Viešųjų finansų trajektorijos Lietuvoje


Įvadas. Lietuvos finansų sistema. Viešojo sektoriaus apskaitos reformos priežastys ir finansų pasikeitimai. VSAFAS atskaitomybė. Finansinė ataskaita. Rezultatų ataskaita. Turto pokyčių ataskaita. Pinigų ataskaita. Išvados. Literatūra.

Temos aktualumas. Pasirinktoji tema yra aktuali, nes valdyti ir kontroliuoti galima tai, ką galima apskaičiuoti ir išmatuoti. Bet kokios veiklos valdymas yra neatsiejamas nuo planavimo, jo išraiškos skaičiais biudžetuose. Laisva rinka diktuoja savo dėsnius, bet planavimas, biudžetų rengimas, jų vykdymo kontrolė lieka svarbiomis valdymo priemonėmis. Kadangi Lietuvos Respublikos finansų ministras 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.1K-166 pakeitė finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 1K-429 „Dėl viešojo sektoriaus 2009 m. ataskaitų rinkiniams rengti pagal viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą“ ir išdėstė jį nauja redakcija, papildė, pakeitė kai kurių teisės aktų nuostatas. Naujoje to įsakymo redakcijoje yra nemažai naujovių, kurios susietos su kitomis teisinėmis nuostatomis. Todėl nagrinėjant viešųjų finansų reformos trajektorijas Lietuvoje bus nagrinėjami viešojo sektoriaus atskaitomybės standartai ir lyginami su ankstesne tvarka, nurodomi perėjimai.

Darbo objektas - „Viešųjų finansų reformos trajektorijos Lietuvoje“.

Tyrimo problema. Viešasis sektorius apima biudžetines įstaigas, valstybės socialinės apsaugos fondus, kitus išteklių fondus, mokesčių fondus, kontroliuojamas sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas, valstybę ir savivaldybes, kaip atskirus juridinius asmenis. Apskaitos reformos tikslas – viešajame sektoriuje buvo pereiti prie buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant kaupimo principą. Nežiūrint to, kad viešasis sektorius - pelno nesiekiantis vienetas, tačiau jo funkcijų atlikimui yra skiriamos didžiulės biudžetinės ar kitų įvairiausių fondų lėšos. Lygiagrečiai tų lėšų tikslinis panaudojimas yra valstybės dėmesio centre. Tačiau analizuojant patvirtintas biudžetinių įstaigų atskaitomybės formas, kuriuose yra gausybe analitinių rodiklių, visai nesimato jų mokslinio pagrindimo bei paaiškinimų, kaip sudaryti biudžetinių įstaigų atskaitomybę. Tai sudaro būtinybę tuos klausimus aptarti iš mokslinių pozicijų.

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti viešųjų finansų reformos trajektorijas Lietuvoje.

Tyrimo uždaviniai:

1.Išnagrinėti Lietuvos finansų sistemą;

2.išanalizuoti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės reformos priežastis;

3.nagrinėti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės pasikeitimus;

Tyrimo metodai: Atlikta mokslinės literatūros įvertinimo loginė analizė bei teisinių nuostatų

tyrimo metodai.

Taikant teisines nuostatas išanalizuoti apskaitos tvarkymo ir atskaitomybės sudarymo metodiniai aspektai, jų atnaujinimas.

Darbo struktūra: Teorinėje dalyje apžvelgiama literatūra nagrinėjama tema, pateikiama įvairių sąvokų, terminų samprata ir problemos analizė teoriniu lygmeniu.

  • Finansai Referatas
  • Microsoft Word 29 KB
  • 2015 m.
  • 16 puslapių (4753 žodžiai)
  • Universitetas
  • Neringa
  • Viešųjų finansų trajektorijos Lietuvoje
    10 - 7 balsai (-ų)
Viešųjų finansų trajektorijos Lietuvoje. (2015 m. Vasario 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesuju-finansu-trajektorijos-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 16:16
×