Viešųjų pirkimų pardavimų sutartys ir jų sudarymo ypatumai


Santrauka. Summary. Įvadas. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių reglamentavimas. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutartys civilinėje teisėje. Viešųjų pirkimų įstatymas. Viešųjų pirkimų - pardavimų sutarčių principai. Poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių sudarymo ypatumai. Viešųjų pirkimų - pardavimų sutarčių šalys. Viešųjų pirkimų -pardavimų būdai ir procedūros. Bendrosios ir specialiosios viešųjų pirkimų - pardavimų sutarčių sąlygos. Viešųjų pirkimų - pardavimų sutarčių sudarymo forma, terminai ir kainodara. Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo aspektai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.

Temos aktualumas. Viešieji pirkimai – detaliai reglamentuota sritis. Juos reglamentuoja LR Viešųjų pirkimų įstatymas bei nemažai kitų poįstatyminių teisės aktų. Toliau pateikiama pagrindinė informacija, reikalinga kiekvienam, susiduriančiam su viešųjų pirkimų procedūromis.

Galima pripažinti, kad kasmet didėjant valstybės biudžetui ir savivaldybių biudžetams bei Europos Sąjungos finansinei paramai, daugiau lėšų skiriama ir viešiesiems pirkimams. Visuomeninių organizacijų (Transparency International) atliktų tyrimų duomenimis viešieji pirkimai priskiriami padidintos rizikos sričiai. Todėl kovai su korupcija yra skiriamas pastovus dėmesys.

Baigiamojo darbo objektas - viešųjų pirkimų-pardavimų sutartys ir jų sudarymo ypatumai.

Darbo tikslas - išanalizuoti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, atskleisti viešųjų pirkimų – pardavimų sutarčių sudarymo esmę ir reikšmę, aptarti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą.

Pirmoje darbo dalyje dėmesys skiriamas į viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių teisinį reglamentavimą. Antrojoje dalyje išnagrinėtas minėtų sutarčių sudarymo procesas.

Trečioji dalis skirta viešųjų pirkimų sutarčių ginčijimui ir nuostolių atlyginimo sąlygoms.

Tyrimo charakteristika. Siekiant ištirti viešųjų pirkimų ir šių pirkimų-pardavimų sutarčių sudarymo sąlygas, atliktas tyrimas derinant kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus:

konsultuotasi su šios srities žinovais, specialistais, atliekant baigiamąją praktiką Utenos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyriuje, remtasi Lietuvos Respublikos Teismų praktikos nutarčių analize.

Tyrimo rezultatai leido padaryti tokią pagrindinę išvadą: kad viešųjų pirkimų praktikoje pasitaiko atvejų kai pirkimo procedūros nėra užbaigiamos sklandžiai.

Praktinį darbo rezultatų reikšmingumą ir pritaikymo galimybes nusako tai, kad atlikta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių praktikos analizė susijusi su viešųjų pirkimų sutarčių teisiniais pažeidimais, gali buti taikoma tiriant viešųjų pirkimų pažeidimus kituose

panašiuose veiklose.

  • Adobe PDF 381 KB
  • 2015 m.
  • 46 puslapiai
  • Universitetas
  • Rita
  • Viešųjų pirkimų pardavimų sutartys ir jų sudarymo ypatumai
    10 - 9 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Viešųjų pirkimų pardavimų sutartys ir jų sudarymo ypatumai. (2015 m. Kovo 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesuju-pirkimu-pardavimu-sutartys-ir-ju-sudarymo-ypatumai.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 09 d. 11:32
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo