Viešojo administravimo tyrimų metodologija konspektas


Apibrėžkite ir paaiškinkite viešojo administravimo tyrimų metodologiją ir jos funkcijas. Met ja kaip technika. Kaip sudaromas tyrimo klausimas ir tyrimo projektas. Problema , tikslas. Tyrimo uždavinys. Tyrimo tikslai , pobūdis. Tyrimo planavimas ir tyrimo projekto parengimas VA tyrimo projekto parengimas. Tyrimo planas projektas. Pagr. Plano elementai yra. Sudarant projektą svarbūs elementai yra. Apibrėžkite ir paaiškinkite viešojo administravimo funkcijas. Valstybinis reguliavimas. Pajamų perskirstymas. Paslaugų teikimas. Viešoji paslauga. Viešosios paslaugos teikimo administravimas. Institucijų formavimo. Kokie yra indukcinio pažinimo privalumai ir trūkumai. Apibrėžkite paradigmos “, teorijos “, modelio “, metodo “ sąvokas. Aptarkite paradigmų , teorijų , modelių , metodo viešajame administravime pavyzdžius. Pagr. Teorijos komponentai. Teorijų tipai Hierarchinės teorijos. Kekės tipo teorijos. Mikro makro teorijos. Teorijos patvirtinimo kriterijai. Apibūdinkite duomenų sampratą , skirtingas duomenų rūšis , pateikite duomenų viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžių. Pirminiais arba empiriniais duomenimis. Pagal pobūdį duomenys. Pagal tyrimo metodus. Duomenų rūšys. Bilietas. Apibūdinkite racionalizmo sampratą , racionalistinį socialinės tikrovės pažinimo būdą , racionalistinio pažinimo pvz. Viešajame administravime. Apibūdinkite hipotezės samprata , skirtingas hipotezių rūšis , pateikite hipotezių pvz. VA tyrimuose. Bilietas. Kokie yra dedukcinio pažinimo privalumai ir trūkumai. Dedukcinio ir indukcinio pažinimo privalumai ir trūkumai. Pažinimo tikslas. Pažinimo rūšys. Dedukcinis pažinimas. Loginis samprotavimo pobūdis. Anot Millio , indukcija. Dedukciją Millis vadina išvedimu iš bendro teiginio “. Norint nustatyti tiriamojo reiškinio priežastis , anot mpiriš , reikia laikytis 3 taisyklių. Tokia indukcija skirtingai nuo anksčiau nagrinėtos enumeracinės vadinama eliminacine – siekiama eliminuoti visas tariamąsias priežastis , paliekant tik vienintelę tikrąją. Indukcijos pateisinimo problemą. Dedukciniu reikėtų laikyti tokį mokslą , kuris nuolat remiasi dedukcija. Fizika , biologija , ekonomika , sociologija remiasi faktais ir jų indukciniais apibendrinimais , todėl juos galima vadinti indukciniais. Teorinis pagrindas empiriniai faktai išvesti teiginiai. Šiuolaikinėje mokslo filosofijoje indukcija laikoma. Kaip suprantate turinio analizę? Pateikite turinio analizės panaudojimo viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžių.

tikslų (problemos) ir uždavinių suformulavimas. • Tyrimo-objekto ir dalyko pasirinkimas.

Analizė. Aprašykite, kokio rezultato tikitės atlikę tyrimą. Kaip j atrodys tyrimo ataskaita.

Biudžetas . Pateikite tyrimo sąmatą, Į kiekvieno iš tyrimo elementų kainą.

Privataus sektoriaus reguliavimas, kad išspręsti įvairias problemas ir užtikrinti efektyvų viešųjų gėrybių paskirstymą. Yra nustatomos normos, ką visuomenė gali daryti ir ko negali...priimamos nuostatos, reglamentai, taisyklės, standartai...

Paslaugų teikimas – tai pvz. šilumos tinklai, bibliotekos, šiukšlių išvežimas, socialinė rūpyba ir t.t.

Indukcinis (empirinis) pažinimas remiasi jusline patirtimi. Jis skirtas pažinti tai, kas yra, ir turi tokius požymius: ☼ prielaidos dažniausiai yra bendro pobūdžio teiginiai, t.y. apie visos klasės objektus. Jie gaunami tyrimais – stebėjimais, eksperimentais; ☼ pažinimas vyksta taip: ištyrus atskirus klasės objektus ir atradus jiems visiems bendrą požymį, daroma prielaida, kad jį turi visi klasės objektai.

Kritika: pilnoji indukcija (t.y. kai tiriami visi klasės objektai) faktiškai yra dedukcija; indukcijoje galimas skubotas apibendrinimas.

Teorija – nuo kurios turėtų prasidėti mokslinio tyrimo procesas – yra tam tikrų bendrų, universalių teiginių, ar dėsnių ir konkrečios aplinkybės aprašančių teiginių visuma. Teorija visada nagr. tam tikrą mokslinę problemą. Teorijomis paaiškinami klausimai ir atsakymai, jos t.p. paaiškina socialines sąlygas ir jų atsiradimą. Teorijos f-ja-pateikti problemos aiškinimą, atsakymus į suformuluotą klausimą. Teorijoje ypač svarbų vaidmenį turi sąvokos, iš kurių formuojami teiginiai, sudarantys teorijas, samprotavimus ir kurios užtikrina ryšį su empiriniu pasauliu. Teorijos f-jos yra arba paaiškinti tam tikrus faktus, reiškinius arba juos prognozuoti. Teorija yra skirta unifikuoti, paaiškinti, kritikuoti, suformuluoti dėsniams. Be teorijos neįmanoma apibrėžti daugybės moksle vartojamų sąvokų. Ji skirta aiškinti faktams. Pvz.: teiginys - tai yra demokratiška valstybė, reikalauja dviejų teorinių prielaidų: kas yra valstybė ir kas yra demokratiška valstybė.

Pagr. teorijos komponentai yra koncepcijos ir kintamieji, kurie sudaro teiginius, vadinamos prielaidomis. Teorijų tipai:

6. Apibūdinkite duomenų sampratą, skirtingas duomenų rūšis, pateikite duomenų viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžių.

Matavimo duomenys g.b. kokybiniai ir kiekybiniai. Kokyb. reiškiami pavadinimais, o kiekybinių duomenų išraiška- skaičiai. Duomenų rūšys:

Su VA galima sieti “Matome, kaip sprendimai įtakoja kitus sprendimus, rutuliojasi veikla iš smulkių įvykių”.

Dekartas teigė- “mąstau, vadinasi esu”. Ji mėgino visą pažinimą pagrįsti racionaliam protui prieinamomis pamatinėmis tiesomis ir principais. Racionali intuicija garantuoja tam tikrų pamatinių aksiomų ir jų vedinių teisingumą. Racionalistų įsitikinimu yra nekintantys mąstymo dėsniai, kurių būtinumas negali būti įrodytas, nes grindžiamas kiekvienas įrodymas.

Protui kėlė uždavinį dedukcijos būdu gauti tai, kas ir taip jau yra žinoma iš patirties. Racionalias pastangas suderinti su faktiška dalykų padėtimi buvo ypač stengtasi praktinėje srityje, politikoje.

Bet koks nepatvirtintas faktiškas teiginys yra hipotezė. Ji užima tarpinę grandį tarp problemos formulavimo ir matuojamų parametrų nustatymo.

Dedukcinis pažinimas – viena iš protavimo rūšių, tai tiesos ieškojimas per mąstymą, proto pastangomis bei remiantis logikos dėsniais išprotaujant kokias nors sąvokas.

Dedukcija – išvedimas. Tai išvados gavimas iš prielaidų, perėjimas nuo bendresnių dalykų prie dalinių. Loginis samprotavimo pobūdis: dedukcinio samprotavimo būdu gautos išvados. Dedukcija pagal logikos dėsnius yra tada, kai nuo bendresnių žinių einama prie atskirų faktų.

  • Microsoft Word 140 KB
  • 2016 m.
  • 27 puslapiai (29708 žodžiai)
  • Universitetas
  • Skaistė
  • Viešojo administravimo tyrimų metodologija konspektas
    10 - 10 balsai (-ų)
Viešojo administravimo tyrimų metodologija konspektas. (2015 m. Sausio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesojo-administravimo-tyrimu-metodologija-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 11:25
×