"Vilkyškių pieninės" ekonominė analizė


Įvadas Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto analizė. Turto apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Trumpalaikio turto apyvartumas. Atsargų analizė. Pardavimo analizė. Išlaidų analizė. Pelno analizė. Pelningumo analizė. Įmonės mokumo analizė. PRIEDAI 1 PRIEDAS Konsoliduota finansinės būklės ataskaita. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Turtas iš viso. Nuosavas kapitalas , priskirtinas Įmonės akcininkams. Nekontroliuojanti dalis. Nuosavas kapitalas. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso. Konsoliduota pelno nuostolių ataskaita. Bendrasis pelnas. Veiklos rezultatas. Grynosios finansinės veiklos sąnaudos. Pelnas prieš mokesčius. Ataskaitinių metų pelnas.


Darbo objektas: AB „Vilkyškių pieninė“ 2012 – 2014 m. ekonominė veikla.

Darbo tikslas: atlikti AB „Vilkyškių pieninė“ ekonominę analizę.

Darbo uždaviniai:

Atlikti ilgalaikio turto analizę;

Atlikti trumpalaikio turto analizę;

Sudaryti atsargų analizę;

Atlikti pardavimo analizę;

Parengti išlaidų analizę;

Parengti pelno analizę;

Parengti pelningumo analizę;

Išanalizuoti įmonės mokumo analizę.

Trumpalaikis turtas analizuojamu laikotarpiu padidėjo 18,035 tūkst. litų t.y apie 141,96%, mažiausias pokytis įvyko 2014-2013m. kai tumpalaikis turtas išaugo tik 2,816 tūkst. litų apie 104,83%. Trumpalaikio turto sumažėjimo neįvyko.

Ilgalaikis turtas taip pat turėjo tendencija didėti kiekvienais metais. 2014-2012m. pokytis buvo 13,960 tūkst. litų t.y padidėjo 111,71%.Mažiausias pokytis įvyko 2013-2012m. laikorapyje kai padidėjo tik 3,892 tūkst. litų apie 103,26%.

Analizuojamu laikotarpiu turto apyvartumas buvo gana geras laikėsi netoli 2 koeficiento 2013m. net gi jį minimaliai viršijo, tais metais jis ir buvo didžiausias ir tai užtrunka 181,6 dienos. Tai lėmė ženkliai padidėjusios pajamos lyginant su 2012m.

Trumpalaikio turto apyvartumas. Rodo, kiek kartų per metus „apiverčia“ įmonės trumpalaikis turtas. Trumpalaikis turtas dar vadinamas „apyvartiniu kapitalu“,tai gi pats pavadinimas sako, kad jis turi padaryti ne vieną o keletą ar keliolika apyvartų per metus. Trumpalaikio turto apyvartumas turėjo tendencija mažėti analizuojamu laikotarpiu.2012m jis buvo 6,88 t.y 53,05 dienos; 2013m.6,26 t.y 58,3 dienos; 2014 6,2 t.y 58,9 dienos. Tokį trumpalaikio turto apyvartumą lėmė jog 2012m. buvo mažos pajamos ir mažas trumpalaikis turtas, o ateinančiais metais išaugus pajamos, stipriai padidėjo ir trumpalaikis turtas.

Atsargos turėjo tendenciją didėti kiekvienais metais. Didžiausias pokytis įvyko 2012-2014m. metu. Tuo metu atsargos padidėjo per 11,668 tūkst. litų 148,67%.Padidėjusi pardavimų apimtis , didesnė paklausa lėmė ir didesnį atsargų kaupimą. Mažiausias pokytis 2013-2014m. t.y 5,458 tūkst. litų .

Apyvartumas turėjo tendencija didėti , didžiausias pokytis kaip įprasta buvo 2012-2014m. laikotarpyje kai apyvartumas išaugo 3,06 karto iki 25,79 dienų. Tai lėmė išaugusi pardavimų savikaina bei padidėjusi atsargų vertė.

  • Ekonomika Analizė
  • Microsoft Word 80 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2291 žodžiai)
  • Kolegija
  • Dovydas
  • "Vilkyškių pieninės" ekonominė analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
"Vilkyškių pieninės" ekonominė analizė. (2016 m. Gegužės 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/vilkyskiu-pienines-ekonomine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 08:11
×