai Akademinis tekstas. Kokie yra pagrindiniai 4 kriterijai pasirenkant tyrimo temą. Sistemingas situacijos , įvykio , atvejo , individo ar grupės tyrimas natūralioje aplinkoje , siekiant suprasti tiriamus reiškinius. Pirminiai šaltiniai. Antriniai šaltiniai. Literatūros paieška prasideda nuo tikslo ir dėstytojo reikalavimų namų darbų atveju . Studentų sugebėjimų kontroliniams darbams. Kolokviumui ir egzaminui literatūrą nurodo dėstytojas , dažniausiai studijų pradžioje. Savarankiškų darbų rašymui literatūrą susirasti privalo pas studentas , dėstytojas tik rekomenduoja. Visuotinai pripažintos tiesos , faktai , autoritetai. Tarptautiniai standartai ISO 690 ir ISO. Plagiatas dar gali buti , jei yra netinkamai cituojama.

Tai mokomieji darbai, kurie turi duotą temą ir apibrėžtą problemą bei neretai ir literatūrą. Jais siekiama išmokyti:

Įgūdžių, kurių prireiks rašant savarankiškją darbą;

Tiriamaisiais (įvertinamaisiais, nustatomaisiais) tikslais siekiama: nustatyti kas įvyko menkai suprantamose situacijose (atrasti naujas įžvalgas; iškelti klausimus; įvertinti fenomeną naujose situacijose). Šie tikslai formuluojami tik kokybiniuose tyrimuose.

Aiškinamieji tikslai, kuriais siekiama: paaiškinti situaciją ar problemą tradiciškai, bet nebūtinai priežastinių ryšių nustatymo forma: paaiškinti ypatumus, susijusius su tiriamu fenomenu. Šie tikslai formuluojami kiekybiniuose ir kokybiniuose tyrimuose.

Emancipuojantys tikslai, kurie: sukuria galimybes ir daro įtakątyrėjo motyvacijai įsijungti į socialines veiklas. Šie tikslai išskirtinai formuluojami tik kokybiniuose tyrimuose.

Kas yra operacionalizacija? Konceptas? Dimensija? Indikatorius?Kintamasis?

Operacionalizacija- mąstymo procesas, orientuotas į tyrimo klausimusnuo idėjų ar teorijų lygmens iki pamatuojamų indikatorių (vadinamų kintamaisiais), kurie naudojami socialiniame tyrime.

Konceptas- abstrakčių sąvokų apibrėžimas konkretesnėmis sąvokomis. Tai „apibendrintos idėjos“ kurios kiekvienam gali reikšti skirtingus dalykus.

Dimensija- tai elementai, iš kurių sudaryti konceptai.

Indikatorius- išmatuojami aspektai, sudarantys dimensijasir dažniausiai išreiškiami stebėjimą arba elgseną apibrėžiančiomis sąvokomis.

Kintamieji- tai indikatoriai, išreikšti pamatuojamomis sąvokomis ir aiškia matavimo forma.

Duomenys išreiškiami ne skaičiais. Klausimai gali būti neformalizuoti, kai iš anksto jie nėra parengti. Klausimai varijuoja savo seka ir formuluotėmis skirtingose grupėse, interviu... Pridedami nauji klausimai, kai kurių buvusių atsisakoma. Šiame tyrime reikia dalyvauti emociškai. Siekiama VA suprasti organizacijos narių vertybes, santykius, elgseną. Apklausėjo vaidmuo: Kritiškas- apklausėjas interviu metu turi galvoti ir formuluoti klausimus, stengtis išklausinėti, reguodamas į tai, ką šneka informantai. Rekomenduotinas labai gerai paruoštas profesionalas. Apklausa paprastai nestruktūruota. (Sistemingas situacijos, įvykio, atvejo, individo ar grupės tyrimas natūralioje aplinkoje, siekiant suprasti tiriamus reiškinius)

16. Paieškos strategijos. Nuo ko pradėti ir kaip baigti literatūros paiešką? Priklauso nuo darbo temos, reikia ieškoti naujausios mokslinėse duomenų bazėse, bibliotekose. Raktriniai žodžiai (ieškoti anglų ir lietuvių kalba).

Grandininiu - Tai toks būdas, kai einama nuo vieno teksto prie kito ir t.t.; Autoriai rekomenduoja vieni kitus; Geriausia pradėti nuo pačios naujausios literatūros, ypač paremtos metaanalize, apžvalginės.

sisteminiu - Tai paieška duomenų bazėse; Jei žinote tyrinėjamos srities žymius autorius, galite ieškoti pagal autorius; Jei nežinote kontretaus autoriaus ar šaltinio, įprasta ieškoti įvedant raktinius žodžius; Galite ieškoti pagal dalyką, pavyzdžiui viešoji politika ir administravimas, einant gilyn, t.y. nuo bendros paieškos einant į siauresnę.

Pasižymėkite kokiu būdu, kur ieškojote, kokius raktinius žodžius vedėte, kokį laikotarpį apėmė paieška, kiek šaltinių radote, kiek iš jų atsirinkote gilesnei analizei. Ši informacija reiklainga būsimam metodo aprašymui.

Literatūros paieška prasideda nuo tikslo ir dėstytojo reikalavimų (namų darbų atveju).

Studentų sugebėjimų kontroliniams darbams,t.y. kolokviumui ir egzaminui literatūrą nurodo dėstytojas, dažniausiai studijų pradžioje.

Savarankiškų darbų rašymui literatūrą susirasti privalo pas studentas, dėstytojas tik rekomenduoja.

17. Paieška mokslinėse duomenų bazėse (lietuviškose (lituanistica) ir tarptautinėse (Google sholar, Sage, Ebsco ar kt.)

  • Microsoft Word 70 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (3046 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Viešojo administravimo tyrimo metodai
    10 - 9 balsai (-ų)
Viešojo administravimo tyrimo metodai. (2015 m. Lapkričio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesojo-administravimo-tyrimo-metodai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 09:57
×