Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas


Finansų kursinis darbas. Vilniaus miesto savivaldybės programinio biudžeto projekto rengimas, svarstymas, tvirtinimas ir vykdymas. Įvadas. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pagrindinės priėmimo procedūros. Savivaldybės biudžeto sąvoka, bendra struktūra. Programinio biudžeto projekto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas. Biudžeto pajamos, jų struktūra ir pokyčiai. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto asignavimų analizė. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Visos savivaldybės institucijos vykdomoms socialinės, švietimo, kultūros, sporto, socialinės paramos, aplinkos apsaugos programoms finansuoti;

Kitoms LR įstatymų ir savivaldybių tarybų sprendimams įgyvendinti. [2, 158].

Savivaldybių tarybos privalo patvirtinti savo biudžetus ne vėliau kaip per du mėnesius nuo valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Tai labai griežtas laiko apribojimas pakoreguoti ir suderinti savo biudžeto finansinius rodiklius su Seimo patvirtintais. Jeigu savivaldybė nustatytu laiku nepatvirtina biudžeto, Valstybės iždo mokėjimai atitinkamai savivaldybei iki biudžeto patvirtinimo laikinai nevykdomi, kitų metų pradžioje jos veikla bus apribojama ir leidžiama vykdyti tik tęstinius įsipareigojimus ir dengti skolas. Tačiau tam skiriama lėšų suma iki biudžetų patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto.

Taryboje patvirtinus Savivaldybės biudžetą, per dešimt darbo dienų asignavimų valdytojai patvirtina programų sąmatas ir vieną egzempliorių pateikia Ekonomikos departamento Biudžeto ir finansų skyriui, kuris perveda asignavimus asignavimų valdytojams biudžete patvirtintoms programoms vykdyti.

Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo apskaitą, pagal kompetenciją ir poskyrio funkcijas atlieka Biudžeto ir finansų skyriaus Biudžeto apskaitos fondų ir paskolų administravimo poskyrio tarnautojai (darbuotojai).

Poskyrio darbuotojai priima iš asignavimų valdytojų biudžeto sąmatos įvykdymo ataskaitas, rengia biudžeto įvykdymo apyskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, vykdo Savivaldybės skolos, Privatizavimo fondo pajamų ir išlaidų apskaitą. Be to poskyryje sudaromas Vilniaus miesto savivaldybės paskolų registras, vykdoma paskolų apskaita bei jų grąžinimas.

2007 metų biudžeto projekte visos pajamos, išskyrus dotacijos, padidėjo. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos palyginus su 2006 m. padidėjo 51,6 %. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos padidėjo 48,4 %, arba 7170 Tūkst. Lt. Kitos pajamos padidėjo 16,6 % arba 8386,7 Tūkst. Lt.

Turto mokesčiai 2008 metai turi padidėti 250 Tūkst. Lt arba 0,3 %, prekių ir paslaugų mokesčiai - 125 Tūkst. Lt arba 0,9 % Kitos pajamos palyginus su 2007 m. išaugs 5,5 % arba 3252 Tūkst. Lt. Valstybės dotacijos 2008 metais planuojamos – 312424 Tūkst. Lt, palyginus su 2007 metais padidėjo 47760,1 Tūkst. Lt arba 18,0 %. Bet daugiausiai padidėjo apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti – nuo 2007 metų jos padidėjo 14249 Tūkst. Lt. arba net 13434 %

Vilniaus miesto savivaldybės asignavimai gali būti naudojami tik savivaldybėms įstatymų deleguotoms valstybės funkcijoms ir savivaldybių tarybų patvirtintoms programoms vykdyti. Nuo 2000 metus savivaldybių biudžetams buvo pradėta taikyti programinio biudžeto principai. Programinis biudžetas – tai biudžeto asignavimų poreikių nustatymas vadovaujantis patvirtintomis programomis.

2008 m. biudžete didesnį finansavimą skirta mokyklų, daugiabučių, gatvių ir kiemų atnaujinimui, sveikatos ir socialinei apsaugoms, jaunimo sportui ir laisvalaikiui. Didelį dėmesį planuojama skirti miesto apšvietimui, lietaus nuotekų tinklams ir viešojo transporto sistemai. Vilniaus miesto biudžeto projekte numatomas ir Municipalinės policijos steigimas. [13]

Vilniaus miesto savivaldybės 2006 – 2008 metais vykdomos 16 programos:

Savivaldybių biudžetuose taip pat numatomos apyvartos lėšos ir savivaldybės valdybos (mero) rezervas. Už programų vykdymą atsakingi asignavimų valdytojai, kurie pateikti 2 lentelę.

Galima pamatyti, kad asignavimai kiekvienais metais auga. Išlaidų augimą įtakojo biudžeto augimas. 2007 m. Vilniaus miesto savivaldybės miesto plėtros departamento asignavimai palyginus su 2006 m. padidėjo net 43,8 % arba 3099,2 Tūkst. Lt., taip pat pažymėtinai padidėjo kultūros, švietimo ir sporto departamento vykdomų programų asignavimai – 20 % arba 79469,3 Tūkst. Lt. Socialinių reikalų departamento asignavimai sumažėjo 51380 Tūkst. Lt arba 49,8 %, taip pat sumažėjo administracijos direktoriaus rezervas - 6,2 %, ir savivaldybės kontrolieriaus tarnybos asignavimai - 0,5 %.

  • Finansai Kursiniai darbai
  • 2013 m.
  • Arnoldas
  • 21 puslapis (4495 žodžiai)
  • Universitetas
  • Finansų kursiniai darbai
  • Microsoft Word 125 KB
  • Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas
    10 - 3 balsai (-ų)
Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas. (2013 m. Rugpjūčio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/vilniaus-miesto-savivaldybes-biudzetas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 21:54