Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Danijoje


Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Danijoje.


Darbo objektas : Danijos mokesčių sistema.

Darbo tikslas : išanalizuoti Danijos mokesčių sistemą ir ją palyginti su Lietuvos mokesčių sistema, atskleisti pagrindines viešojo sektoriau problemas Danijoje.

Darbo uždaviniai :

Aptarti pagrindines mokesčių sistemos sudedamąsias dalis.

Išanalizuoti Danijos mokesčių sistemą ir ją palyginti su Lietuvos mokesčių sistema.

Atskleisti pagrindines viešojo sektoriaus problemas Danijoje.

Apsauginė valstybės funkcija. Valstybės ir privačios nuosavybės apsauga, vartotojų teisių apsauga ir kt.

Valstybės valdymas neatsiejamas nuo vyriausybės veikos. Yra išskiriamos 7 pagrindinės vyriausybės veiklos kryptys:

Ekonominės veiklos teisinės bazės sukūrimas. (paskaitos medžiaga)

Žmonių atliktas darbas, kaip taisyklė turi būti siejamas su tam tikru atlygiu. Žmogiškųjų išteklių valdyme pripažįstama, kad apmokėjimas už darbą yra pagrindinis darbuotojo – darbdavio santykių parametras, todėl kiekvienai organizacijai būtina užtikrinti teisingo, darbuotojus motyvuojančio darbo užmokesčio nustatymą. Darbo apmokėjimui organizacijoje įtaką darantys veiksniai:

Išoriniai (objektyvūs socialiniai veiksniai). Išoriniams darbo užmokesčiams priskiriama: darbo rinkos sąlygos, darbo užmokesčio lygis šalyje, gyvenimo lygis, profesinių sąjungų veikla ir kt.

Darbo apmokėjimas turi apimti kelias funkcijas:

Atlygis. Tai už darbą sumokami pinigai ar kitas apčiuopiamas turtas.

Skatinimas. Tai skatinimas atlikti darbą maksimaliai gerai ir už tai gauti papildomas pajamas ar kitą turtą, galimybę kilti karjeroje, seminarai ir kt.

Valstybės biudžeto formavimas kiekvienoje šalyje skiriasi ir yra sudaromas laikantis tam tikrų principų ir daugelyje valstybių tai pateikta apibendrintame biudžeto įstatyme. Nėra priimta vieno bendro biudžeto formavimo principo, todėl skirtingi autoriai pateikia skirtingus biudžeto formavimo principus.

Palyginus šiuos biudžeto formavimo principus matoma, kad jie turi panašumų. Skirtingi autoriai pateikia skirtingus principus, tačiau kadangi biudžetas formuojas remiantis reikalavimais, kuriais apibrėžiama biudžeto apimtis, privaloma pateikti informacija, nustatymo laikotarpis, tai daugeliu atvėju biudžetas formuojamas panašiu principu. Siekiant sudaryti biudžetą, kuris būtų naudingass šalies gyventojams yra taikomi biudžeto sudarymo metodai.

Asmuo gyvendamas savo šalyje nori būti užtikrintas, kad ligos, sentavės, negalios ar kitu nelaimingo atsitikimo metu gaus socialinę apsaugą. Socialinė apsauga užtikrina lėšų ar paslaugų gavimą asmenims, kurie dėl įstatymų numatytos tvarkos : senatvės, motinystės ( tėvystės), nedarbo, mirties, ligos, negalios praranda pajamas, turi papildomų išlaidų ar dėl didelių išlaidų neturi galimybės pakankamai savęs aprūpinti būtinomis prekėmis. Valstybinio socialinio draudimo fondo išmokos:

Lietuvoje valstybės kišimasis į rinkos ekonomiką vyksta tada, kai tai reikalinga ir tiek, kiek jos reikia. Rinkos ekonomiko valstybė atlika šias funkcijas : teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis sudaro sąlygas rinkai funkcionuoti, užtikrina sveiką gamtinę aplinką ir racionalų išteklių panaudojimą, organizuoja socialinių garantijų sistemą ir užtikrina socialinį saugumą, skatina technologijų ir darbo jėgos klasifikacijos tobuliną. Lietuvos valstybė siekia užtikrinti būtinuosius rinkos sistemos efektyvaus veikimo pagrindus, rūpinasi ir šalies gyventojų socialiniu saugumu, reguliuoja šalutinius gamybos ir vartojimo poveikius.

Danijoje valstybės vaidmuo pranašiai didesnis nei kitose Europos Sąjungos šalyse. Valstybėje vykdoma stipri centralizuota rinkos priežiūra. Valstybinis sektorius reguliuoja tokias sritis, kaip aviacija, gynyba, energetika, darbo rinka. Valstybė siekdama didinti šalies produktyvumą diegia moderniąsias technologijas, didina darbo vietų skaičių.

Danija neseniai patyrisi recesiją dabar siekia išlipti ir iš deficito. Šalyje produktų paklausa ir poreikis itin didelis, daugelis šalies gyventojų yra pasiryžę mokėti dideles pajamas už menkos vertės daiktus. Fiskalinės poltikos vykdymas pritraukia vis daugiau visuomenės dėmesio.

Danijos mokesčių sistema valdoma centralizuotai, visus mokesčius nustato ir reguliuoja parlamentas. Danijos mokesčiai skirtomi į:

Taigi, lyginant Lietuvos ir Danijos fiskalinės politikos taikymą šalyje matomi skirtumai. Abi šalys renkasi skirtingus fiskalnės politikis taikymo metodus.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 244 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (4745 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vladdislav
  • Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Danijoje
    10 - 5 balsai (-ų)
Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Danijoje. (2016 m. Gegužės 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesojo-sektoriaus-ekonomikos-problemos-danijoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 05:23
×