Viešojo sektoriaus ilgalaikis turtas


Įvadas. Ilgalaikis turtas teorini aspektu. Ilgalaiko turto samprata ir jo rūšys. Viešojo sektoriaus ilgalaikio turto apskaita. Kelmės rajono tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio ilgalaikio turto apskaita. Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio apibūdinimas. Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimas ir nurašymas. Išvados. Literatūra.


Tyrimo objektas – Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio ilgalaikis turtas.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio ilgalaikio turot apskaitą.

Išanalizuoti Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio ilgalaikio turto apskaitos tvarkymą.

Atlikti Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio ilgalaikio turto analizę.

Tyrimo metodai - literatūros šaltinių analizė, apskaitą reglamentuojančių dokumentų analizė ir apibendrinimas.

Ilgalaikiu turtu pripažįstamas toks turtas, kurį numatoma naudoti veikloje, tai gali būti gamybinė, prekybinė, administracinė ar kita veikla.

Priskiriant turtą ilgalaikiui vertėtų įvertinti jo vertę, jeigu turtas naudojamas ir naudojamas ilgai, bet jo vertė maža, tai įmonei nereikšmingas, tai toks turtas nebus ilgalaikis. Ilgalaikis turtas turi būti naudojamas pelnui uždirbti tam tikroje įmonėje.

Turto objektą priskiriant ilgalaikiam turtui reikia atkreipti dėmesį į turto pabūdį, jo naudojimo laiką ir vertę. Įmonės vadovas sprendžia kokį turtą priskirti ilgalaikiam turtui. Ilgalaikis turtas gali būti ilgaiu nei vienerius metus naudojamos mašinos, pastatai, įsigytos licencijos ir t.t. Dėl įvairumo gali būti skirtingas turto apskaitos būdai, jo atvaizdavimas atskaitomybėje.

Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2011m. sausio31d. įsakymo Nr.1K-034 redakcija nutarimas 12-asis VSAFAS standarte pabrėžiama, kad metinėje finansinėje atskaitomybėje (balanse) ilgalaikis turtas suskirstytas į keturias dideles grupes:

Ilgalaikis materialus turtas, tai fizinę formą turintis turtas. Tai toks turtas ,kuris yra apčiuopamas objektas.

Ilgalaikio turto apskaita priklauso kokiems tikslams turtas naudojamas. Svarbus turto nusidėvėjimo apskaičiavimas. Pagal šį požymį visas ilgalaikis turtas skirstomas:

II. KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO ILGALAIKIO TURTO APSKAITA

Kelmės rajono tytuvėnų vaikų lopšelis – darželis yra biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Įstaiga turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Lopšelis - darželis yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto. Lopšelyje – darželyje dirba 24 darbuotojai.

Teoriniu aspektu ilgalaikis turtas priskiriamas turtui, kuris tarnauja ilgiau nei metus. Turto vertė turi atitikti minimaliąją ilgalaikio turto vertę, kurią nustato įstaiga.

Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto 2016-12-31 sudarė: kiti statiniai, kitos mašinos ir įrengimai, kompiuterinė įranga, kita biuro įranga, gamybos mašinos ir įrengimai, kurio įsigijimo savikainą sudarė 5 785,17 Eur.

  • Microsoft Word 37 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2964 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laura
  • Viešojo sektoriaus ilgalaikis turtas
    10 - 2 balsai (-ų)
Viešojo sektoriaus ilgalaikis turtas. (2017 m. Birželio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesojo-sektoriaus-ilgalaikis-turtas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 11:38
×