Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų iš spevialiųjų tiklinių dotacijų analizė


Įvadas. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus m. 2010-2020 m. strateginis planas. 2012-2014 metų Vilniaus miesto pajamų analizė. Asignavimų iš specialiųjų tikslinių dotacijų analizė. Išvados. Literatūra.

Tai gi, biudžetas iš esmės yra planas pagal kuri valstybė, savivaldybe ar miestas planuoja savo išlaidas ir pajamas. Viso to grynas pavyzdys yra Lietuvos sostinė Vilnius. Tai didžiausias miestas Lietuvoje kuriame gyvena daugiau kaip puse milijono žmonių. Tam, kad viskas mieste funkcionuotu kaip dera reikia nemažai pajamų ir gero strateginio plano, kaip turimus ribotus išteklius panaudoti kuo efektyviau.

Darbo tikslas – išanalizuoti Vilniaus miesto biudžetą, strateginius 10 metų plano parengimą ir asignavimus iš specialiųjų tikslinių dotacijų.

Darbo uždaviniai:

Apibudinti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimą, svarstymą ir tvirtinimą.

Nustatyti Vilniaus miesto savivaldybės 2010-2020 metų strateginį plano rengimą.

Išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybės pajamas

Ištirti Vilniaus miesto savivaldybės asignavimus iš specialiųjų tikslinių dotacijų.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir kitų informacijos šaltinių analizė.

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas svarstomas ir tvirtinamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto projektas teikiamas svarstyti Strateginio planavimo komisijai. Gavęs išvadas dėl projekto ir atsižvelgęs į pastabas, Biudžeto ir finansų skyrius biudžeto projektą teikia Vilniaus miesto savivaldybės kolegijai, Savivaldybės Tarybos komitetams ir frakcijoms svarstyti. Tarybos komitetai ir frakcijos pateikia siūlymus, kuriuos svarsto ir tvirtina Tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas bei Kolegija. Biudžeto ir finansų skyrius, teikdamas tvirtinti parengtą Savivaldybės biudžeto projektą, Kolegijai pateikia:

Tvirtinant savivaldybės biudžetą, savivaldybės biudžeto pajamos, lėšos iš valstybės biudžeto numatomos pagal Seimo patvirtintas sumas, o tvirtinant asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms ir administracijos padaliniams programoms vykdyti nurodoma, kiek iš jų skiriama specialiosioms programoms. Kartu su savivaldybės biudžeto projektu teikiama tvirtinti savivaldybės Privatizavimo fondo sąmata.

Savivaldybės biudžeto projektas teikiamas svarstyti Tarybai.[2]

Vilnius, kaip ir visi kiti Europos didieji miestai kas metai vis labiau plečiasi. Tam kad būtu užtikrintas stabilumas miesto plėtrai, yra kuriami strateginiai planai, kurias besivadovaujant reguliuojamas jų plėtimasis. Juose yra paskaičiuojamas lėšų poreikis ir jų finansavimo budai.

Tai gi, Vilniaus m. 2010-2020 m. strateginiam planui pagal plėtros sritis įgyvendinti prireiks 7890,6 mln. Lt. Net 85 proc. šio pinigų poreikio bus finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų. Šį strateginį planą rengė konsorciumas sudarytas iš trijų įmonių. Nuo 2009 metų lapkričio mėn. šis projektas buvo kuriamas ir tik 2010 m. rugsėjo mėn. pabaigos projektas buvo pateiktas tvirtinti Vilniaus m. Tarybos komitetams.

Tai gi, 2014 metais Vilniaus miestas gavo daugiausiai pajamų iš viso nagrinėjamo laikotarpio. Tam įtakos turėjo tai, kad visuomenės pragyvenimo lygis pagerėjo, to eigoje buvo gauta daug daugiau pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Tuo tarpu mažiausiai pajamų Vilnius gavo 2013 metais. Taigi galima daryti išvadą, kad žmonių pragyvenimo lygis Vilniuje auga, vienais metais daugiau, kitais mažiau, bet šių pajamu surenkama kas metai vis daugiau. Tai byloja, kad skurstančių Vilniuje mažėja.

  • Finansai Analizė
  • Microsoft Word 52 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (2990 žodžiai)
  • Kolegija
  • Martynas
  • Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų iš spevialiųjų tiklinių dotacijų analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų iš spevialiųjų tiklinių dotacijų analizė. (2015 m. Gegužės 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/vilniaus-miesto-savivaldybes-biudzeto-pajamu-ir-asignavimu-is-spevialiuju-tikliniu-dotaciju-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 08:32
×