Viešųjų juridinių asmenų steigimas ir reorganizavimas


Biudzetines istaigos steigimas. Viesuju juridiniu asmenu reorganizavimas. Viesojo juridinio asmens steigimas. Juridinio asmens samprata. Reorganizacija tyrimas straipsnio tikslas. Viešųjų juridinių asmenų pertvarkymas. Valstybes imone juridinis asmuo referatas. Kursinis darbas valstybines imones. Viešieji juridiniai asmenys yra valstybės imones kursinis. Juridiniu asmenu pertvarkymas kursinis.

Įvadas. Viešojo juridinio asmens sąvoka. Viešojo juridinio asmens steigimas. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Viešosios įstaigos. Labdaros ir paramos fondas. Sodininkų bendrija. Politinės partijos ir politinės organizacijos. Biudžetinės įstaigos. Profesinės sąjungos. Asociacijos. Daugiabučių namų savininkų bendrija. Viešojo juridinio asmens reorganizavimas. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.

Tyrimo problema: lietuvos įmonės, bendrovės ar kitos organizacijos veikia pagal lr įstatymus, poįstatyminius aktus, jų pačių steigimo dokumentus. Įmonių steigimas ir registravimas turi atitikti visus lr įstatymus ir norminius aktus, kad ji galėtų veikti, turėtų teisinį juridinio asmens statusą. Juridinis asmuo toks, kuriam suteiktos teisės ir įgaliojimai teisiniams veiksmams atlikti. Juridinis asmuo atsako už įsipareigojimus bei turi teisę sudaryti sandorius savo vardu. Juridinio asmens statusą turi: akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, kooperatinės bendrovės, valstybinės įmonės, investicinės akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės.

Tyrimo objektas: viešųjų juridinių asmenų steigimas ir reorganizavimas.

Tyrimo tikslas: išskirti ir aprašyti viešuosius juridinius asmenis, jų steigimo ir reorganizavimo ypatumus.

Pradedant kalbėti apie viešųjų juridinių asmenų steigimą ir reorganizavimą, svarbu išsiaiškinti pačią viešojo juridinio asmens sąvoką. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas (ck) (33 str. ). Juridinį asmenį apibūdina kaip savo pavadinimą turinčią įmonę, įstaigą ar organizaciją, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. Juridinių asmenų gali būti labai įvairių.

Ck 34 str. Apibrėžia viešą juridinį asmenį šitaip „viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės. ). “

Tai nepelno įmonės, kurių paskirtis visuomenei naudinga veikla, pasireiškianti tokiose srityse kaip labdara, kultūra ir švietimas, mokslas ir studijos, sveikatos apsauga, sportas, socialinė apsauga, konfesinės sritys ir pan.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 41 KB
  • m.
  • 19 puslapių (4245 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laura
  • Viešųjų juridinių asmenų steigimas ir reorganizavimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Viešųjų juridinių asmenų steigimas ir reorganizavimas. (2012 m. Kovo 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesuju-juridiniu-asmenu-steigimas-ir-reorganizavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 17:08
×