Visuomenės sveikatos specialisto etikos kodeksai


Visuomenės sveikatos specialisto etikos kodeksai. Literatūros sąrašas.

Visuomenės sveikatos specialistas nors ir nėra medikas, tačiau, kasdiena bendraudamas su įvairiais asmenimis, turi išmanyti medicinos etikos kodeksą ir žinoti apie iškylančias medicinos etikos problemas. Norint labiau suprasti visuomenės sveikatos specialisto darbą bei kokiais medicinos etikos kodeksais jis turi vadovautis, turime žinoti, kas sąlygojo visuomenės sveikatos biurų atsiradimą, kaip jie veikia ir kokios paslaugos teikiamos visuomenei. Ne mažiau svarbu išanalizuoti medicinos etikos vystymąsi bei įstatymus, reglamentuojančius pacientų, taip pat ir asmenų besinaudojančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis, kurias teikia visuomenės sveikatos biuras. Dėl medicinos etikos kodeksų netinkamo naudojimo arba nenaudojimo gali kilti medicinos etikos problemos, todėl svarbu apžvelgti jų prigimtį, nes medicinos etikos kodeksai bei medicinos etikos problemos neatsiejamos viena nuo kitos sritys. Apžvelgdami kitų šalių medicinos etikos kodeksų bei įstatymus, reglamentuojančius pacientų teises, galime įžvelgti ko trūksta mūsų sveikatos sistemai.

Visuomenės gyvenimas, ekonomika, valdymas turi būti grindžiami tokiais principais, kurie leistų greitai reaguoti į dinamišką pasaulio aplinką, išnaudoti naujas galimybes, keistis ir prisitaikyti prie aplinkos pokyčių. Atsiranda poreikis naujai valstybės strateginio valdymo instrumentų koncepcijai, kuri užtikrintų harmoningą valstybės raidą ir reikiamą visuomenės gyvenimo kokybę (LRS, 2012). Ateinančio dešimtmečio ES ekonomikos augimo strategijoje „Europa 2020“ išskiriami pagrindiniai tikslai sveikatos srityje nukreipti į sveikatos stiprinimą, ligų prevenciją ir gydomąją priežiūrą. Vadinasi, pirminei sveikatos priežiūrai ES valstybės turėtų skirti kiek galima didesnį dėmesį siekiant prisidėti prie pažangios, tvarios ir integracinės ekonomikos kūrimo. Sveikatos stiprinimo idėjos buvo kuriamos įgyvendinant Alma Atos pirminės sveikatos priežiūros deklaraciją (1977) ir PSO strategiją „Sveikata visiems“ (1984), apibrėžimas ir pagrindiniai principai suformuoti Otavos chartijoje (1986), toliau plėtoti konferencijose Adelaidėje, Sundsvalyje (1991), Džakartoje (1997), Bankoke (2005). Sveikatos stiprinimas yra laikomas vienu iš visuomenės sveikatos kertinių akmenų, pabrėžiant sveikatos gyvensenos, rizikos veiksnių vengimo svarbą (Grabauskas ir kt., 2004). Tik šiuolaikinis visuomenės sveikatos problemų sprendimo suvokimas mobilizuos visą visuomenę ir visas sveikatą įtakojančias socialines bei ekonomines struktūras ir padės pasiekti visapusės fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės (Kalėdienė ir kt., 1999). Vakarų Europos valstybių patirtis rodo – kuo daugiau žmonės jaučia atsakomybę už savo sveikatą ir kuo labiau stengiasi pakeisti savo gyvenimo būdą, tuo labiau gerėja sveikata ir mažėja gydymo išlaidos. Ligų prevencija visada pigesnė už gydymą. Taip laimi ne tik žmogus, bet ir valstybė. Pirminės grandies sveikatos apsaugos plėtojimas – tai prioritetinė praktinės sveikatos apsaugos kryptis. Esant gerai išvystytai ir funkcionuojančiai pirminės grandies medicinos pagalbai, galima išspręsti 80-90 proc. medicinos pagalbos problemų. Otavos chartijoje (1986) teigiama, jog sveikatos sistema vis daugiau turi orientuotis į sveikatos stiprinimą, o ne vien teikti gydymo paslaugas. Liublianos chartijos (1996) vienas iš principų – Europos sveikatos priežiūros sistemų turėtų orientuotis į pirminę sveikatos priežiūrą. Esant tokiai situacijai tenka ieškoti būdų, kaip visuomenei suteikti sveikatos žinių, sudaryti galimybes tausoti ir stiprinti sveikatą. Apibendrindama šalių narių sveikatos reformų patirtį per 30 metų, nuo Alma Atos deklaracijos paskelbimo 1978 m., PSO pabrėžė, kad reformų metu dažnai daromos klaidos, nukrypstama nuo šios deklaracijos principų. Klaidos yra skausmingos, jos akivaizdžiai rodo, kad pirminei sveikatos priežiūrai reikia daugiausia dėmesio.

  • Etika Esė
  • Microsoft Word 39 KB
  • 2015 m.
  • 13 puslapių (3754 žodžiai)
  • Laura
  • Visuomenės sveikatos specialisto etikos kodeksai
    10 - 4 balsai (-ų)
Visuomenės sveikatos specialisto etikos kodeksai. (2015 m. Kovo 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/visuomenes-sveikatos-specialisto-etikos-kodeksai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 20:35
×