Viešosios gėrybės referatas


Ekonomikos referatas.

Įvadas. Viešosios gėrybės, jų samprata. Viešųjų gėrybių teikimas. Viešųjų gėrybiųsavybės. Vientisumas. Neatskiriamumas. Viešųjų gėrybių skirstymas. Grynosios viešosios gėrybės. Negrynosios viešosios gėrybės. Mišriosios viešosios gėrybės. Globaliosios viešosios gėrybės. Nacionalinės viešosios gėrybės. Vietinės viešosios gėrybės. Viešųjų gėrybių skirstymas pagal tam tikrus faktorius. Pagal fizinę sudėtį. Pagal visuomenės indelį. Žmogaus veiklos nepaliestos (natūralios). Žmonių ir gamtos sąveikos. Žmonių sukurtos. Pagal geografinį išdėstymą. Kaip nustatyti kokių viešujų gėrybių visuomenui reikia? Viešųjų gėrybių pasiūlos ir paklausos. Išvados. Pav 1 Viešųjų gėrybių skirstųmas. Pav 2 Grynosios viešosios gėrybės virtimas negrynąja viešąja gėrybe. Pav 3 Viešosios gėrybės pagal visuomenės indelį (Latvėnaitė S. 2007). Pav 4 Viešosios gėrybės pagal geografinį išdėstymą (Latvėnaitė S. 2007). Pav 5Pasiūlos ir paklausos pusiausvyra.


Šiame darbe bus pateikiama viešosios gėrybės samprata, apžvelgiamos viešosios gėrybės savybės bei skirstymas.Taip pat, išanalizuota pasiūlos ir paklausos pusiausvyra.

Referato tikslas: Išanalizuoti viešąsias gėrybes ( atsižvelgiant į savybes bei skirtimą (rūšis).

Pateikti viešosios gėrybės reikšmę (sampratą).

Trumpai apžvelgti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą.

Viešosios gėrybės tai kolektyvinio vartojimo gėrybės , kurios yra svarbios žmonių gerovei. Jomis gali naudotis visi, nesvarbu, ar jie apmoka tų gėrybių gamybos išlaidas, ir neįmanoma nė vienam uždrausti jomis (švariu oru, kelio ženklais, finansiniu stabilumu bei taika, saugumu, demokratija, lygybe ir teisingumu, žiniomis ir informacija) naudotis. Kitaip , viešosios gėrybės išreiškiamos kaip gėrybės, kuriomis nemokamai gali naudotis itin daug vartotojų, nesunaudojančių jų teikiamos naudos ir nesumažinančių šių gėrybių kiekio (Vainienė R. 2008). Kaip pavyzdis tai galėtų būti šviesoforas, žinios, grynas oras, krašto apsauga bei kita.

Taikos palaikymas, žinios ir panašiai yra globaliosios viešosios gėrybės pavyzdžiai.

VIEŠŲJŲ GĖRYBIŲ SKIRSTYMAS PAGAL TAM TIKRUS FAKTORIUS

Žmogaus veiklos nepaliestos (natūralios) viešosios gerybės yra tokios, kurios egzistuoja žmogaus neeksploatuojamuose ekosistemuose ( pavyzdžiui kalnai , pelkės ir kt.), o žmogaus kišimasis į jų kūrimą ar net priežiūrą yra minimalus (Latvėnaitė S. 2007).

Žmonių sukurtos viešosios gėrybės yra susidariusios kaip žmogaus veiklos produktas ( pavyzdžiui kultūrinis paveldas, tradicijos, technologiniai įrenginiai ir kt.) Įvairiuose teritorijose viešųjų vertybių proporcijos nevienodos, jos priklauso nuo gamtos ir žmogaus sąveikos laipsnio (Latvėnaitė S. 2007).

Globalinės viešosios gėrybės – tai tokios gėrybės, kurių naudą patiria viso pasaulio vartotojai nebūtinai tuo pačiu mastu (Latvėnaitė S. 2007).

KAIP NUSTATYTI KOKIŲ VIEŠUJŲ GĖRYBIŲ VISUOMENUI REIKIA?

Išskiriamos dvi pagrindinės viešųjų gėrybių savybės: vientisumas ir neatskiriamumas. Vientisumas reiškia tai, kad tuo pačiu metu ir ta pačia viešąja gėrybe gali naudotis neribotas kiekis žmonių. Nuo to naudingumas vartotojams nesumažėja. Vartotojai nesukelia negatyvių pasekmių vienas kito atžvilgiu, nes nėra sukeliama konkurencija. Viešosios gėrybės neatskiriamumas reiškia tai, kad, jei viešosios gėrybės teikiamos bent vienam vartotojui, tai jos bus teikiamos ir visiems.

Viešosios gėrybės gali būti skirstomos ir pagal tam tikrus faktorius ( pavyzdžiui pagal visuomenis indelš, geografinę padėtį bei kita), tačiau tai labiau būdinga detalesnėm analizėm , tuo tarpu plaičiai naudojamas pagrindinis skirstymas minėtas anksčiau.

Čiegis R., Jankauskas V.; ir kiti. 2002. Aplinkos ekonomika. Mokomoji knyga .Kaunas: Naujasis lankas,. 240 p.

Degutis, A.1998. Individualizmas ir visuomeninė tvarka. Vilnius: Eugrimas.313 p.

 • Ekonomika Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Doroci
 • 14 puslapių (2477 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos referatai
 • Microsoft Word 155 KB
 • Viešosios gėrybės referatas
  10 - 2 balsai (-ų)
Viešosios gėrybės referatas. (2016 m. Vasario 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/viesosios-gerybes-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 09:17