Viešojo administravimo tyrimų metodologija


Viešojo administravimo tyrimų tikslai. Viesojo administravimo tyrimu metodologija savoka. Viesojo administravimo turinio analizes tyrimas referatas. Naratyvinio tyrimo pavyzdys.

Socialinių mokslų pažinimo problemos pozityvizmas, fenomenologija, hermeneutika. Socialinių mokslų ontologinės problemos holizmas ir individualizmas. Vadybiniai, politiniai, teisiniai ir ekonominiai viešojo administravimo aspektai. Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo paradigmos ir teorijos. Egalitariniai, hierarchiniai, fatalistiniai ir individualistiniai požiūriai viešajame administravime. Teorijų reikšmė viešojo administravimo tyrimams. Teoriniai metodai. Viešojo administravimo tyrimų tikslai aprašymas, paaiškinimas, supratimas, prognozavimas, vertinimas, pritaikymas. Moksliniai ir taikomieji viešojo administravimo tyrimai. Viešojo administravimo tyrimų panaudojimas praktikoje. Įrodymais grįsto valdymo samprata. Įrodymais grįsto valdymo samprata-adekvačiai pažinus situaciją, vertinamos visos galimos alternatyvos, derinami socialinių partnerių interesai ir vertinamas sprendimų poveikis ateityje. Valdymas, kuris remiasi žiniomis, faktine informacija, statistiniais duomenimis, moksliniais ir ekspertiniais tyrimais. Viešojo administravimo tyrimų rūšys kiekybiniai, kokybiniai, lyginamieji tyrimai. Kokybiniai viešojo administravimo tyrimai fenomenografija, etnografija, kokybinė turinio analizė, grindžiamoji teorija, atvejo tyrimas, diskurso analizė, naratyvinė analizė, veiklos tyrimas. Tyrimo procesas tyrimo problemos, tikslų ir uždavinių formulavimas. Tyrimo etikos problemos. Tyrimo procesas imties nustatymo metodai kokybiniuose ir kiekybiniuose tyrimuose. Duomenų rinkimo metodai interviu, apklausa, stebėjimas, dokumentų analizė. Duomenų analizė kokybiniuose tyrimuose. Duomenų analizė kiekybiniuose tyrimuose koreliacinė analizė, regresinė analizė, faktorinė analizė, klasterinė analizė, hipotezių tikrinimas. Eksperimentinių tyrimų metodinės problemos. Taikomieji viešojo administravimo tyrimai viešosios politikos problemų analizės metodai. Taikomieji viešojo administravimo tyrimai viešosios politicos prognozavimo ir rekomendavimo metodai. Taikomieji viešojo administravimo tyrimai viešosios politikos monitoringo ir vertinimo metodai.

POZITYVIZMAS (A. Comte) Tikrasis pažinimas yra tik mokslas ir stebėjimas. Pripažįsta tik formaliosios logikos, matematikos teiginius ir atmeta metafizinio pasaulio egzistavimą. FENOMENOLOGIJA (E. Husserl, M. Heidegger, J. P. Sartre) Filosofijos kryptis nagrinėjanti fenomenus kaip suvokimo objektus (o ne kaip savaime egzistuojančius faktus ar įvykius), bandanti ištirti, kaip žmonės mąsto bei aiškina aplinkinį pasaulį Atmetama bet kokia išankstinė nuomonė arba sprendimas apie pažinimo objektą. HERMENEUTIKA (W. Dilthey, M. Heidegger, H. G. Gadamer) Filosofijos tradicija, susijusi su žmogaus elgesio bei visuomenės tradicijų ir raštų supratimu bei aiškinimu.

Teorijos: pagal A.Kaplano, Hierarchijos teorijos, Kekės tipo teorijos, Mikro-makro teorijos.

Aprašymas (kas yra?) Paaiškinimas (kodėl taip yra?) Prognozavimas (kas bus?) Supratimas (kas turima mintyje?) Vertinimas (kaip turi būti?) Pritaikymas (kur bus panaudota?)

Viešosios politikos formavimo proceso etapai – problemų formulavimas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešosios politikos tyrimų tikslai (problemų analizė, prognozavimas, rekomendavimas, monitoringas, vertinimas).

Prognozavimas – procedūra, skirta faktinės informacijos apie visuomenės ateities būsenas kūrimui, remiantis ankstesne informacija apie politikos problemas. Rekomendavimas - leidžia analitikui kurti informaciją apie tikėtinumą, kad būsimi veiksmai sąlygos tokias pasekmes, kurios yra vertingos tam tikram asmeniui, grupei arba visai visuomenei.

  • Microsoft Word 34 KB
  • 2016 m.
  • 5 puslapiai (1982 žodžiai)
  • Universitetas
  • Elvinhsen
  • Viešojo administravimo tyrimų metodologija
    10 - 2 balsai (-ų)
Viešojo administravimo tyrimų metodologija. (2013 m. Rugsėjo 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesojo-administravimo-tyrimu-metodologija.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 10 d. 21:03
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!