Viešojo sektoriaus Jonavos savivaldybės veiklos organizavimo ypatybės


Viešojo administravimo kursinis darbas.

Sąžiningumo deklaracija. Įvadas. Kursinio darbo tikslas. Viešojo sektoriaus institucijų veiklos organizavimo teoriniai aspekta. Viešosios ir administracinės paslaugos teikiamos Jonavos rajono savivaldybėje. Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūra. Viešosios įstaigos veklos analizė. Išvados. Literatūros šaltiniai.


Jonavos rajono savivaldybė , kuriai vadovauja meras, yra įsikūrusi Jonavos centre, jį koordinuoja visą miesto veiklą, teikia teisines paslaugas.

Problema: viešųjų organizacijų darbo laikas, dėl jų teikiamų paslaugų specifikos yra ypač svarbus veiksnys įtakojantis paslaugų prieinamumą, o tuo pačiu ir jų darbo efektyvumą.

Problemos aktualumas: tinkamai nustatytas darbo laikas gali įtakoti klientams geresnes ir didesnes galimybes gauti paslaugas. Tinkamai nustatytas civilinės metrikacijos darbo laikas, padindintų ne tik pačios organizacijos veiklos efektyvumą, bet ir klientams teikiamų paslaugų, o visumoje gerovės sukūrimą visuomenės aspektu. Klientams patogiu laiku suteiktos paslaugos galėtų sumažinti visuomenės atstovų – gyventojų laiko sąnaudas asmeniniams tikslas pasiekti (sutvarkyti reikiamus dokumentus), o taip pat padidinti visuomenės pasitenkinimą jai teikiamomis valstybės gėrybėmis (sumažėtų nepatogumų dėl asmeninio darbo laiko kaitaliojimosi, nereikėtų imti laisvadienių ir pan. kas galėtų įtakoti netgi sąlyginį asmens kaip darbuotojų pajamų sumažėjimą.

Darbo tikslas: atlikti Jonavos rajono savivaldybės efektyvumo vertinimą.

Šią viešąją įstaigą pasirinkau todėl, kad esu gimusi ir užaugusi Jonavos rajone, todėl man yra aktualu bei įdomu šios įstaigos veiklos efektyvumas, trūkumai ir privalumai.

(Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vie%C5%A1asis_sektorius, Algirdas Šalčius „Organizacijos valdymas“ , Vilnius 2009m.)

Civilinės metrikacijos skyrius – gimimo registravimas, užsienio valstybėje vaiko gimimo įrašymas į aktą, tėvystės pripažinimo registravimas, tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas, tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas, įvaikinimo registravimas, mirties registravimas, užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą, bažnyčioje (konfesijų) nustatyta tvarka tvarka sudarytos santuokos įrašymas į apskaitą, santuokos nutrakimo registravimas, užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą,vardo,pavardės,tautybės keitimas, civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas, ištaisymas, civilinės būklės akto įrašo atkūrimas, civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, pakartotino civilinės būklės akto įrašo liudijimo išdavimas, pažymos apie šeimyninę padėtį išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

Architektūros ir urbanistikos skyrius – detaliojo teritorijų planavimo organizatriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymas, detaliojo plano tvirtinimas, statybą leidžiančių dokumentų (statyti naujus statinius, rekonstruoti statinius, atnaujinti (modernizuoti) pastatus) išdavimas, statinių specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas, teritrijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijoje, planavimo sąlygų sąvado išdavimas detaliojo planavimo doumentui rengti , planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti , leidimas įrengti išorinę reklama savivaldybės teritorijoje, topografinių ir inžinerinių planų derinimas, adresų sutekimas, prašymų formos, jonavos miesto inžineriniai tinklai (skenuotos, vektorizuotos planšetės).

Turto skyrius – vienkartinių licensijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, licensijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, licensijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas, licensijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papyldimas, licensijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas , licensijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gerimais sustabdymas, licensijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas, licensijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sustabdymo panaikinimas, licensijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, licensijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas, licensijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymo ar patikslinimo išdavimas, licensijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas, licensijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas, licensijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas, licensijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinio , poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas, sutikimo steigti lombardą išdavimas, šilumos tiekimo veiklos licensijos išdavimas, šilumos tiekimo veiklos licensijos pakeitimas, šilumos tiekimo veiklos licensijos dublikato išdavimas, šilumos tiekimo veiklos licensijos galiojimo panaikinimas, kelių transporto veiklos licensijos išdavimas ( galiojimo pratęsimas), kelių transporto veiklos licensijos pakeitimas, kelių transporto veiklos licensijos dublikato išdavimas, kelių transporto veiklos licensijos galiojimo panaikinimas, kelių transporto veiklos licensijos kopijos (-jų) išdavimas (galiojimo pratęsimas), kelių transporto veiklos licensijos kopijos (-jų) pakeitimas , kelių transporto veiklos licensijos kopijos (-jų) dublikato išdavimas , kelių transporto veiklos licensijos kopijos (-jų) galiojimo panaikinimas, leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas, leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas, socialinio būsto nuoma (pratęsimas) , leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais pratęsimas, leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas, leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas, leidimo verstis mažmenine prekyba naftos produktais išdavimas, leidimo verstis mažmenine prekyba naftos produktais papildymas, leidimo verstis mažmenine prekyba naftos produktais patikslinimas, leidimo verstis mažmenine prekyba naftos produktais dublikato išdavimas, leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas, leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis patikslinimas, leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis dublikato išdavimas, leidimo verstis didmenine (mažmenine) prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas , leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis patikslinimas, leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis dublikato išdavimas, dėl renginių organizavimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje , informacija apie licensijų išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą.

Viešojo sektoriaus Jonavos savivaldybės veiklos organizavimo ypatybės. (2016 m. Kovo 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/viesojo-sektoriaus-jonavos-savivaldybes-veiklos-organizavimo-ypatybes.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:04