Viešųjų finansų samprata ir teisė


Tema. viešųjų finansų samprata. Uždari klausimai. Finansai - tai. Ekonominiai piniginiai santykiai , kurie atsiranda sudarant , panaudojant , paskirstant ir perskirstant pinigų fondus – tiek centralizuotus , tiek decentralizuotus.  . Finansų funkcijos yra šios. Piniginių fondų sudarymo , naudojimo bei sudarymo ir naudojimo kontrolė.  . Viešieji finansai - tai. Piniginių ekonominių santykių sistema , reikalinga piniginių fondų formavimui ir panaudojimui , valstybei siekiant įgyvendinti savo funkcijas. Kokia yra finansų sudėtis. Kuris iš toliau pateiktų teiginių yra neteisingas. Visi finansai tiesiogiai susiję su viešojo intereso realizavimu.   LR Seimo kompetencija finansų srityje. Teisingi atsakymai a ir.   Kokia valstybės institucija įgyvendina pinigų politiką Lietuvoje. Lietuvos bankas.   LR Vyriausybės kompetencija finansų.   Fiskalinės politikos tikslas – derinti. Nedarbą ir infliaciją , veikiant makroekonominę pusiausvyrą. LR finansų sistemą  kaip ekonomikos sektorių finansų visumą  sudaro. Viešieji ir privatūs finansai 11. Kas sudaro viešuosius finansus. Valstybės finansai savivaldybių finansai. 2  tema. finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai.   i dalis.  . Finansų teisei kaip teisės šakai yra būdingi du kriterijai. Kokie. Ekonominis ir teisinis. Finansų teisės normos reguliuoja.    visuomeninius santykius , kurie atsiranda valstybei įgyvendinant finansinę veiklą. Teoriniu požiūriu  Finansų teisė gali būti suprantama  . Kaip mokslas ir studijų disciplina ir teisės šaka. Kas apibrėžia kokius visuomeninius santykius reguliuoja Finansų teisės šaka. Finansų teisės dalykas.   Kuris iš toliau pateiktų teiginių apie finansų teisės dalyką yra teisingas .


c) ekonominiai piniginiai santykiai, kurie atsiranda sudarant, panaudojant, paskirstant ir perskirstant pinigų fondus – tiek centralizuotus, tiek decentralizuotus.

a) piniginių fondų sudarymo, naudojimo bei sudarymo ir naudojimo kontrolė.

b) tik privačių piniginių fondų sudarymo, naudojimo ir šių veiksmų kontrolė.

c) tik viešųjų piniginių fondų sudarymo, naudojimo ir sudarymo/naudojimo kontrolė.

b) pinigai, kurių reikia valstybės funkcijų įgyvendinimui.

c) piniginiai ekonominiai santykiai, kurie susiformuoja viešųjų fondų sudarymo ir naudojimo procese, siekiant įvairių tikslų.

a) Finansai gali būti tik privatūs, todėl vartojant terminą "finansai", turimi omenyje tik privatūs finansai.

b) Finansai gali būti viešieji ir privatūs, todėl terminas "finansai" vartotinas su jį patikslinančiais būdvardžiais ("viešieji finansai" arba "privatūs finansai"), priešingu atveju terminas "finansai" apimtų visus finansus.

c) Finansai gali būti tik viešieji, todėl vartojant terminą "finansai", turimi omenyje tik viešieji finansai.

a) Finansai - tai visada piniginiai santykiai.

b)

a) Tvirtina valstybės biudžetą ir valstybės biudžeto vykdymo apyskaitą

c) Leidžia įstatymus, kurie nustato svarbiausias teisės normas finansų srityje

f) Teisingi atsakymai a, b ir c

a) Priima operatyvius sprendimus finansų srityje

b) Tvirtina valstybės biudžetą ir valstybės biudžeto vykdymo apyskaitą

c) Leidžia įstatymus ir kitus poįstatyminius teisės aktus

d) Rengia valstybės biudžeto projektą ir pateikia jį LR Seimui

f) Teisingi atsakymai b, c ir d

a) Nedarbą ir infliaciją, veikiant makroekonominę pusiausvyrą

10. LR finansų sistemą kaip ekonomikos sektorių finansų visumą sudaro:

c) valstybinių ir savivaldybių įmonių  finansai

d) teisingas atsakymas a) ir b)

b) į finansų teisės dalyką patenka tik tie piniginiai ekonominiai santykiai, kurie susiformuoja tarp privačių ūkio subjektų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų).

c) į finansų teisės dalyką patenka visi piniginiai santykiai, kurie susiformuoja tiek valstybei vykdant finansinę veiklą, tiek privatiems ūkio subjektams vykdant savo finansinę veiklą.

6.  Ar teorijoje bei praktikoje yra piniginių santykių grupių, kuriuos reguliuoja ne finansų teisė, bet kitos teisės šakos?

a) taip, yra - pvz., piniginius santykius, kurie atsiranda dėl materialaus turto pirkimo-pardavimo, taip pat ir finansinio turto pirkimo pardavimo reguliuoja Civilinė teisė.

b) taip, yra - pvz., administracinės baudos sumokėjimas arba išieškojimas - reguliuojami ne Finansų teisės, bet administracinės teisės normomis.

c) taip, yra - pvz., atlyginimo už darbą mokėjimas, arba išeitinių kompensacijų sumokėjimas reguliuojamas ne Finansų teisės, bet Darbo teisės normomis.

d) ne, piniginiai santykiai gali būti reguliuojami tik Finansų teisės normomis, jokios kitos teisės šakos piniginių santykių nereguliuoja.

f) teisingi atsakymai - a, b ir c

7. Kokius finansus nagrinėja ir gina Finansų teisė kaip teisės šaka?

3 TEMA. BIUВŽETO TEISĖ IR BIUDŽETINIS PROCESAS

a) Biudžetas - tai valstybės, savivaldybės centralizuotas išteklių fondas, kuris naudojamas valstybės, savivaldybės poreikiams tenkinti. (materaline prasme)

4. Kaip valstybės biudžetas apibrėžiamas LR biudžeto sandaros įstatyme?

b) Valstybės biudžetas - tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaromas ir tvirtinamas pajamų ir išlaidų planas finansiniams metams

c) Valstybės biudžetas - tai Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rengiamas ir tvirtinamas valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams.

a) 12 mėnesių biudžeto laikotarpis, prasidedantis sausio 5 dieną ir pasibaigiantis sausio 4 dieną.

c) 12 mėnesių biudžeto laikotarpis, prasidedantis balandžio 10 dieną ir pasibaigiantis balandžio 9 dieną.

6. Kas vykdo atitinkamų metų patvirtintą valstybės biudžetą pagal LR Konstituciją?

c) Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

b) Valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolierių asociacija.

  • Microsoft Word 48 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4755 žodžiai)
  • Universitetas
  • Audrius
  • Viešųjų finansų samprata ir teisė
    10 - 7 balsai (-ų)
Viešųjų finansų samprata ir teisė. (2016 m. Kovo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesuju-finansu-samprata-ir-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 11:29
×