Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto analizė


Įvadas. Savivaldybės biudžeto samprata. Savivaldybių biudžetų rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto savivaldybės 2012-2014 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimų valdytojus analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo tikslas – pristatyti Vilniaus miesto savivaldybės 2012-2014 metų biudžetus

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo tvarką.

Pateikti Vilniaus miesto savivaldybės 2012-2014 metų biudžeto pajamų analizę.

Pateikti Vilniaus miesto savivaldybės 2012-2014 metų asignavimų pagal asignavimų valdytojus analizę.

Įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių biudžetą, jo sandarą, biudžetinę sistemą analizė

5) valstybės biudžeto dotacijos ir kitos pervedamos lėšos;

Biudžetas gali būti deficitinis, perteklinis ir subalansuotas. Deficitinis biudžetas būna, kai asignavimai viršija pajamas, perteklinis, kai pajamos viršija asignavimus, o subalansuotas tuo atveju, jei pajamos lygios asignavimams.

Vilniaus miesto savivaldybės 2010-2020 metų strateginio plano dokumente pateikiama:

Apibendrinus galima teigti kad savivaldybės biudžetas susideda iš biudžeto pajamų ir asignavimų ir patvirtinamas biudžetiniams metams. Pajamos surenkamos iš mokesčių, ilgalaikio turto pajamų ir kitų pajamų. Asignavimai savivaldybėms skirti numatytų programų ir funkcijų vykdymo išlaidoms ir ilgalaikiam turtui įsigyti. Bet kuris biudžetas gali būti perteklinis, deficitinis arba subalansuotas. Vilniaus miesto strateginiam plane 2010-2020 metų laikotarpiui, planuojama suma maždaug 7,9 mlrd. Lt. Šį suma reikalinga kokybiškų gyvenimo salygų kūrimui, miesto valdymo kokybės gerinimui, konkurencingos miesto ekonomikos kūrimui ir subalansuotai miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtrai.

PATVIRTINTŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PAGAL

Per analizuojamąjį laikotarpį Vilniaus miesto savivaldybės pajamos kito įvairiai [7]. Didžiausios pajamos buvo 2014 metais, net 1158576,8 tūkst. Lt, mažiausios pajamos 2013 metais 1011435 tūkst. Lt. 2012 metų biudžetas siekė 1019724 tūkst. Lt. Didžiausios šių metų pajamos buvo surinktos iš mokesčių, net 45,9%, visų pajamų, o tai 468259,4 tūkst. Lt. Nemažą pajamų dalis buvo ir iš specialių tikslinių dotacijų, ji sudarė 43,8 , tai 446641,5 tūkst. Lt. Mažiausios pajamos buvo materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, jos sudarė tik 0,5% visos pajamų sumos, tai 5000 tūkst. Lt. 2013 metus lyginant su 2012 metais biudžeto pajamos sumažėjo 8289,3 tūkst. Lt ir krito 0,82%. Didžiusios pajamos analogiškai buvo iš mokesčių, jos padidėjo 14587,6 tūkst.Lt, arba 3,12%, mažiausios pajamos buvo iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų, tik 0,6%, tai 6000 tūkst.Lt. Lyginant 2014 metus su 2013 metais, šie buvo kur kas pelningesni, nei pastarieji metai. 2014 metų biudžeto pajamos išaugo net 147141,8 tūkst. Lt, arba 14,56% ir siekė 1158576,8 tūkst. Lt. Pajamos iš mokesčių padidėjo 36,7%, arba 177197 tūkst.Lt ir sudarė net 57% visos 2014 metų mokesčių pajamų sumos, o tai net 660044 tūkst. Lt. Mažiausios pajamos kaip ir kiekvienais metais buvo materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, jos liko tokios pat 6000 tūkst. Lt.

Kaip ir biudžeto pajamos, taip ir savivaldybės asignavimai per analizuojamąjį laikotarpį keitėsi labai įvairiai [7]. 2012 metais bendra asignavimų suma buvo mažiausia 1075913,1 tūkst. Lt, o 2014 metais asignavimai buvo didžiausi 1288576,8 tūkst.Lt. Analizuojant 2012 metus didžiausia asignavimų dalis buvo skirta Švietimo kultūros ir sporto departamentui tai 656717,7 tūkst. Lt, arba 54,33%. Nemaža dalis buvo skirta miesto ūkio ir transporto departamentui, 210441,1 tūkst. Lt, o tai 17,41%. Mažiausia asignavimų suma šiais metais atiteko Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, tik 951,4 Tūkst.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 87 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3440 žodžiai)
  • Kolegija
  • Erikas
  • Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto analizė. (2016 m. Sausio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/vilniaus-miesto-savivaldybes-biudzeto-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 16:55
×