Vincas Krėvė: kontekstai


Kultūrinis kontekstas. Dvasią , sukurti savitą tautinį stilių. Tai , kas nematoma. Ilgimasi kažko nepasiekiamo , ieškoma idealaus pasaulio , žavimasi gamtos grožiu. Stipriems didingų siekių veikėjams. Religinės ir politinės prieštaros. Prieštaros. Vienišo žmogaus tragizmas. Keleris renkasi tarp gyvybės ir garbės , o Skirgaila – tarp žmoniškumo ir keršto. Dvasinis ir moralinis nuosmukis neleidžia Skirgailos heroizuoti. Vinco Krėvės kūrybos reikšmė.


Per Antrąjį pasaulinį karą V. Mickevičius emigravo į Austriją, vėliau į JAV, dirbo dėstytoju Pensilvanijos universitete (dėstė rusų ir lenkų kalbas bei literatūras). Emigracijoje jautėsi vienišas, nepritapęs - „mano vardas liko Lietuvoje, čia atsivežiau tik pavardę, kuri jau nieko nereiškia“, „mano siela nesugeba nei priimti „amerikoniškojo“ gyvenimo, jo pažiūrų, nei prisitaikinti...“

Lygindami su XIX a. pabaigos – XX a. pradžios draminiais kūriniais, literatūrologai dramą „Skirgaila“ (1924 m.) vadina pirmąja tikra drama lietuvių literatūroje, nes joje yra visa, ko stigo ankstesnėms lietuviškoms pjesėms, - konfliktas, t. y. priešingų interesų, nuomonių susidūrimas, nuolat stiprėjanti įtampa. Kiekvienoje tragedijos dalyje - „Tarp dviejų pasaulių“ (konfliktas tarp dviejų tikėjimų – krikščionybės ir pagonybės, jų ginamų vertybių), „Aistrų sūkury“ (konfliktas dėl kunigaikštytės Onos Duonutės vedybų ir jos žemių likimo), „Palūžusios sielos“ (pralaimėjimas kryžiuočių remiamam Vytautui; tariama pagonybei ištikimo Stardo išdavystė; krivio Skurdulio požiūris į tikėjimų kaitą), „Bedugnė“ (riterystės principų išsižadėjimas; siela užvaldoma žiauraus keršto) stiprėja įtampa, plėtojamas žmogaus ir valdovo konfliktas, paremtas proto ir širdies priešprieša.

Skirgailos vidinis dramatizmas kyla dėl proto ir jausmų konflikto. Jis supranta, kad už tautos likimą atsakingas valdovas, jo žodis lemiamas, kad reikia gelbėti ne senąjį tikėjimą, o tautą („<...> apsupo šalį mūsų dievų priešai <...> Mes neišgalėsim atsilaikyti visam pasauliui“), tačiau širdyje gerbia pagoniškuosius dievus ir slapta pritaria Stardui: „Kas nenorėtų grąžinti garbingų senovės laikų!.. Bet jų sugrąžinti neišgali dievai, ir mes nebepajėgsime.“ Dėl Skirgailos-valdovo sprendimų kenčia Skirgaila-žmogus (lyg būtų susidvejinusi asmenybė): „Aš visuomet noriu gero, bet nemoku jo pasiekti.“ (Nori gero visai tautai, bet žmonės jo poelgių nesupranta, neįvertina).

Skirgaila priverstas pripažinti faktinę naujo dievo galią, todėl atsiliepia apie jį jau be sarkazmo ir paniekos, bet su pripažinimu, kuriame savimi pasitikėjimas ir neapykanta pripažintam dievui, taip skamba: „Gaila, kad aš ne dievas ir negaliu su juo (nauju dievu) kardu susiremti: lengviau tuomet gyventų žmonės, pasauly...“ „Bet aš vis dėlto tikiu, kad atsiras pajėga, kuri nugalės šitą dievą, bet kas ji, kur yra, ir kaip tatai įvyks, aš nežinau.“

Kai sužeistas vaidila Stardas miršta, kunigas Skarbekas mirštantį (ar jau spėjusį mirti) Stardą prieš jo norą pakrikštija. Skirgaila, nežinodamas Stardo pasipriešinimo, sužinojęs tik krikšto faktą, sušunka: „Galingas gi tavo dievas, pope, kad pajėgė nugalėti net jį...“

Skirgaila pergyvena desperacijos skausmą: ,,Ech, Starde, Starde! Tik dėlei tavęs aš tikėjau žmonėmis ir kai kuriuos dar gerbiau... Na, visa tu pasmaugei mano sieloje... Tu melagis buvai kaip visi, ar gal aš vienas klystu“.

,,Ar ne vis tiek Praamžiui, kuriuo vardu jį žmonės gerbią?..

Mūsų tauta, kai surimtės ir taps suaugusiu vyru, ji apleis naują dievą, kaip dėl jo apleido Perkūną. Bet vis tiek, kaip ji pavadins naują dievą, kokiu vardu šauksis prie jo, gerbs visuomet tą patį, didį, paslaptingą Praamžių, kurs gyvena ne ten (rodo į dangų) ir ne čia (rodo į žemę), ne ąžuolynuos mūsų, ne naujose šventovėse, bet žmogaus sieloje...

Aišku, Skirgaila ne to iš jo laukė: „Aš tavęs neprašiau manęs raminti. Melagis tu, kaip visi, ir todėl nėra tau nei pagarbos, nei pasitikėjimo".

  • Microsoft Word 34 KB
  • 2021 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (3435 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Viktorija
  • Vincas Krėvė: kontekstai
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Vincas Krėvė: kontekstai. (2021 m. Balandžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/vincas-kreve-kontekstai.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 13 d. 12:34
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo