Vilniaus biudžeto tyrimas 2012-2014 metais


Ivadas. Savyvaldybės biudžeto sąvoka, bendra struktūra. Programinio biudžeto projekto rengimas, svarstymas, tvirtinimas ir vykdymas. -2014 m. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas. Vilniaus miesto 2012-2014 m. Savivaldybės biudžeto vykdymas. Vilniaus miesto savivaldybės 2012-2014 m. Privatizavimo lėšų sąmata. Išvados. Literatūros sąrašas.


Savivaldybių tarybos privalo patvirtinti savo biudžetus ne vėliau kaip per du mėnesius nuo valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Tai labai griežtas laiko apribojimas pakoreguoti ir suderinti savo biudžeto finansinius rodiklius su Seimo patvirtintais. Jeigu savivaldybė nustatytu laiku nepatvirtina biudžeto, Valstybės iždo mokėjimai atitinkamai savivaldybei iki biudžeto patvirtinimo laikinai nevykdomi, kitų metų pradžioje jos veikla bus apribojama ir leidžiama vykdyti tik tęstinius įsipareigojimus ir dengti skolas. Tačiau tam skiriama lėšų suma iki biudžetų patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto.

Taryboje patvirtinus Savivaldybės biudžetą, per dešimt darbo dienų asignavimų valdytojai patvirtina programų sąmatas ir vieną egzempliorių pateikia Ekonomikos departamento Biudžeto ir finansų skyriui, kuris perveda asignavimus asignavimų valdytojams biudžete patvirtintoms programoms vykdyti.

Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo apskaitą, pagal kompetenciją ir poskyrio funkcijas atlieka Biudžeto ir finansų skyriaus Biudžeto apskaitos fondų ir paskolų administravimo poskyrio tarnautojai (darbuotojai).

Poskyrio darbuotojai priima iš asignavimų valdytojų biudžeto sąmatos įvykdymo ataskaitas, rengia biudžeto įvykdymo apyskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, vykdo Savivaldybės skolos, Privatizavimo fondo pajamų ir išlaidų apskaitą. Be to poskyryje sudaromas Vilniaus miesto savivaldybės paskolų registras, vykdoma paskolų apskaita bei jų grąžinimas.

Daugiausiai pajamų Vilniaus miesto savivaldybė gavo 2014 m. (1158576,8 tūkst. Lt).

2013 metų biudžeto projekte visos pajamos, išskyrus turto mokestų ir kitas neišvardintas pajamas, padidėjo. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos palyginus su 2012 m. padidėjo 78.94 %. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos padidėjo 16.67 %, arba 1000 Tūkst. Lt. Kitos pajamos sumažėjo 9.62 % arba 476.4 Lt.

2014 m. vasario 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdyje patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžetas – 2674743. Palyginus su 2013 metais prognozuojamos pajamos išaugo 508166.6 Tūkst. Lt., arba 19 %. Mokestinės pajamos palyginus su 2013 metų padidėjo 26.85 % arba 177197 Tūkst. Lt., žymiai daugiU negu per 2013 metus, kai mokesčiai išaugo 3.02 %. 2014 m. gyventojų pajamų mokestis sudaro

Turto mokesčiai 2014 metai padidėjo 14733 Tūkst. Lt arba 12.95 %, prekių ir paslaugų mokesčiai - 1219 Tūkst. Lt arba 6.45 % Kitos pajamos palyginus su 2013 m. išaugs 1.21 % arba 60.8 Lt. Valstybės dotacijos 2014 metais – 742525.0 Tūkst. Lt, palyginus su 2013 metais padidėjo 177922.2 Tūkst. Lt arba 23.96 %. Tai pat padidėjo apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti – nuo 2013 metų jos padidėjo 5153 Tūkst. Lt. arba net 16.56 %

Vilniaus miesto savivaldybės asignavimai gali būti naudojami tik savivaldybėms įstatymų deleguotoms valstybės funkcijoms ir savivaldybių tarybų patvirtintoms programoms vykdyti. Nuo 2000 metus savivaldybių biudžetams buvo pradėta taikyti programinio biudžeto principai. Programinis biudžetas – tai biudžeto asignavimų poreikių nustatymas vadovaujantis patvirtintomis programomis.

2014 m. biudžete didesnį finansavimą skirta mokyklų, daugiabučių, gatvių ir kiemų atnaujinimui, sveikatos ir socialinei apsaugoms, jaunimo sportui ir laisvalaikiui. Didelį dėmesį planuojama skirti miesto apšvietimui, lietaus nuotekų tinklams ir viešojo transporto sistemai. Vilniaus miesto biudžeto projekte numatomas ir Municipalinės policijos steigimas.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 116 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (6736 žodžiai)
  • Universitetas
  • Olia
  • Vilniaus biudžeto tyrimas 2012-2014 metais
    10 - 2 balsai (-ų)
Vilniaus biudžeto tyrimas 2012-2014 metais. (2015 m. Lapkričio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/vilniaus-biudzeto-tyrimas-2012-2014-metais.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 20:05
×