Vietinės valdžios sistemos


Viešojo administravimo savarankiškas darbas. Įvadas. Unitarinė valstybė. Lietuvos studentų sąjungos bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas su I sektorium. Bendradarbiavimas su II sektoriumi. Bendradarbiavimas su III sektoriumi. Europos studentų Sąjunga. Europos studentų sąjunga bendradarbiauja. Bendradarbiavimas su I sektorium. Bendradarbiavimas su III sektorium. Bendradarbiavimo panašumai ir skirtumai. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.


Darbo tikslas – pristatyti pasirinkto Afrikos kontinento Burundis valstybės teritorinį administracinį organizavimą ir valdymą. Darbe bus naudojami aprašomieji bei analizės tyrimo metodai.

Darbo uždaviniai:

1.Išanalizuoti unitarinės valstybės modelį

2.Pristatyti administracinių teritorinių vienetų formavimąsi.

3.

4.Rašto darbas dalinamas į penkis skyrius iškeltiems uždaviniams įvykdyti. Rašant darbą buvo remtasi įvairiais šaltiniais: internete rastais straipsniais, paskaitos skaidrėmis bei literatūra.

Vietinės valdžios sistemos. (2013 m. Lapkričio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/vietines-valdzios-sistemos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:03