Vietos savivalda ir teritorinis valdžios pasiskirstymas Lietuvoje


Įvadas. Vietos savivalda Lietuvoje. Vietos savivaldos sistema. Vietos savivaldos veiklos principai ir funkcijos. Teritorinis valdžios pasiskirstymas Lietuvoje. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Demokratinėse valstybėse valdymo funkcijas atliekantys subjektai nepertraukiamai vykdo juos išrinkusios, tam tikroje teritorijoje gyvenančios ir vienai politinei valdžiai priklausančios bendruomenės valią. Tačiau tam, kad demokratinėse valstybėse būtų sudaryta ir įgyvendinta vieninga valstybės valdžia, valdžios vykdymo funkcijas būtina padalinti valstybės valdžios subjektams, kurie leidžia, vykdo įstatymus, vykdo teisingumą. Tokiu būdu valstybės valdžią vykdančioms intitucijoms paskirstomos konkrečios kompetencijos, apibrėžiami subjektų tarpusavio santykiai.

Lietuvos, kaip ir daugelio kitų Pasaulio valstybių, teritorija yra suskirstyta į smulkesnius valstybės teritorijos administracinius vienetus, kurių valdymas organizuojamas pasirenkant tam tikras teritorinio valdymo formas ar jų darinius. Lietuvoje vadovaujantis demokratinės valstybės valdymo principais valdžią vykdo skirtingose šalies teritorijose įsteigtos vietos savivaldos institucijos, kurios turi

apibrėžtus principus bei atlieka tam tikras funkcijas visuomenės gerovės labui. Siekiant suvokti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą būtina išanalizuoti Lietuvoje egzituojančių valstybės teritorijos administracinių vienetų sistemą ir funkcijas (kompetencijas) bei teritorinį valdžios pasiskirstymą šalyje.

Tyrimo problema – kas yra vietos savivalda ir kaip Lietuvoje teritorijoje paskirstyta valdžia?

Tyrimo tikslas – išanalizuoti vietos savivaldą ir teritorinį valdžios pasiskirstymą Lietuvoje.

Vietos savivaldos samprata rašytiniuose šaltiniuose apibūdinama nevienodai, tačiau Lietuvos kontekste plačiau vartojami keli šios sąvokos apibrėžimai.

Tai reiškia, kad vietos savivalda nėra tapatinama su valstybės valdymu, o valstybės valdymas ir vietos savivalda yra dvi susijusios viešosios valdžios įgyvendinimo sistemos, tačiau kiekviena jų įgyvendina joms būdingas funkcijas.

Savivaldos teisę įgyvendinanti savivaldybės taryba yra sudaryta iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų, kurie vadinami savivaldybės tarybos nariais. „Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu“. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir savivaldybės tarybos veiklos reglamente nurodyta savivaldybės tarybos veiklos tvarka ir formos, o tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai. Savivaldybės taryboje sudaromi narių komitetai, skirti teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai. Taip pat egzistuoja Etikos ir Antikorupcijos komisijos, kurios veikia pagal reglamento nustatytą tvarką. Savivaldybės tarybai priskiriama daug kompetencijų, kurios skirstomos į išimtines ir paprastąsias. Bendrąja prasme tai tokios kompetencijos kaip reglamento tvirtinimas, mero atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero darbo užmokesčio nustatymas, mero pavaduotojų skaičiaus nustatymas, mero pavaduotojų skyrimas mero teikimu ir atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero pavaduotojų darbo užmokesčio nustatymas įstatymų nustatyta tvarka, biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas, viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) kolegialių organų sudarymas, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose, savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus ir pan.

  • Viešasis administravimas Referatas
  • Microsoft Word 494 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2645 žodžiai)
  • Universitetas
  • Mantas
  • Vietos savivalda ir teritorinis valdžios pasiskirstymas Lietuvoje
    10 - 2 balsai (-ų)
Vietos savivalda ir teritorinis valdžios pasiskirstymas Lietuvoje. (2017 m. Spalio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/vietos-savivalda-ir-teritorinis-valdzios-pasiskirstymas-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 10:58
×