Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita


Viešojo sektoriaus subjektųbuhalterinės apskaitos savarankiškas darbas. Minimalios apskaitos politikos nuostatos. Ilgalaikis materialusis turtas. Apskaitos politikos keitimas. Apskaitinių įverčių keitimas. Apskaitos klaidų taisymas. Per vienerius metus gautinos sumos. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Nuoma , finansinė nuoma lizingas ir kitos turto perdavimo sutartys. Veiklos rezultatų ataskaita. Pinigų srautų ataskaita.


Darbo tikslas – taikant VSAFAS parengti biudžetinės įstaigos buhalterinės apskaitos dokumentus.

BĮ gauna PVM sąskaitą faktūrą ir įsigytos biuro kėdes (20 vnt. po 800 Lt, iš viso – 16000 Lt).

Pagal patvirtintą sąmatą BĮ registruoja mokėjimo paraišką valstybės iždui apmokėti tiekėjui už biuro kėdes 16000,00 Lt ( pagal sąskaitas faktūrą). Tiekėjui valstybės iždas apmokės tiesiogiai.

Pagal ataskaita „Valstybės iždo mokėjimo pavedimo turinys“ BĮ gauna informaciją, kad mokėjimas tiekėjui už biuro kėdes atliktas (16000 Lt).

7 iš nupirktų kėdžių perduodamos BĮ darbuotojams naudoti veikloje.(7 vnt. po 800 Lt).

BĮ gauna sąskaitą faktūrą už kompiuterį, kurio kaina - 3500 Lt. Kompiuteris iškarto pradedamas naudoti.

Pagal patvirtintą sąmatą registruojama mokėjimo paraiška valstybės iždui apmokėti už kompiuterį 3500,00 Lt Lėšos bus gautos į sąskaitą.

BĮ gauna lėšas už kompiuterį į Biudžetinių lėšų sąskaita. Apmokama PVM sąskaita – faktūra už kompiuterį (3500 Lt).

BĮ išrašo sąskaita faktūrą UAB „BANGINIS“ už lapkričio ir gruodžio mėn. už patalpų nuomą. Vieno mėnesio kaina 10000 Lt.

UAB „BANGINIS“ apmoka sąskaitą faktūrą už patalpų nuomą (20000 Lt).

BĮ perveda lėšas į Valstybės iždą už patalpų nuomą (20000 Lt)

BĮ pateikia gauti lėšas pagal patvirtintą sąmatą 20000 Lt (Spec. lėšos. Patalpų nuomos pajamos).

Apskaičiuojamas mokėtinas darbo užmokestis (darbo užmokesčio sąnaudos 104350 Lt, Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 32327,63 Lt, į korteles pervestinas darbo užmokestis 79306, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (toliau – GPM) – 15652,50 Lt, mokėtinas socialinio draudimo sąnaudos (30,98 proc. 32327,63; 9 proc. – 9391,50).

Pagal patvirtintą sąmatą registruojamos mokėjimo paraiškos valstybės iždui: viena - 2013 m. lapkričio mėn. darbo užmokesčiui – 79306 Lt, kita mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 15652,50 Lt, ir socialinio draudimo įmokoms 41719,13 Lt. Mokesčiai bus tiesiogiai valstybės iždo pervesti į Valstybės mokesčių sąskaitas ir Socialinio draudimo fondo sąskaitas.

Pagal mokėjimo paraišką gaunamos lėšos darbo užmokesčiui išmokėti į biudžeto lėšų sąskaitą 79306 Lt, ir patvirtinimą apie pervestinus mokesčius.

BĮ nemokamai gavo pastatą iš kito VSS. Perdavimo – priėmimo akte pateikta tokia informacija. Įsigijimo savikaina 400000 Lt, sukauptas nusidėvėjimas 100000 Lt, likęs naudingo tarnavimo laikas – 30 metų.

Darbuotojams perduodama naudoti 10 kėdžių, kurios buvo įsigytos 2013 11 02.

Iš generalinio rangovo pagal sutartį gaunamas abiejų šalių pasirašytas tarpinis darbų priėmimo – perdavimo aktas už pastato statybos darbus. Kartu su aktu gaunama PVM sąskaita-faktūra už atliktus darbus 250 000 Lt.

Registruojamos paraiškos valstybės iždui viena – 2013 m. gruodžio mėn. darbo užmokesčiui išmokėti –57900,92 Lt kita – susijusi su mokesčiais Gyventojų pajamų mokestis. 11350,26, socialinio draudimo įmoka 30252,23 Lt. Mokesčiai ir įmokos bus pervestos tiesiogiai. Taip pat pagal patvirtinta sąmatą registruojama paraiška apmokėti už atliktus darbus (ūkinė operacija Nr.20 suma 250000 Lt)

Apskaičiuojamas mokėtinas darbo užmokestis (darbo užmokesčio sąnaudos 75968,40 Lt, Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 23535,01Lt, į korteles pervestinas darbo užmokestis 57900.92 Lt, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (toliau – GPM) – 11350,26 Lt, mokėtinas socialinio draudimo sąnaudos (30,98 proc. 23535,01; 9 proc. – 6717,22 Lt).

Apskaičiuojami ir užregistruojami atostogų kaupiniai (neišnaudotų atostogų likutis 200 darbo dienų, vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 100 Lt, ir socialinio draudimo mokesčių kaupiniai.

  • Microsoft Word 57 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3214 žodžiai)
  • Kolegija
  • Agne
  • Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita
    10 - 3 balsai (-ų)
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita. (2018 m. Vasario 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesojo-sektoriaus-subjektu-buhalterine-apskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 05 d. 17:14
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo