Visi privalomieji autoriai, kontekstai, kūriniai ir autoriaus aprašymai lietuvių kalbos valstybiniam brandos egzaminui


Apie privalomus autorius Privalomi autoriai. Motiejus Kazimieras Sarbievijus . Vincas Mykolaitis – Putinas. Altorių šešėly “. Kūriniuose poetas dramaturgas. Privalomi konteksto autoriai Autoriai. Šatrijos Ragana ,, Sename dvare “ Šatrijos Ragana. Geda pasirinkti eilėraščiai.


M. Mažvydą traukė aukštesni - kultūriniai interesai, lietuviškos knygos reikalai. Juos tvarkydamas, jis parodė daug veiklumo, atkaklumo, meilės gimtajai kalbai ir kultūrai – buvo XVII a. šviesuolis, ,,Katekizmo” prakalboje autorius skatina žmogų išmokti rašto bei pamilti Dievą – taip žmogaus gyvenimas taps pilnavertis, prasmingas.

Istorinis (nes kalbama apie katalikybės ir liuteronybės susidūrimą; Mažąją ir LDK)

Kultūrinis (nes skatina išmokti skaityti, giedoti ir melstis; pateikia alfabetą)

Kultūrinis (nes skatina vartoti lietuvių kalbą namuose ir viešuomenėje, valstybėje ir bažnyčios gyvenime)

Istorinis (nes kalbama apie XVI a. LDK, Vilnių ir visa Radvilų gamine, o ypač – apie Radvilos Rudojo pergalę Livonijos karo Ulos mūšyje, jį išaukština)

Kultūrinis (nes kalba apie didžiausius kultūros rėmėjus Radvilas visoje LDK)

Istorinis (nes kalbama apie LDK išsilavinusius ir kultūringai gyvenančius XVII a. mokslo vyrus)

Kultūrinis (nes išaukština dvasines vertybes, barokiškai vertina žmogų: kūnas laikinas, siela amžina)

Kultūrinis (nes pasakoja apie tautines lietuvninkų vertybes, religines ir kalendorines šventes, būrų ir ponų gyvenimą, darbus, vertybes, tradicijas)

Istorinis (nes kalbama apie Lietuvą kaip apie tremtinio tėvynę ar kaip apie istorinį garbingų bajorų kraštą)

Kultūrinis (nes kalba apie žmonių jausmus, ypač meilę, vidinę kultūrą, Lietuvos gamtą,Laituvą kaip garbing karžygių ir darbščių žemdirbių kraštą)

Antanas Baranauskas – XIX a. pabaigos lietuvių dvasininkas, ėjęs garbingas Vyskupo pareigas ir kunigavęs Seinuose. Tai lietuvių romantizmo poetas, parašęs eilėraščių bei lyrinę poemą ,,Anykščių šilelis”. Poetiniu žodžiu XIX a. poemai neprilygo joks kitas kūrinys, nes kūrėjas, pasakodamas apie Lietuvos mišką, jo likimą, surado žodžių ir vaizdų, rodos, nenusakomam miško ie lietuvio ryšiui apsakyti, dvasinei būsenai atkurti.

Istorinis (aprašo didingai LDK laikais buvusį mišką ir iškirstą šilelį, kai Lietuva priklauso carinės Rusijos imperijai)

Istorinis (lyrinis aš skatina sukilti prieš pavergėjus, dirbti Lietuvos labui ir atkurti Lietuvos nepriklausomybę; Kudirka – atgimimo puoselėtojas)

Kultūrinis (išaukština žmogaus darbštumą, džiaugiasi darbščiu žmogumi; teigiamai vertina žmogaus gebėjimą pasiaukoti dėl kilnaus tikslo, vieningumą ir kitas patriotines vertybes ir asmenines savybes.)

Autobiografinis ( lyrinis aš sutampa su paties poeto pasaulėžiūra: jei tai patriotinis eilėraštis, tai subjektas išsako pačiam autoriui priimtiną tėvynės, jos šviesios ateities, didingos praeities mylėtojo poziciją; jei asmeninis – tai lyr. subjektas kalba apie poeziją, jos peripetijas kunigo širdyje, meilę apskritai žmonėms ir pan.)

Kultūrinis (subjektas atvirai myli tėvynę, žavisi kukliu jos grožiu, gerais žmonėmis, tautinėmis tradicijomis, papročiais, gamta; ironizuoja tuos, kurie dėl materialinių turtų paniekino idealus ir dvasingumą)

Tautosakinis (yra pagal liaudies dainų stilistiką parašytų eilėraščių: mergelių, bernužėlių ir pan.; yra jo sukurtų liaudies dainuojamų, giesmėmis virtusių eilėraščių)

Kultūrinis (vaizduojamas senasis tradicinis Lietuvos kaimas, kai šeima buvo kuriama pagal tėvų/ šeimininkų susitarimus, bet ne iš meilės; aptariamos socialinės problemos, socialinių statusų skirtybės; aprašomi tradiciniai žemės darbai, žmonių gyvensena, drabužiai, papročiai ir tradicijos...)

Religinis (Skirgaila nežino, kas geriau Lietuvai: ar likti pagoniška valst., ar apsikrikštyti; iš to kyla jo vidinis konfliktas)

Kultūrinis (vaizduojamas LDK laikų pilies gyvenimas, kovos ypatumai, santykiai su šeimos nariai, mylimaisiais ir šalininkais, atskleidžiamas viduramžių riterio paveikslas)

Vincas Mykolaitis – Putinas – vienas iš pačių įžymiausių 20a. pirmosios pusės rašytojų realiztų, kūrusių moderniąją prozą. Psichologinis intelektualinis romanas ,,Altorių šešėly“ yra bene vienintelis tokio literatūrinio svorio kūrinys visoje tuometinėje lietuvių literatūroje. Romane sumaniai susipina realus Lietuvos kultūrinės bei istorinės situacijos vaizdavimas su žmogaus kasdienėmis problemomis: gyvenimo kelio pasirinkimu, pašaukimo ir kūrybos ieškojimu, psichologine ir dvasine individo branda.

  • Microsoft Word 58 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (5372 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Brigita
  • Visi privalomieji autoriai, kontekstai, kūriniai ir autoriaus aprašymai lietuvių kalbos valstybiniam brandos egzaminui
    9.4 - 5 balsai (-ų)
Visi privalomieji autoriai, kontekstai, kūriniai ir autoriaus aprašymai lietuvių kalbos valstybiniam brandos egzaminui. (2017 m. Sausio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/visi-privalomieji-autoriai-kontekstai-kuriniai-ir-autoriaus-aprasymai-lietuviu-kalbos-valstybiniam-brandos-egzaminui.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 20 d. 17:06
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo