Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų analizė


Įvadas. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus m. 2010 – 2020 metų strateginis planas. Vilniaus miesto savivaldybės 2012-2014 metų biudžeto pajamų ir biudžeto asignavimai iš skolintų lėšų analizė. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamų analizė. Vilniaus miesto savivaldybės 2012 – 2014 m. Biudžetų asignavimų iš specialiiųjų tiklsinių dotacijų kitimo ir sudėties analizė. Išvados. Literatūra.

Biudžeto rengimas yra labai svarbus procesas, kadangi valstybė ar savivaldybė negalėtų paskirstyti lėšų neparengusi projekto. Savivaldybė biudžetą gali patvirtinti per tam tikrą laiką, nuo tada kai yra patvirtinamas valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių įstatymas.

Savivaldybės biudžetas – tai savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams, t.y. vieneriems metams. Kiekviena Lietuvos savivaldybė turi atskirą savivaldybių biudžetą, šiuo metu Lietuvoje yra 60 savivaldybių – 12 rajonų savivaldybių ir 48 miesto savivaldybės.

Darbo objektas – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas.

Darbo tikslas – išanalizuoti Vilniaus m. 2012 – 2014 metų savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus iš skolintų lėšų.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti Vilniaus m. savivaldybės biudžeto projekto formavimą;

Aprašyti Vilniaus m. savivaldybės strateginį planą;

Įvertinti 2012-2014 metų Vilniaus m. savivaldybės biudžeto pajamų analizę;

Pateikti 2012-2014 metų Vilniaus m. asignavimų iš skolintų lėšų analizę;

Darbo struktūra: projektinį darbą sudaro trys skyriai. Pirmajame skyriuje apžvelgiama biudžeto rengimo tvarka, svarstymas ir tvirtinimas. Antrame skyriuje pateikiama Vilniaus miesto 2010 – 2020 metų strateginis planas bei. Trečiame skyriuje nagrinėjamos Vilniaus miesto 2012 – 2014 metų pajamos, jų šaltiniai, o trečiajame skyriuje nagrinėjama Vilniaus miesto 2012 – 2014 metų asignavimai iš skolintų lėšų.

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis biudžeto sandaros įstatymu.

Taigi, apibendrinus teoriją sužinojome, jog savivaldybė, tai viešasis juridinis asmuo, kuris turi savarankišką biudžetą. Savivaldybių biudžetai rengiami vieneriems biudžetiniams metams, kurie atitinka kalendorinius metus. Savivaldybės rengdamos savo biudžetus vadovaujasi įvairiais teisės aktais ir įstatymais, vienas svarbiausių įstatymų – biudžeto sandaros įstatymas, kuris reglamentuoja biudžetų rengimo tvarką.

Strateginį planą sudaro šie pagrindiniai skyriai: Vilniaus miesto raidos tendencijos, kurioje yra išskiriamos trys pagrindinės grupės: visuomenė, ekonomika, aplinka, Vilniaus miesto vizija iki 2020 m., Vilniaus miesto plėtros sritys, lėšų poreikis 2010-2020 m., plano rengimo eiga ir dalyviai.

Pagal 2 paveikslą matyti, kurios plėtros sritys sudaro didžiausią dalį visų lėšų poreikių. Iš viso lėšų visoms plėtrų sritims bus skiriama 7890,6 mln. Lt.

Analizuojant kokybiškų gyvenimo sąlygų visuomenei kūrimą šiai plėtros sričiai planuojama skirti apie 28 proc. visų lėšų, t. y. 2240,1 mln. Lt. Daugiausia lėšų bus skiriama siekiant įgyvendinti kokybišką švietimo sistemą, sklandžią jaunimo politiką, užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą, šiam tikslui įgyvendinti bus skiriama lėšų 736,1 mln. Lt. Taip pat apie 649,9 mln. Lt bus skiriama siekiant sukurti sveiką visuomenę ir efektyvią sveikatos priežiūros sistemą. Nemažai lėšų bus skiriama siekiant išplėtoti kultūros, sporto, laisvalaikio paslaugų sistemą ir sudaryti sąlygas asmens saviraiškai, t.y. 315,8 mln. Lt. Likusios lėšos bus skiriamos kokybiškai ir patogiai gyvenamojo būsto aplinkai, užtikrinta visavertė ir saugi socialinė aplinka bei užtikrintas saugumas mieste

  • Microsoft Word 83 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2598 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rita
  • Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų analizė. (2015 m. Gegužės 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/vilniaus-miesto-savivaldybes-biudzetu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 02:17
×