Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto analizė


Įvadas. Lietuvos respublikos biudžeto sudėtinės dalys. Savivaldybių vykdomos funkcijos. Vilniaus rajono strateginio plano ryšys su programiniu savivaldybės biudžetu. Vilniaus rajono savivaldybės biudžetų valdysena. Vilniaus rajono savivaldybės asignavimų analizė pagal programas. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo tikslas – atlikti Vilniaus rajono savivaldybės biudžetų pajamų ir asignavimų pagal programas analizę.

Pateikti Vilniaus rajono savivaldybės patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal programas analizę.

Darbo metodai – naudoti norminiai teisės aktai ir kiti informacijos šaltiniai.

Šaltinis: sudarytas darbo autorės remiantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu [interaktyvus] [2]

Savivaldybių vykdomos funkcijos yra dviejų tipų: pagal priėmimo laisvę ir pagal veiklos pobūdį. Kiekvieną šių funkcijų atlieką įgalioti asmenys arba paskirtos institucijos. ( žr. 3-ią ir 4-ą paveikslus)

Šaltinis: sudarytas darbo autorės remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu [interaktyvus] [1]

Strateginio plano dokumente yra išanalizuoti išoriniai ir vidiniai veiksniai. (žr. 3-ią ir 4-ą lenteles)

Remiantis 2018 – 2020 metų ekonominio konkurencingumo didinimo programa, galima pristatyti 2017 m. skirtas ir 2018 – 2020 m. planuojamas lėšas. (žr. 5-ą lentelę)

Šaltinis: sudarytas darbo autorės remiantis 2018 – 2020 m. strateginio plano Ekonominio konkurencingumo didinimo programa [interaktyvus] [6]

Savivaldybės biudžeto projektus rengia savivaldybių vykdomosios institucijos remiantis Biudžeto sandaro įstatymu, kitais įstatymais, Seimo patvirtintais finansiniais rodikliais, Vyriausybės patvirtintomis biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis ir kitais patvirtintais nutarimais. Parengtus projektus savivaldybė teikia savivaldybių taryboms nustatyta tvarka. Savivaldybių tarybos svarsto biudžeto projektą atsižvelgdamos vykdomųjų institucijų pranešimus, tarybos komitetų pasiūlymus ir išvadas.

Savivaldybių biudžetus tvirtina savivaldybių tarybos, o biudžeto tvirtinamas savivaldybių tarybos sprendime, kuriama nurodoma (žr. 4-ą paveikslą.)

Apibendrinant galima teigti, kad savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžeto sandaros įstatymas, Fiskalinės drausmės įstatymas ir kiti patvirtinti teisės aktai. Vilniaus rajono savivaldybė kaip ir kitos Lietuvos Respublikos savivaldybės turi savarankišką biudžetą. Savivaldybės biudžeto projektus rengia savivaldybių vykdomosios institucijos. Projektus tvirtina savivaldybių tarybos per du mėnesius nuo valstybės ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, patvirtintas biudžetas yra pateikiamas Finansų ministerijai. Savivaldybių biudžeto vykdymo organizavimą vykdo įgalioti asmenys.

Biudžeto skyrius parengia teikiamą savivaldybės biudžeto bendros pajamų ir asignavimų sumos, iš jų pagal finansavimo šaltinius savivaldybės tarybai.

Pajamos, skirtos Vilniaus rajono savivaldybės funkcijos atlikti yra nurodytos Vilniaus rajono savivaldybės biudžete. Vilniaus rajono savivaldybės 2016 – 2018 metų biudžeto pajamas sudaro:

Analizuojant Vilniaus rajono savivaldybės pajamas 2018 – 2020 m. pastebimas pajamų didėjimas. 2016 m. jos sudarė - 61049,3 tūkst. Eur, 2017 m. – 67671,0 tūkst. Eur, 2018 m. - 78536,3 tūkst. Eur. Per nagrinėjama laikotarpį pajamos padidėjo – 17487 tūkst. Eur ( išaugo 28,64 procentus). (žr. 5-ą paveikslą.)

Iš nagrinėjamo laikotarpio galima matyti, kad Vilniaus rajono savivaldybės pajamos kasmet auga. Lyginant 2018 m. su 2017 m. galima teigti, kad pajamos išaugo 10865,3 tūkst. Eur, tai yra 16,06 procentų. Lyginant 2017 m. su 2016 m. pajamos išaugo 6621,7 tūkst. Eur (10,85 procentų). Didžiausias padidėjimas matomas 2017 – 2018 m. ( 16,06 procentų), o mažiausiai padidėjo pajamos 2016 – 2017 m. ( 10,85 procentų).

  • Microsoft Word 120 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3804 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto analizė. (2019 m. Birželio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/vilniaus-rajono-savivaldybes-biudzeto-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Rugsėjo 20 d. 14:56
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema