Vincas Kudirka - žmogus


Lietuvos edukologijos universitetas. Visuotinės istorijos katedra. Anastasija Poviliova. Vincas Kudirka - žmogus. Temos aktualumas. Temos naujumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Temos chronologinės ribos. Tyrimo metodai. Temos istoriografinė analizė. Šaltinių apžvalga. Darbo struktūra. Vinco Kudirkos jaunystės metai bei jo mokslai ir išsilavinimas. Vincas Kudirka ir caro valdžia. Ypatingas motinos vaidmuo Vinco gyvenime. Vincas Kudirka ir jo redaguotas „ Varpas “. Pagrindiniai. Kudirkos kūrybos bruožai. Vincas Kudirka – Lietuvos himno autorius. Šaltinių sąrašas. Iliustracijų šaltiniai.


Temos naujumas: Daugelyje šaltinių apie V.Kudirką rašoma kaip apie Lietuvos himno kūrėją, o šiame darbe bus nagrinėta V.Kudirkos kaip žmogaus pagrindinės savybės.

Temos chronologinės ribos: 1858 m. – V. Kudirkos gimimo metai, - 1899 m. – V. Kudirkos mirties metai.

Tyrimo metodai: išanalizuoti V.Kudirkos jaunystę bei mokslų pasiekimus ir pagrindinius kūrybos bruožus remiantis analizės ir sintezės metodais.

Temos istoriografinė analizė: V.Landsbergio knyga „V.Kudirka“ buvo naudinga tuo, kad atskleidžia Vinco Kudirkos svarbiausius charakterio bruožus, nupiešia jo, kaip asmenybės paveikslą; Vandos Daugirdaitės–Sruogienės kūrinyje „Lietuvos istorija“, aprašomos svarbiausi V.Kudirkos nuveikti darbai, jo biografija, bei atskleidžiamos jo pagrindinės, kaip asmenybės, savybės; Dokumentinis filmas „Pasijutau lietuviu esąs“ vaizduoja visą V.Kudirkos gyvenimą, aprėpia jo vaikystę, mokslus, svarbiausius jo nuveiktus darbus; Juliaus Būtėno veikale „Vincas Kudirka“ remdamasis archyvine ir memuarine medžiaga, plačiai nušviečia V. Kudirkos, nacionalinio išsivadavimo judėjimo ideologo, gyvenimą ir visuomeninę veiklą, sukuria patrauklų Kudirkos portretą; Vytauto Kavolio knyga „Žmogus istorijoje“ buvo naudinga tuo, kad puikiai parodė V.Kudirkos psichologinį gyvenimą, jo mąstymą bei gyvenimo būdą.

Šaltinių apžvalga: V. Kudirkos parašytas Lietuvos himnas – „Tautiška giesmė“ padeda suprasti jo patriotiškas savybes, leidžia atskleisti jo kūrybos bruožus. Kitas šaltinis – Kudirkos satyros, leidžiančios suprasti jo vidinį pasaulį, jo pagrindinius charakterio bruožus.

Darbo struktūra: Turinys – sudedamųjų dalių pavadinimai ir puslapiai; įvadas – čia yra atskleista visa darbo esmė : temos pagrindimas, aktualumas, tyrimo objektas, tikslai ir uždaviniai, chronologinės ribos, tyrimo metodai, istoriografinė analizė, šaltinių apžvalga, darbo struktūra; yra 4 dėstymo dalys : biografijos apžvalga, kūryba bei politinė veikla; išvados; literatūros ir šaltinių sąrašas bei priedai.

Vinco Kudirkos jaunystės metai bei jo mokslai ir išsilavinimas.

Vincas Kudirka savo motinos neteko, būdamas dešimties, kai mama pagimdė antrą kūdikėlį, Vinco seserį Uršulę. Tačiau apie savo mamą, net ir po jos mirties jis kalbėjo kaip apie nepaprastą asmenybę. Poeto gyvenime didelį pėdsaką paliko sūnaus ir motinos stiprus dvasinis ryšys, kuris galima teigti, ir buvo viena iš priežasčių šiam šviesuoliui iškilti kaip atsakingam, darbščiam bei meniškų sugebėjimų nestokojančiam žmogui.

Šviesuolio mamą Elžbietą Jasulevičiūtę, Juozas Tumas Vaižgantas prisimindavo : „kaip malonią, lėto būdo, geros širdies“, jautrią bei meniškos prigimties moterį. Pats rašytojas ne kartą yra sakęs, kad dėl savo gabumų piešti, muzikuoti, ar kurti eiles yra dėkingas savo mamai, kuri gražiai dainuodavo, dailiai sekdavo mažajam Vincukui pasakas, taip kurdama aplink jį jaukią vaikystę, apie kurią rašytojas atsiliepė tik gražiais žodžiais. Būtent toks mamos dėmesys į paprastus dalykus ir išugdė Vinco Kudirkos polinkį į meną, nes savo sugebėjimus kurti, jis lygino su mamos gebėjimais.

Elžbietą jis idealizavo, sakydamas, jog mama jam davė viską, ką būtų galėjusi duoti bet kuri lietuvė mama savo vaikui. Daugiau informacijos apie Vinco mamą ir niuansų apie jų tarpusavio santykius rasti sunku, dėl to, jog Vinco atmintyje išliko tik mamos paveikslo nuotrūpos, tačiau motinos įtaka rašytojui buvo didelė ir lėmė tolimesnius gyvenimo vingius. Vincas perėmė iš mamos ne tik polinkį į meną, tačiau ir jautrumą, mandagumą, linksmumą dėl šių savybių jis buvo mėgiamas moterų tarpe. Tačiau kaip šaltiniuose teigiama, jo aplinkoje nebuvo jokių kitų moterų, kurias su pastaruoju sietų emociškai reiškmingi santykiai, kokie jį siejo su motina Elžbieta, pamote Jonieška ar seserimi . Galima numanyti, jog dėmesį moterims Vincas rodė, tarsi norėdamas tik viso labo jas sudominti, palenkti į savo pusę, lyg tai būtų malonus žaidimas, tačiau pats rašytojas to nesureikšmindavo, nes mokėjimas bendrauti su moterimis jam buvo jau įgimtas.

  • Filologija Referatas
  • Microsoft Word 571 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (4021 žodžiai)
  • Universitetas
  • Anastasija
  • Vincas Kudirka - žmogus
    10 - 5 balsai (-ų)
Vincas Kudirka - žmogus. (2016 m. Balandžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/vincas-kudirka-zmogus.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 01:08
×