Vilniaus miesto saugomų teritorijų bei gamtos ir kultūros vertybių apsauga ir tvarkymas


Įvadas. Literatūros apžvalga. Saugomos teritorijos Lenkijoje. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Saugomos teritorijos Vilniaus mieste. Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas. Dvarčionių geomorfologinis draustinis. Griovių geomorfologinis draustinis. Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis. Piliakalnio atodanga. Pučkorių atodanga. Šeškinės ozas. Verkių regioninis parkas. Pavilnių regioninis parkas. Turizmas Vilniaus mieste. Natura 2000 teritorijos ir jų tvarkymas. Gamtos ir kūlturos paveldo objektų apžiūra ir įvertinimas. Išvados. Literatūra.


Lietuvos saugomų teritorijų istorija kūrėsi gana ilgai, bet iki šiol nėra tinkamai išanalizuota, trūksta kai kurių duomenų, tiksliau apie pirmųjų saugomų teritorijų tinklą. Saugomos teritorijos – tai valstybės saugomi vaizdingi kraštovaizdžiai, retų rūšių augalija bei gyvūnija. Lietuvos saugomos teritorijos išsiskiria kompleksiškumu, kadangi ir gamtiniai kompektai bei objektai ir kultūriniai, taip pat tolygiškumu, nes stangiamasi saugomas teritorijas paskirstyti tolygiai pagal valstybės teritoriją, taip pat reprezentatyvmu, todėl, kad saugomos teritorijos yra unikalios, didelė kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė.

Mūsų valstybėje labiausiai yra paplitę tokie saugomų teritorijų tipai kaip nacionaliniai parkai, gamtiniai draustiniai, gamtos paminklai, gamtiniai rezervatai.

Saugomos teritorijos Lietuvoje nuolat yra plečiamos ir atsakingai prižiūrimos, nes jaudintis ištikrųjų yra dėl ko. Neapgalvotai ūkininkaujant, žalojama bei naikinama aplinka, sunaikinamos ištisos gamtinės buveinės, rūšių populiacijos. Naikinant natūralų kraštovaizdį, dažnai nepagalvojama apie mūsų ateities kartas (Saugomų, 2010).

Daugiau pastangų ir kontrolės įvesta ir po to, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Tuo metu, atsirado daugiau projektų bei programų, atsirado saugomų teritorijų tinklas Natura 2000, kurio tikslas apjungti natūralias ir pusiau natūralias buveines, taip pat nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių paplitimo vietas į vieną bendrą saugomų teritorijų tinklą ir taip išsaugoti Europos šalių gamtą. Tam, kad saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 veikla vyktų sklandžiai skiriama yra Europos Sąjungos parama.

Darbo objektas – Vilniaus mieste esantys gamtos bei kultūros paveldo objektai.

Darbo tikslas – išanalizuoti Vilniaus miesto teritorijos tvarkymą, aptarti turizmo plėtros perspektyvas, žemės naudojimo ypatumus, saugomų teritorijų, vertingesnių gamtos ir kultūros objektų išsaugojimo bei tvarkymo darbus.

Darbo uždaviniai:

aptarti Vilniaus miesto teritorijos padėtį,

apžvelgti saugomas teritorijas Lenkijos valstybėje,

išanalizuoti pagrindinius gamtos ir kultūros paveldo objektus, esančius Vilniaus mieste bei nustatyti nuosavybės teisių į žemę atkūrimo situaciją,

apžvelgti Vilniaus mieste vyraujančias turizmo ir rekreacijos formas,

atlikti pasirinktos teritorijos funkcinį ir tvarkomąjį zonavimą,

aptarti Natura 2000 teritorijos ir jų tvarkymą Vilniaus miesto teritorijoje,

atlikti gamtos ir kultūros paveldo objektų apžiūrą ir juos įvertinti.

Saugomų teritorijų svarba yra ypatingai aktuali XXI amžiuje, kai nuolat kovojama su ekologinėmis problemomis kaip oro tarša ar vandens telkinių užterštumas, kurios daro žalą ne tik gamtai, bet ir visai žmonijai. Dauguma civilizuotų šalių gyventojų siekia išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo objektų ateities kartoms. Kai kurios valstybės jau senų seniausiai suprato koks didelis yra poreikis išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, vis tobulėja apsaugos būdai, veiklos organizacija, planavimas.

Pasak V. Motiekaitytės, gamtinių vertybių išsaugojimas ir darnus išteklių naudojimas yra vienas iš svarbiausių žmonijos prioritetų globaliu mastu. XX amžiuje. septintajame dešimtmetyje JAV buvo paskelbti pirmieji teorinės gamtotvarkos darbai, o nuo 1970 m. pradėti rengti gamtotvarkos planai. 1992 m. Rio de Žaneire vykusiame pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime buvo pasirašyta Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvencija. Joje paraginta išsaugoti biologinę įvairovę bei taupiai naudoti jos išteklius ir iškeltas pasaulinis tikslas iki 2010 m. smarkiai pristabdyti pasaulio biologinės įvairovės nykimą (Motiekaitytė ir kt., 2010).

Kaip teigia P. Mierauskas, saugomų teritorijų sistemos valdymo efektyvumo užtikrinimas yra viena didžiausių problemų. Tam, kad saugomų teritorijų sistema funkcionuotų efektyviai, reikalingas aktyvus vietinių gyventojų ir suinteresuotųjų asmenų įsitraukimas bei savalaikis numatytų tvarkymo priemonių vykdymas. Tačiau problema kyla dėl stygiaus priemonių, kurios padėtų vystyti konstruktyvų dialogą su vietiniais gyventojais ir suinteresuotaisiais asmenimis, tokiu būdu būtų galima išvengti konfliktų kilimo (pvz. funkcionuojanti kompensacijų sistema). Vienas svarbiausių uždavinių yra spręsti egzistuojančius konfliktus su suinteresuotais asmenimis tuo pačiu užtikrinant efektyvią saugomo paveldo vertybių apsaugą. Praktika rodo, jog konfliktų priežasčių pasitaiko įvairių: 1) suinteresuotieji asmenys skundžiasi, kad nėra įtraukiami į darbo grupes, susirinkimus, kai yra svarstomi su saugomomis teritorijomis susiję klausimai; 2) saugomų teritorijų gyventojams neleidžiama dalyvauti gamtosauginėje veikloje; 3) nesutarimai dėl saugomų teritorijų draudimų, nes griežti reikalavimai trukdo ūkinei veiklai, todėl kenčia konkurencingumas, gyventojai palieka kaimus ir išvyksta; 4) vietiniams žmonėms nekompensuojami nuostoliai, kurie gyvena valstybės saugomuose plotuose ir dėl to turi apribojimų (Mierauskas, 2010).

  • Microsoft Word 3133 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (6322 žodžiai)
  • Universitetas
  • Arvydas
  • Vilniaus miesto saugomų teritorijų bei gamtos ir kultūros vertybių apsauga ir tvarkymas
    9.5 - 2 balsai (-ų)
Vilniaus miesto saugomų teritorijų bei gamtos ir kultūros vertybių apsauga ir tvarkymas. (2016 m. Gegužės 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/vilniaus-miesto-saugomu-teritoriju-bei-gamtos-ir-kulturos-vertybiu-apsauga-ir-tvarkymas.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 06 d. 00:09
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!