Viešųjų paslaugų tyrimų ypatumų analizė vadybiniu aspektu


Viešųjų paslaugų samprata. Viešųjų paslaugų teoriniai aspektai. Viešųjų paslaugų organizavimo bei klasifikavimo ypatumai. viešųjų paslaugų kokybės vertinimas. viešųjų paslaugų tyrimų ypatumai. Viešųjų paslaugų vertinimo rodikliai. Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys. Viešųjų paslaugų tyrimai Lietuvoje. Kokybiniai viešųjų paslaugų tyrimai. pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimų aspektai išvados literatūros sąrašas. Darbo tikslas Analizuoti viešųjų paslaugų tyrimų ypatumus vadybiniu aspektu Darbo uždaviniai. Darbo struktūros apžvalga. Vartotojų pasitenkinimo tyrimo organizaciniai etapai. Planavimas ir esamos padėties vertinimas Organizavimas ir vykdymas Rezultatų analizė Rezultatų sklaida. Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimo metodai. „ Focus grupės “.


Temos aktualumas. Viešojo valdymo priemonių pagalba kuriami socialiniai efektai ir tenkinami visuomenės poreikiai. Paslaugų priskirtinumas viešąją vertę kuriančioms viešosioms paslaugoms yra priklausomas nuo kiekvienos valstybės socialinio, ekonominio, kultūrinio išsivystymo ir kitų kriterijų, tarp kurių yra įtrauktinos politinės idealogijos ir viešojo valdymo tradicijos. Viešojo ir privataus sektoriaus vienas pagrindinių skiriamųjų bruožų yra paslaugos viešumas arba privatumas. Viešųjų paslaugų teikimą reguliuoja savivaldybė, todėl šiuo atveju svarbu suteikti kuo kokybiškesnes viešąsias paslaugas gyventojams, tenkinant visuomenės poreikius. Vienas pagrindinių tikslų, viešųjų paslaugų teikimo atžvilgiu, yra tokių paslaugų vienodumas visoje teritorijoje, siekiant teikti kokybiškas viešąsias paslaugas taip prisidedant prie tvarios raidos vyksmo efektyvumo.

Problema. Visgi, viešųjų paslaugų kokybės tyrimai dažnai yra apribojami pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis analize, tačiau nėra ieškoma bei siūloma problemos sprendimo būdų, o yra tik iškeliamos prielaidos dėl paslaugos tobulinimo poreikio. Viešųjų paslaugų kaip viešojo sektoriaus dalies inovacijų skatinimas yra siejamas su tyrimų duomenimis, todėl analizuojant viešųjų paslaugų tyrimo rezultatus, vadybiniu aspektu, svarbu atsižvelgti ne tik į vartotojų nuomonę, bet ir į kitus paslaugos teikimo rezultatus nulemiančius veiksnius. Visgi, vis dažniau praktikoje remiamasi nusistovėjusiomis tyrimų kryptimis, kurios gali būti įtakojamos politiniais bei idealoginiais aspektais.

Problemos ištirtumas. Viešųjų paslaugų kokybės tematika nagrinėjama mokslinėje literatūroje/ (M. Mintrom, J. E. Fou tain,A. Cur y, D. Herbert, A. Ghobadian, S. Speller, M. Jones, F. Dewhurst, A. R. Marti nez- Lorente, B. G. Da le, D. H. Folz, P. H. Jos, M. E. Tomp kins). Viešųjų paslaugų tyrimai yra sietini su kokybės faktoriumi. Viešųjų paslaugų tyrimai dažnai yra orientuojami kokybinės analizės atžvilgiu. Tai reiškia, kad naudojant atitinkamus tyrimo metodus, sukuriama galimybe suvokti viešųjų paslaugų teikimo problemas.

Tyrimo metodai. Naudojami mokslinės literatūros bei dokumentų analizės, interpretavimo bei palyginamieji metodai.

Darbo struktūros apžvalga: Darbą sudaro įvadas, kuriame atskleidžiamas temos aktualumas bei problematiką ir 4 darbo skyriai. Pirmojoje darbo dalyje atliekama bendroji viešųjų paslaugų analizė, pateikiamas sąvokos apibrėžiamas bei analizuojami viešųjų paslaugų klasifikacijos ir jų organizavimo ypatumai. Antrojoje darbo dalyje apžvelgiama viešųjų paslaugų kokybės vadybos koncepcija ir jos esmingumas viešųjų paslaugų kokybės vertinimui. Ši analizė yra siejama su ketvirtoje darbo dalyje aptariama viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tokiomis paslaugomis, tyrimų organizavimo apžvalga. Trečiojoje darbo dalyje apžvelgiami viešųjų paslaugų vertinimo rodikliai, analizuojama kokybinių tyrimų metodų reikšmė, apžvelgiami Lietuvoje vykdomi viešųjų paslaugų tyrimai.. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos viešųjų paslaugų tyrimų aspektu.

Paslaugų skirtumas nuo produkto įgyja ypatingą reikšmę tokių paslaugų įsigijimo ir vartojimo kontekste, dėl paslaugų savybių. P. Kotler ir L. K Keller (2007) pateiktas paslaugos apibrėžimas tiesiogiai perteikia pagrindines turizmo paslaugoms, būdingas savybes. Teigtina, kad paslauga yra tokia veikla, kuri nekuria ir neperdirba fizinių produktų. Jų teikiamas produktas yra nematerialus, neapčiuopiamas, netransportuojamas ir nekaupiamas. Paslaugų tiekimas ir vartojimas yra nulemiamas šių procesų vieningumo bei paslaugų tiekėjo ir paslaugų vartotojo įsitraukimo. Paslaugų teikimo rezultatas ir vartotojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis yra nulemiamas paslaugų savybių, kurių vertinimas ir suvokimas yra priklausomas ne tik nuo paslaugų tiekėjų bet ir vartotojo suvokimo apie paslaugų kokybę. Kitaip tariant paslaugų kokybė yra tiesiogiai įtakojama paslaugų savybių, paslaugų tiekėjų ir paslaugų vartotojų sąveikos. Galima teigti, kad vartotojų poreikių tenkinimas tampa vienu pagrindinių verslo tikslų, tačiau paminėtina, kad vis dažniau pasitaiko situacijų, kai paslaugų tiekėjo ir vartotojo interesai nesutampa.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (5333 žodžiai)
  • Kolegija
  • Darbas
  • Viešųjų paslaugų tyrimų ypatumų analizė vadybiniu aspektu
    10 - 3 balsai (-ų)
Viešųjų paslaugų tyrimų ypatumų analizė vadybiniu aspektu . (2017 m. Balandžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesuju-paslaugu-tyrimu-ypatumu-analize-vadybiniu-aspektu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 17:52
×