Vietos savivalda Lietuvoje ir Estijoje: geroji patirtis


Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Bendroji vietos savivaldos koncepcija. Vietos savivaldos raida Lietuvoje ir estijoje. Vietos savivaldos raida Lietuvoje. Vietos savivaldos raida Estijoje. Lietuvos ir estijos vietos savivaldos panašumai ir skirtumai. Išvados. Darbo pasiskirstymas. Literatūra.


Šioje chartijoje nurodyta, taip pat, kad savivaldos institucijos yra bet kurios demokratinės santvarkos pagrindas . Tačiau ar visose valstybėse kuriuose vyrauja demokratinis valdymas ir vietos savivaldos modeliai yra vienodi. Šiuo aspektu palyginsime Lietuvoje ir Estijoje vyraujančią vietos savivaldą.

Temos problema: kokia patirtis Lietuvoje ir Estijoje vyrauja jų vietos savivaldoje.

Objektas: literatūros šaltinių, mokslinių straipsnių, įstatymų analizė.

Tikslas: atkleisti gerąją patirtį.

Uždaviniai:

1.apibrėžti bendrąją vietos savivaldos koncepciją;

2.išnagrinėti vietos savivaldos raidą Lietuvoje ir Estijoje po nepriklausomybės atkūrimo;

3.palyginti Lietuvos ir Estijos vietos savivaldos panašumus ir skirtumus, privalumus ir

trūkumus.

Vietos savivalda Lietuvoje ir Estijoje: geroji patirtis. (2014 m. Gegužės 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/vietos-savivalda-lietuvoje-ir-estijoje-geroji-patirtis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 08:06