Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė


VPP plačiąja prasme. VPP siaurąja prasme. Pagrindiniai VPP bruožai. VPP taikymo pranašumai. Valdžios skola ir deficitas sumažėja. VPP sutartinė partnerystė. VPP institucinė partnerystė. Pagrindiniai VPP tipai. BT pagrindiniai bruožai ir privalumai. BOT pagrindiniai bruožai ir privalumai. DBFO pagrindiniai bruožai ir privalumai. DBFO ir koncesijos pagrindiniai skirtumai. VPP tipų pagrindiniai trūkumai. VPP projekto dokumentų paketą sudaro šie dokumentai. Galimybių studijos esmė. Pagrindinės rizikos. Statybos rizika. Tinkamumo rizika. Paklausos rizika. Pagrindinis rizikos paskirstymo principas VžPP projekte. Projekto , įgyvendinamo viešo sektoriaus ir prisiimančio visą riziką , grynoji dabartinė vertė. Vidinė grąžos norma. Tinkamas naudos ir sąnaudų santykis. Monetarinio palyginimo būdai. Nemonetarinio palyginimo būdai. Lemiamas kriterijus pasirenkant VPP tipą. Lyginamosios viešo sektoriaus alternatyvos PSC – public sector comparator pagrindiniai komponentai. Paliekamų viešam sektoriui rizikų grynoji dabartinė vertė. Projekto , įgyvendinamo VPP pagrindu su privataus subjekto prisiimta rizika , grynoji dabartinė vertė lygi.

VPP plačiąja prasme, apibrėžiamas kaip bet koks viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas vystant viešosios infrastruktūros objektus ir/ar teikiant viešąsias paslaugas.

VPP siaurąja prasme, apibrėžiamas kaip viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė, kuria siekiama finansuoti, suprojektuoti, pastatyti, valdyti ir prižiūrėti viešosios infrastruktūros objektus ir/ar teikti su tokiais objektais susijusias paslaugas, kurios tradiciškai buvo teikiamos viešojo sektoriaus subjektų. VPP siaurąja prasme taip pat apibrėžiamas kaip išperkamosios nuomos schemos įgalinančios viešojo sektoriaus subjektus įsigyti stambius infrastruktūros objektus išdėstant mokėjimus už tokius objektus ilgesniam terminui.

privačiam partneriui mokama už viešojo sektoriaus nustatytų ir VPP sutartyje įtvirtintų investicinio projekto rezultatų pasiekimą;

privatus partneris mokėjimus už VPP būdu įgyvendinamo investicinio projekto rezultatų pasiekimą gauna arba iš tiesioginių infrastruktūros ir paslaugų naudotojų (tokie mokėjimai privačiam partneriui priklauso nuo infrastruktūros ir paslaugų paklausos), arba iš viešojo sektoriaus subjekto, arba iš vartotojų ir viešojo sektoriaus;

ilgalaikio finansavimo, derinant finansavimą nuosavybės vertybiniais popieriais, paskolomis ir skolos finansiniais instrumentais, naudojimas.

Valdžios skola ir deficitas sumažėja, jei didžioji dalis- statybos, tinkamumo ar paklausos rizikos perduodama privačiam sektoriui.

BT pagrindiniai bruožai ir privalumai: Projektavimas-statymas: viešasis partneris sudaro sutartį su privačiuoju dėl infrastruktūros projektavimo bei statybos pagal viešojo partnerio nurodymus. Po darbų užbaigimo viešasis partneris prisiima objekto valdymo bei išlaikymo riziką.

  • Vadyba Konspektas
  • Microsoft Word 25 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 3 puslapiai (1183 žodžiai)
  • Katre
  • Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė
    10 - 10 balsai (-ų)
Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė. (2015 m. Birželio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesojo-ir-privataus-sektoriaus-partneryste.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 01:49
×