Viešųjų paslaugų teikimo administravimo teorinės ir praktinės problemos


Įvadas. Viešųjų paslaugų samprata. Viešoji paslauga. Viešųjų paslaugų administravimas. Viešųjų paslaugų prieinamumas. Viešųjų paslaugų teikimas, grupės. Viešoji politika ir viešasis paslaugų administravimas. Viešojo administravimo įstaigų veiklos problemos Viešojo administravimo adaptacijos prie išorinės aplinkos problema. Viešojo administravimo sistemos ir ryšių su visuomene problemos. Demarkacija ir jos įsisavinimo valstybėje problema. Teorinės problemos ir jų tyrimo kryptys viešojo administravimo srityje.


Tyrimo objektas. Viešųjų paslaugų administravimo problemos ir jų sprendimo būdai.

įvertinti viešųjų paslaugų svarbą valdymo procese ir reikšmę kasdieniniame gyvenime.

atlikto tyrimo duomenimis pateikti kokios teorinės ir praktinės problemos egzistuoja

Tyrimo praktinė vertė ir mokslinis naujumas. Šiuo praktiniu ir teoriniu tyrimu siekiama apibrėžti teorines ir praktines problemas, kurios yra viešojo administravimo srityje, taip pat palyginti viešojo ir privataus sektorių funkcijas. Gauti tyrimo rezultatai padės nustatyti viešųjų organizacijų, funkcijų pokyčių ,įvairių lygių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą viešojo administravimo konspekte.

1) privatus asmuo pareikštų reikalavimą (skundą) per nustatytus terminus, kurie turi būti protingi;

Apibendrinant, galima teigti, jos Lietuvos viešojo administravimo institucijos savo veiklą demokratinėms valstybėms būdingais principais ėmė grįsti netrukus po nepriklausomybės atkūrimo. Tačiau praktika rodo, kad poreikis gerinti valstybės institucijų teikiamų paslaugų kokybę, kelti valstybės tarnautojų gebėjimus lygį tebėra aktualus.

Administracinis reglamentavimas – administracinių aktų, reikalingų įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, leidyba;

Viešojo administravimo įstaigų bei jų raidos uždaviniai tiesiogiai sietini su šių įstaigų veiklos turinio bei šių įstaigų veikloje vykdomų funkcijų samprata. Būtent įstaigų bei jų raidos turinio ir funkcijų suvokimo pagrindu gali būti įvardytos svarbiausiosios viešojo administravimo įstaigų bei jų raidos problemos. Iš jų išskirtini keli prioritetai:

1. Kiekvienos įstaigos veiklos metodų, formų ir struktūrų racionalizavimas orientuotas į tai, kad įstaigos vidaus struktūros bei taikomi metodai ir veiklos formos kuo visapusiškiau atitiktų įstaigos vykdomų funkcijų turini,

2. Kiekvienos įstaigos personalo politikos tobulinimas, orientuotas į tai, kad personalo kokybė kuo geriau atitiktų įstaigoje spręstinus uždavinius;

3. Kiekvienos įstaigos informacinių valdymo sistemų plėtojimas orientuotas į visapusišką įstaigos, bei jos reguliavimo sferos veiklos kokybės gerinimą, taip pat į geresnę informacinę sąveiką su kitomis įstaigomis.

4. Įstaigų veiklos teisinio, ekonominio, socialinio psichologinio mechanizmo tobulinimas, įgalinantis efektyviai naudoti įvairius valdymo metodus, taikytinus viešajame administravime bei įstaigų veikloje.

5. Įstaigų bei jų veiklos įvaizdžio formavimas, naudojant efektyvias marketingo priemones.

Įvardytieji prioritetai atspindi viešojo administravimo įstaigų bei jų raidos svarbiausias problemines sritis. Šių prioritetų įgyvendinimas gali būti suvokiamas kaip tam tikras orientyras bendrosioms viešojo administravimo institucijų problemoms spręsti.

problemos aktualumą lemia būtinybė įgyvendinti nuostatą, kad viešojo administravimo struktūros atitiktų visų valstybės ir visuomenės sektorių raidą bei užtikrintų viešojo administravimo struktūrų sąveiką su visomis visuomenės grandimis;

- problemos sudėtingumą sąlygoja viešojo administravimo struktūrų sąveikos ir suderinamumo su visomis valstybės ir visuomenės grandimis daugialypiškumas ir vidinis prieštaringumas. Viešojo administravimo sistemos adekvatumo bei adekvatizavimo su valstybės ir visuomenės raidos nuostatomis problema, kaip aktuali ir sudėtinga, reikalauja detalaus aptarimo ir kuo platesnio ištyrimo.

Viešojo administravimo sistemos adekvatumas su valstybės ir visuomenės raidos nuostatomis gali būti suvokiamas keliais požiūriais iš jų ypač pažymėtini šie:

tikslų ir uždavinių prasmės suvokimas: viešojo administravimo sistemų bei visų jos grandžių formuojami veiklos ir raidos tikslai bei keliami uždaviniai savo turiniu turi atitikti tuos valstybės ir visuomenės vystymąsi nusakančius prioritetus, kurie kuo išsamiau atspindėtų realius dominuojančius visuomenės dalies interesus;

  • Microsoft Word 70 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (10053 žodžiai)
  • Kolegija
  • Sandra
  • Viešųjų paslaugų teikimo administravimo teorinės ir praktinės problemos
    10 - 1 balsai (-ų)
Viešųjų paslaugų teikimo administravimo teorinės ir praktinės problemos. (2018 m. Kovo 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesuju-paslaugu-teikimo-administravimo-teorines-ir-praktines-problemos.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 03 d. 04:23
×
110 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo