Vilniaus regiono charakteristika


Įvadas. Bendra charakteristika. Gyventojų skaičiaus kitimas. Gyventojų natūralus prieaugis. Gyventojų pokytis dėl migracijos. Regiono gyventojų užimtumas ir nedarbas. Verslas ir veiklos zonos Vilniaus regione. Vilniaus regiono SSGG analizė, sprendimo būdai. Išvados.


Kiekviena valstybė siekia būti stipri, ekonomiškai klestinti bei tapti autoritetu kitų šalių atžvilgiu. Būtent dėl šios priežasties šalys stengiasi įžvelgti silpniausių savo teritorijų problemas, kurias būtų galima išspręsti ir taip paskatinti valstybės našumą.

Lietuva, spręsdama šalies problemas, padalino savo plotą į 10 teritorijų, t.y. regionų: Utenos, Vilniaus, Alytaus, Kauno, Panevėžio, Marijampolės, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos bei Tauragės. Visi šie regionai turi savo administracinius centrus, kurie yra atsakingi už regionų veiklą. Skirtingai nuo miestų, valstybių, šalių ir kt. teritorinių vienetų, kurie turi apibrėžtas ribas, regionas yra apibrėžiamas laisvai. Funkciškai padalinimas į regionus visada yra susijęs su tam tikru tikslu ar pagrindiniu aspektu: lemiantys gali būti gamtiniai - geografiniai, kultūriniai - istoriniai, ekologiniai, socialiniai ir ekonominiai aspektai arba jų kombinacijos. Taip, pavyzdžiui, ekonominiai regionai apibrėžiami visų pirma iš socialinės ir ekonominės perspektyvų, turint tikslą - geriau išnaudoti pridėtinės vertės kūrimo potencialą bei kurti darbo vietas.

Darbe bus analizuojamas Vilniaus regionas. Tai itin patrauklus tiek Lietuvos gyventojam, tiek užsienio turistams Lietuvos regionas, nes būtent jis didžiausias gyventojų skaičiumi bei plotu. Kad temą būtų galima geriau išanalizuoti, yra keliamas tikslas bei uždaviniai.

Darbo tikslas – išanalizuoti Vilniaus regiono problemas bei aptarti regiono problemų sprendimo būdus.

Darbo uždaviniai:

3. Pateikti pasiūlymus Vilniaus regionui, kurie skatintų teritorijos ekonomiką.

Tyrimo metodika. Darbe naudojami mokslinės literatūros, aprašomosios statistikos, lyginamosios analizės metodai. Kiekvienam uždaviniui skirta atskira darbo dalis. Darbo gale pateikiamos iš uždavinių išplaukiančios loginės išvados, literatūros sąrašas.

Vilniaus regione taip pat yra vykdoma ši politika. Šioje apskrityje yra 8 savivaldybės: Vilnius, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės. O taip pat įeina 97 seniūnijos. Administracinis centras yra Vilniaus miestas. Viso regiono plotas – 9 731 km km² (~14,9 % Lietuvos ploto). Šioje apskrityje Statistikos Departamento duomenimis 2014 metais gyveno 806 106 gyventojai ir tai sudarė ~27,4% visų Lietuvos gyventojų.

Pagal atliktą statistikos departamento duomenų analizę iš dešimties Lietuvos regionų, Vilniaus regione yra didžiausias gyventojų skaičius. Taip pat iš šių duomenų galima pamatyti gyventojų skaičiaus mažėjimo tendenciją. 2014 metais Vilniaus regione gyventojų skaičius siekė 806 106 gyventojų. Lyginant 2004 m. ir 2014 metų gyventojų skaičiaus absoliutųjį pokytį matomas ryškus sumažėjimas, net 35 642 gyventojais, t. y. gyventojų skaičius per analizuojamą laikotarpį sumažėjo -4,23%. Nedidelės, tačiau išlieka mažėjimo tendencijos analizuojant gyventojų skaičiaus metinį pokytį, pavyzdžiui, lyginant 2014 metus su 2013-aisiais Vilniaus regione sumažėjo 202 gyventojais arba -0.03%. Iš šių rodiklių, galima daryti prielaidą, jog gyventojai, o ypač jauni žmonės, keliasi į didesnius miestus, ieško geresnių darbo perspektyvų, siekia aukštojo mokslo, tačiau lyginant su kitais regionais tai galima teigti, jog emigracija prisideda labiausia.

Norint patikrinti mūsų išsikeltą hipotezę, kad Vilniaus regiono gyventojų skaičius mažėja dėl gyventojų migracijos, ieškant geresnių darbo perspektyvų, siekiant aukštojo mokslo, reikia apskaičiuoti bei ištirti kitus demografinius rodiklius. Vienas iš jų - patikrinti natūralų gyventojų prieaugį.

Šis veiksnys parodo regiono gyventojų gimstamumą ir mirtingumą. 2014 metais Vilniaus apskrityje gimusiųjų/mirusiųjų rodiklis -514, tai mažiausias rodiklis per visą laikotarpį. Vadinasi regione yra daugiau mirštančių nei gimstančių, o gyventojų skaičiaus pokytis dėl natūralios kaitos ~(–0,17%) per visą. Taigi, galima daryti dar vieną prielaidą, jog šiame regione gyvena daugiau jaunesnio amžiaus žmonių, tai lemia studentų srautai bei mažesnių miestų žmonių atvykimo srautai.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 211 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3415 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sarunas
  • Vilniaus regiono charakteristika
    10 - 8 balsai (-ų)
Vilniaus regiono charakteristika. (2016 m. Kovo 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/vilniaus-regiono-charakteristika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 21:02
×