Viešojo sektoriaus organizavimas Valstybinėje ligonių kasoje


Paveiksliukų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Organizacijos valdymo teoriniai aspektai. Organizacijos valdymo samprata. Sąvokos problematiškumas. Organizacijos valdymo funkcijos. Sveikatos priežiūros organizacijų valdymo teoriniai aspektai. Sveikatos priežiūros sistema. Valstybinė ligonių kasa. Rizikos ir rizikos valdymo samprata Valstybinėje ligonių kasoje. Veiklos tęstinumo ir rizikos valdymo tyrimas valstybinėje ligonių kasoje. Rizikos vertinimu pagrįstos veiklos priežiūros pagrįstumas ir poreikis. Valstybinės ligonių kasos veiklos tęstinumo ir rizikos valdymo strategija. Ligonių kasų 2012 – 2014 m. Informacijos saugos valdymo strategija. Informacijos saugos valdymo sistemos Taikymo sritis. Informacijos saugos valdymo principai. Valstybinės ligonių kasos testinumo vertinimas. Tyrimų dalis. Veiklos efektyvumas. Projektinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.

Sveikatos priežiūros sistema - tai viena iš sistemų, kurioje vyksta didžiausi technologiniai pokyčiai ir kuri yra labai įtakojama aplinkos ir joje vykstančių pasikeitimų. Sveikatos priežiūros kokybė, valdoma sveikatos priežiūra, įrodymais pagrįsta medicina yra siejamos su rizikos vadyba, kurios ypatumus šiame darbe pasistengsiu pateikti tiek bendrai sveikatos priežiūros įstaigose, tiek konkrečioje institucijoje – Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos Apsaugos Ministerijos.

Šiam kursiniam darbui atlikti remsiuos išsikelta hipoteze: VLK testinumas bei jo veikla priklauso nuo išorinių bei vidinių aplinkybių.

Valstybinė ligonių kasa atlieka šias funkcijas: (VLK nuostatai, 2003)

Pasak VLK specialistų, rizikų valdymas veiksmingas ir naudingas tiek, kiek laiku efektyvias riziką mažinančias priemones taikome (V.Židonienė, 2012).

Teoriniuose modeliuose galime rasti daugybę rizikos apibūdinimų.

Rizika – tai bėda, kuri dar neįvyko.

Rizika - tai abejotinas įvykis (arba aplinkybė), galintis turėti poveikį nustatytų tikslų pasiekimui

Rizikos valdymas - formalus procesas, kuris leidžia efektyviai nustatyti riziką, išvengti neigiamų pasekmių ir išnaudoti teigiamas galimybes.

Rizikų valdymo paskirtis –apsaugoti veiklą nuo nesėkmių ir žlugimo.

Viena labiausiai rizikos valdymą VLK veikiančių priemonių yra veiklos auditas, kurio metu yra analizuojamas įstaigos veiksmingumas bei efektyvumas konkrečiose srityse.

Nepriklausoma, užtikrinimo ir konsultacinė veikla, kurios tikslas pridėti vertę ir gerinti organizacijos veiklą

Įvertina ir gerina rizikos valdymo, kontrolės ir valdymo tinkamumą organizacijai

Rizikos valdymo vidaus audito VLK uždaviniai

Įvertinti ir pranešti apie esmines rizikas

Ligonių kasų veiklos tęstinumo ir rizikos valdymo politika nustato ligonių kasų veiklos tęstinumo ir rizikos valdymo pagrindinius tikslus bei principus.

nustatyti rizikos dydžio ligonių kasoms priimtinumą;

tinkamai įgyvendinti ligonių kasų veiklos tęstinumo ir rizikos valdymo procesą;

parinkti, įdiegti ir taikyti reikiamas rizikos valdymo technines ir organizacines priemones;

sudaryti ligonių kasų veiklos tęstinumo planą, siekiant sumažinti nenumatytų situacijų neigiamą įtaką ligonių kasų veiklai;

įvykus nenumatytai situacija, organizuoti ligonių kasų veiklos atkūrimą;

atlikti Ligonių kasų veiklos tęstinumo valdymo plano bandymus ir vertinimus.

Su rizikos veiklos tęstinumu ir rizikos valdymu VLK susijusios ir veiklos tęstinumo ir rizikos valdymo strategijoje vartojamos sąvokos:

Nenumatyta situacija – bet koks neplanuotas įvykis, įskaitant ekstremalią situaciją, kurio metu sutrinka viena ar kelios ligonių kasų veiklos sritys (ligonių kasų veikla) tam tikram laikui ir kuris gali turėti neigiamą įtaką pagrindiniams ligonių kasų veiklos procesams.

Normali veikla – įprasta ligonių kasų priskirtų funkcijų, nustatytų ligonių kasų nuostatuose, vykdymo tvarka.

Veiklos tęstinumo ir rizikos vertinimo darbo grupė – darbo grupė, sudaryta iš ligonių kasų struktūrinių padalinių vadovų bei kitų ligonių kasų darbuotojų, atliekanti rizikos vertinimą ir ruošianti Ligonių kasų veiklos tęstinumo ir informacijos saugos rizikos vertinimo ataskaitą bei Ligonių kasų veiklos tęstinumo ir informacijos saugos rizikos tvarkymo planą.

Veiklos tęstinumo valdymo įgaliotinis – VLK direktoriaus įsakymu paskirtas ligonių kasų darbuotojas, atsakingas už VTRVS įgyvendinimą ligonių kasose.

Veiklos atkūrimo grupė – darbo grupė, sudaroma iš ligonių kasų vadovybės ir struktūrinių padalinių darbuotojų, kurios pagrindinė funkcija yra ligonių kasų veiklos atkūrimas, įvykus nenumatytai situacijai.

Veiklos tęstinumo valdymo grupė – darbo grupė, sudaryta iš ligonių kasų struktūrinių padalinių vadovų bei kitų ligonių kasų darbuotojų, koordinuojanti nenumatytų situacijų valdymą ligonių kasose bei ligonių kasų veiklos atkūrimą nenumatytos situacijos metu;

Veiklos tęstinumo valdymo komitetas – komitetas, sudarytas iš ligonių kasų struktūrinių padalinių vadovų bei kitų ligonių kasų darbuotojų, koordinuojantis ligonių kasų veiklos tęstinumo ir rizikos valdymo procesą.

Veiklos tęstinumo valdymo komitetas (toliau – Komitetas), pavaldus VLK direktoriui;

Veiklos tęstinumo valdymo įgaliotinis, pavaldus Komitetui;

Ligonių kasų veiklos tęstinumo ir rizikos vertinimo darbo grupė, pavaldi Komitetui. Jei ligonių kasų informacinėms sistemoms ir registrams yra sudarytos atskiros rizikos vertinimo darbo grupės, jos yra pavaldžios Ligonių kasų veiklos tęstinumo ir rizikos vertinimo darbo grupei;

Veiklos tęstinumo valdymo grupė. Jei ligonių kasų informacinėms sistemoms ir registrams yra sudarytos atskiros veiklos tęstinumo valdymo grupės, jos yra pavaldžios Veiklos tęstinumo valdymo grupei;

Veiklos atkūrimo valdymo grupė, pavaldi veiklos tęstinumo valdymo grupei. Jei TLK, ligonių kasų informacinėms sistemoms ir registrams yra sudarytos atskiros veiklos atkūrimo valdymo grupės, jos yra pavaldžios Veiklos atkūrimo valdymo grupei.

  • Microsoft Word 492 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 40 puslapių (7237 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Viešojo sektoriaus organizavimas Valstybinėje ligonių kasoje
    10 - 7 balsai (-ų)
Viešojo sektoriaus organizavimas Valstybinėje ligonių kasoje. (2015 m. Lapkričio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesojo-sektoriaus-organizavimas-valstybineje-ligoniu-kasoje.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 15:14
×