Viešojo valdymo reformos


Partine logika. Partine viesojo valdymo logikos igyvendinimas.

Viešojo valdymo reformų valdymas Lietuvoje. Santrauka. Įvadas. Lietuvos viešasis valdymas ir viešojo valdymo reformos. Valdymo reformos viešajame valdyme. Lietuvos viešojo valdymo reformų apžvalga. Lietuvos viešojo valdymo reformų valdymas. Privalumai ir trūkumai. Lietuvos viešojo valdymo reformų valdymo veiksniai. Lietuvos viešojo valdymo reformų valdymo dalyviai. Lietuvos viešojo valdymo reformų valdymo privalumai ir trūkumai. Išvados. Literatūra.

Kantautaitė R. Viešojo administravimo studijų kursinis darbas. Darbo vadovas doc.dr. R.Riekašius. Klaipėdos universitetas: Klaipėda, 2014. – 20 p.

Viešojo valdymo reformos yra priemonės daugeliui tikslų valstybėje pasiekti, kad būtų gerinama valstybės padėtis ir įgyvendinama politika būtų veiksminga.

Tyrimo objektas. Lietuvos valdymo reformų valdymas.

Tikslas – Nustatyti Lietuvos viešojo valdymo reformų valdymo privalumus ir trūkumus.

Teorinės analizės metu prieita išvadų kad viešojo valdymo reforma suprantama ne kaip viešojo administravimo kaitą pristatantis retorinis komponentas, bet kaip realūs, planuojami, valdomi bei generuojantys vienokį ar kitokį rezultatą viešojo administravimo sistemos pokyčiai. Pagrindinis viešojo valdymo reformų valdymo tikslas - tiesiogiai paveikti sprendimų rengimą ir įgyvendinimą, planavimo, kontrolės ir vertinimo galimybes. Viešojo valdymo reformų valdymas turi daug veiksnių, tiesiogiai įtakojančių viešojo valdymo reformų valdymą. Lietuvos viešojo valdymo reformų valdymui bene didžiausią įtaką turi Saulėlydžio komisija, vyriausybės kanceliarija, vidaus reikalų ministerija. Lietuvos viešojo valdymo reformų valdymas turi savo privalumų ir savo trūkumų.

Temos aktualumas. Nuo valstybės atkūrimo Lietuvoje įvyko ir nuolat tebevyksta daug viešojo valdymo reformų. Iš esmės viešojo valdymo reformos yra priemonės daugeliui tikslų valstybėje pasiekti, kad būtų gerinama valstybės padėtis ir įgyvendinama politika būtų veiksminga.

Mokslininkų teigimu viešojo valdymo reformos yra sąmoningi pokyčiai viešojo sektoriaus organizacijų struktūrose ir procesuose siekiant, kad jie veiktų geriau. Viešojo valdymo reformų valdymas yra labai aktualus siekiant kiek galima geriau įgyvendinti viešojo valdymo reformas, mes šios reformos daugiau ar mažiau paliečia kiekvieno asmens gyvenimą, dėl to svarbu, kad jos būtų tinkamai valdomos, tam kad valdymas būtų tinkamas, jos privalo būti planuojamos, analizuojamos ir vertinamos.

Viešojo valdymo reformų valdymas – labai aktuali tema tiek mokslininkams, tiek politikams, tiek ir visai visuomenei, nes tik nuo viešojo valdymo reformų pokyčių priklauso viešojo valdymo efektyvumas. Be jokios abejonės yra svarbu, kaip yra valdomos šios reformos.

Problema. Svarbus viešojo valdymo reformų tinkamas valdymas ir jų įgyvendinimas, nes viešojo valdymo reformos įgyvendinamos nuolat.

Hipotezė. Lietuvos viešojo valdymo reformų valdymas nėra baigtinis procesas.

Temos ištirtumas. Šiam darbui daugiausiai ir naujausios reikalingos informacijos galima rasti internete. Čia nuolat yra publikuojami straipsniai su naujienomis, o taip pat įvairios mokslininkų analizės studijos. Todėl darbe daugiausiai naudojamasi lietuvos mokslininkų straipsnių ir kitų internetinių šaltinių duomenimis, susijusiais su Lietuvos viešojo valdymo reformomis bei jų valdymu.

Tyrimo metodai. Darbui plačiausiai naudota teorinės analizės metodas. Remiantis šiuo metodu buvo surinkta medžiaga, susijusi su viešojo valdymo reformų valdymu. Minėta medžiaga sugrupuota ir nuosekliai pateikta. Darbas papildytas bibliografine medžiaga. Teorinei analizei naudota aprašomojo tyrimo metodas, kuris leidžia pateikti informaciją apie sąlygas, situacijas, įvykius. Taip pat darbe plačiai analizuojama Lietuvos valdymo reformų valdymas pagal internetinius informacijos šaltinius.

Darbo struktūra: Darbo apimtis 20 lapų. Pirmajame darbo skyrelyje yra pateikiama Lietuvos viešojo valdymo samprata, taip pat analizuojama

Antrajame skyrelyje nustatomos viešojo valdymo reformų valdymo privalumai, o taip pat analizuojami viešojo valdymo reformų valdymo trūkumai Lietuvoje.

Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir darbe naudotos literatūros sąrašas.

Viešojo valdymo reformų valdymas yra svarbus kiekvienos šalies vidaus gyvenime bei išorei. Jos daugiau ar mažiau paveikia kiekvieną šalies gyventoją. Viešojo valdymo reformų valdymas yra aktuali tema šiuolaikiniame valstybės valdyme, todėl pirmiausiai norint išanalizuoti šią temą reikia pateikti viešojo valdymo sampratą ir viešojo valdymo reformų apibūdinimą.

1.1 Valdymo reformos viešajame valdyme

Šiame skyrelyje pateiksiu teorinį valdymo reformų Lietuvos viešajame valdyme sampratos apibūdinimą, kadangi, kaip jau minėta, norint plačiau analizuoti viešojo valdymo reformų valdymą svarbu išsiaiškinti viešojo valdymo reformų reikšmę ir prasmę.

Viešojo administravimo literatūroje žodis reforma yra tik vienas iš daugelio alternatyvių terminų žyminčių viešojo administravimo sistemos pokyčius. Dažniausiai viešojo valdymo reforma suprantama ne kaip viešojo administravimo kaitą pristatantis retorinis komponentas, bet kaip realūs, planuojami, valdomi bei generuojantys vienokį ar kitokį rezultatą viešojo administravimo sistemos pokyčiai.

Lietuvoje svarbūs viešojo valdymo reformos valdymo sprendimai skirtingų politinių pažiūrų ir kadencijų vyriausybių buvo priimti vadovaujantis partine viešojo valdymo reformos logika. Pats doktrinos pavadinimas sako, kad viešojo valdymo reformos metu siekiama valdančiosios daugumos arba konkrečios politinės partijos interesų. Dažniausiai taikoma priemonė partinei viešojo valdymo logikai įgyvendinti yra vadovaujančias pareigas einančių valstybės tarnautojų keitimas. Geriausias pavyzdys yra viceministrų ir sekretorių reforma Lietuvos ministerijose. 2004 m. Lietuvoje buvo patvirtinta viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategija. Nors tai nebuvo pirmasis bandymas Lietuvoje strategiškai planuoti viešojo valdymo reformą, šios strategijos reikšmingumas yra tai, kad jos rengimas nebuvo tiesiogiai susijęs su Lietuvos narystės ES įsipareigojimais ir jai oficialiai pritarė Lietuvos vyriausybė. Todėl ši strategija atspindėjo vidines viešojo valdymo idėjas. Tai buvo ne visos vyriausybės strategija, o Vidaus reikalų ministerijos vidinis dokumentas, apimantis tuos klausimus.

  • Microsoft Word 44 KB
  • 2015 m.
  • 20 puslapių (4315 žodžiai)
  • Universitetas
  • Raminta
  • Viešojo valdymo reformos
    8 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Viešojo valdymo reformos. (2015 m. Kovo 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesojo-valdymo-reformos.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 07 d. 06:41
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo