Viešosios apskaitos pagrindai


Kokie subjektai priklauso viešajam sektoriui. Kokioms funkcijoms vykdyti yra steigiamos viešojo sektoriaus organizacijos. Kas tai yra ne pelno siekiančios organizacijos. Pelną uždirba. Kokia yra viešųjų įstaigų paskirtis ir jų steigimo tikslai. Sveikatos priežiūros. Kokiu tikslu yra steigiamos asociacijos ir visuomeninės organizacijos. Atstovauti narių interesams. Kokiu tikslu yra steigiamos pelno siekiančios valstybės ir savivaldybės reguliuojamos įmonės. Teikti viešąsias paslaugas. Vykdyti veiklą. Kuo skiriasi valstybės ir / ar savivaldybės įmonė ir valstybės ir / ar savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kokios yra Biudžetinių Įstaigų funkcijos. Kokie yra Biudžetinių Įstaigų tipai ? Kas yra laikoma valstybės biudžetu ir savivaldybės biudžetais. Savivaldybės tarybos. Kas yra vadinama asignavimais. Patvirtinta išlaidų suma. Biudžetinėms įstaigoms. Ką reiškia Kaupimo principo taikymas viešajame sektoriuje. Kokios finansinės atskaitomybės ataskaitos yra privalomos visiems viešojo sektoriaus subjektams , kokia jų struktūra. Kas sudaro valstybės biudžeto pajamas / išlaidas. Kuris biudžetas sudaromas pirmiau savivaldybės ar valstybės 19. Kas sudaro VSS metinių ataskaitų rinkinį. Kas sudaro VSS metinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį. Žemesniojo lygio. Aukštesniojo lygio. Kas sudaro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Apibendrinus trumpesnio laikotarpio negu ataskaitinis laikotarpis. Kada turi būti baigtas sudaryti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys. Kada turi būti būti sudaryta Lietuvoje nacionalinė atskaitomybė. Kurioje užsienio šalyje vyko pirmieji viešojo sektoriaus apskaitos reformos žingsniai. Kokios yra viešojo sektoriaus apskaitos reformos Lietuvoje prielaidos ir priežastys ? Išvardinant priežastis pateikite pavyzdžių.

Ne pelno siekiančios organizacijos užsiima visuomenei naudinga veikla, kuria nesiekiama pelno. Užsiima labdara, socialiniu ir ekonominiu plėtojimu. Ne pelno siekiančios organizacijos pelną uždirba, tačiau pelnas yra investuojamas toliau į pagrindinę organizacijos veiklą. Yra keturios pag. pelno nesiekiančios organizacijos rūšys: 1)VĮ – Viešoji įstaiga. 2) Asociacijos 3) Paramos / labdaros fondai 4) Visuomeninės organizacijos. +religinės bendruomenės, bendrijos

4. Kokia yra viešųjų įstaigų paskirtis ir jų steigimo tikslai?

VĮ – Viešoji įstaigą yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant mokslinę, kultūrinę, švietimo, mokymo, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos ir kitokią visuomenei naudingą veiklą.

5. Kokiu tikslu yra steigiamos asociacijos ir visuomeninės organizacijos?

Asociacijos ir visuomeninės organizacijos yra steigiamos susivienijimo tikslais, kurie skirti bendriems narių poreikiams tenkinti, ginti, įgyvendinti. Jos steigiamos atstovauti narių interesams ir siekti bendrų tikslų tenkinant viešuosius interesus.

6. Kokiu tikslu yra steigiamos pelno siekiančios valstybės ir savivaldybės reguliuojamos įmonės?

Pelno siekiančios valstybės ir savivaldybės reguliuojamos įmonės steigiamos valstybės funkcijoms vykdyti, tenkinti visuomenės poreikius. Tikslas – teikti viešąsias paslaugas, gauti produkciją, vykdyti veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus.

7. Kuo skiriasi valstybės ir / ar savivaldybės įmonė ir valstybės ir/ ar savivaldybės biudžetinė įstaiga?

Biudžetinės įstaigos yra valstybės arba savivaldybės institucija visiškai arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto. Veiklos ypatybė – neuždirbti pajamų, o gauti jas iš valstybės ar savivaldybės biudžeto.

Tikslas: kuo racionaliau panaudoti lėšas skirtas valstybės funkcijų vykdymui.

Asignavimai – Biudžetinėms įstaigoms išlaikyti valstybės arba savivaldybės skiriamos lėšos.

13. Kokios finansinės atskaitomybės ataskaitos yra privalomos visiems viešojo sektoriaus subjektams, kokia jų struktūra?

Metinių ataskaitų rinkinio sandara: 1. Metinės finansinės ataskaitos ( Finansinės būklės ataskaita; Veiklos rezultatų; Pinigų srautų; Grynojo turto pokyčių; Aiškinamasis raštas ) 2. Metines biudžeto vykdymo ataskaitos. (Žemesniojo ir aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitos.)

  • Apskaita Konspektas
  • Microsoft Word 29 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (1641 žodžiai)
  • Saule
  • Viešosios apskaitos pagrindai
    10 - 9 balsai (-ų)
Viešosios apskaitos pagrindai. (2015 m. Spalio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesosios-apskaitos-pagrindai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 09:31
×