Vietovardžių pasaulis


Plungės rajono kulių seniūnijos vietovardžiai. Įvadas Temos aktualumas. Tikslas ir uždaviniai. Darbo objektas. Kulių seniūnijos vietovardžių klasifikacija Apie Kulius. Vietovardžiai pagal įvardijamą objektą. Vietovardžių daryba. Literatūros sąrašas. Priedas Plungės rajono Kulių seniūnijos vietovardžių žodynėlis. Aptvaralio prūdas. Biečiaus kalnas. Blidakių kapeliai. Bružo kalnas. Čiuldaitės kapinaitės. Daugėlos eigula. Daugėlos miškas. Daugieliškės miškas. Didysis tyras. Prie epušalių. Galdiko eigula. Gembuto pieva. Gliožio eigula. Jonauskio paminklas. Jurevyčių kapinės. Kavecko kalnas. Luknos kanalas. Majako laukai. Palioniškių kaimas. Pušies kalnas. Staponkaus kapinaitės. Staponkaus kelias. Tamuolio akmuo. Unkūrų kaimas. Valužio kalnas. Žalioji giria. Žvelsos lankos.

Įvairiausios vietovės nuo senų laikų turi unikalius pavadinimus, kurie neretai atskleidžia vadinamojo objekto istoriją ir reikšmę tai vietovei bei vietiniams gyventojams, kurie, kaip žinoma, ir duoda vardus viskam, ką mato aplink. Nuo mažiausio krūmelio pakelėje iki aukščiausio medžio lauko vidury – visi jie turi savo istoriją ir savo vardą. Tai vietovardžiai, arba toponimai, skirstomi į oikonimus, hidronimus, akronimus, drimonimus, oronimus, hodonimus bei kt. Pagal darybą toponimai skirstomi į pirminius ir antrinius; pastarieji – į priesagų, priešdėlių, galūnių vedinius, dūrinius ir sudėtinius vardus.

Laikui bėgant vieni ar kiti vietovardžiai po truputį užsimiršta, keičiasi žmonių kartos, kurios nebeperduoda jaunesniems žmonėms visų šių originalių vietovių pavadinimų, kuriais nuo seno vadindavo gimto Kulių krašto vietas. Kalbininkas leksikologas K. Būga yra pasakęs: „Vietų vardais į mus kalba pati žemė <...> reikia tik mokėti paklausti ir jos atsakas suprasti“. Štai kodėl imtasi šio tiriamojo darbo. Važiuota į Kulių seniūnijos kaimus: visų pirma į Mažuosius Mostaičius, vėliau į Didžiuosius Mostaičius, į Mižuikius, Kumžaičius bei Šiemulius. Apklausta daugybė Kulių seniūnijos gyventojų, kurie noriai sutiko pasidalinti savo žiniomis ir prisiminti galbūt net primirštus vietų pavadinimus, jų atsiradimo hipotezes.

Darbo tikslas – aptarti Plungės rajono Kulių seniūnijos toponimus, juos užrašyti iš žmonių, suskirstyti reikšmės ir darybos aspektais, užfiksuoti, kas apie juos sužinota, sudaryti žodynėlį (žr. priedą).

Darbo objektas

Darbo objektu buvo pasirinkti Kulių seniūnijos vietovardžiai, surinkti iš vietinių žmonių, daugiausia pagyvenusių, kurie gyvena čia visą savo gyvenimą ir žino daugiausiai išlikusių unikalių toponimų: oikonimų, hidronimų, drimonimų, oronimų, agronimų, mikronimų.

Apklausus žmones, per kelis mėnesius buvo užrašyti 103 toponimai, iš kurių: 13 hidronimų, 16 oikonimai, 22 drimonimų, 13 agronimų, 11 oronimai, 22 makronimai, keturi mikrotoponimai ir du hodonimai.

Oikonimai – vietovardžio rūšis, apimanti gyvenamųjų vietovių vardus. Iš viso rasta 16 oikonimų: Blidakiai, Pragiedruliai, Maževos, Unkūrai, Palioniškiai, Čiuldiena, Bebrynas, Kumetynas, Meškauskiena, Petrauskiena, Rimkiena, Šalašas, Rubežiena, Urnikiena, Vainiena, Vaškiena.

Agronimai – laukų, pievų, dirvų pavadinimai. Jų užrašyta 13: Durpynėlis, Majako laukai, Žvelsos lankos, Bendriškės, Gembuto pieva, Grimaliena, Lenkės, Pakapiai, Smukutė, Striaukiena, Šlapgalis, Vilklaukis, Puplauskiena.

Hodonimai – tai kelių ir takų pavadinimai. Užrašyti du: Staponkaus kelias, Bažnyčtakis.

Drimonimai - miškų ir jų dalių pavadiniai. Jų buvo rasta 23:

Albraktiena, Antsienis, Bertašiena, Beržis, Daugėlos miškas, Daugieliškės miškas, Mūrauskiena, Paalantis, Peklinė, Pivorai, Saikaišynas, Sdačius, Tarpalis, Užpievis, Valužio miškas, Žalioji giria, Pastauninkas, Galdiko eigula, Pasmalkis, Raganiena, Rusiniena, Daugėlos eigula, Gliožio eigula.

Oronimai – kalnų, kalvų pavadinimai, užrašyta 11:

  • Lietuvių kalba Tyrimas
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2612 žodžiai)
  • Mokykla
  • Aušrinė
  • Vietovardžių pasaulis
    10 - 5 balsai (-ų)
Vietovardžių pasaulis. (2015 m. Lapkričio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/vietovardziu-pasaulis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 17:55
×