Visuotinė istorija konspektas


XVII XVIII amžiai atsiskaitymas pratybos , egzaminas. Barokinė harmonijos samprata. Bendrieji estetikos principai. De Malherbe’o Malerbo , Prancūzų akademijos ,. Chapelaine’o Šapleno vaidmuo.Boileau Bualo Poezijos menas ". Apžvalga. De Malherbe’o Malerbo. Prancūzų akademija. Chapelaine’o Šapleno. Knygelė. Corneille’is Kornelis. Racine’as Rasinas – du prancūzų klasicizmo teatro etapai. Corneille’io tragedija Sidas ". Žanro specifiškumas , tragiškojo herojaus ir konflikto pobūdis. Pareigos ir jausmo dilema. Rodrigo monologo analizė. Corneille’io tragedija Sidas ". Žanro specifiškumas. Tragiškojo herojaus ir konflikto pobūdis. Pareigos ir jausmo dilema. Rodrigo monologo analizė. Asmeninių ir visuomeninių interesų santykis. Corneille’io Side ". Karaliaus ir Infantos vaidmuo. Papročių ir charakterių komedijos. Juoko specifika. Satyra , tipizavimzs Apžvalga. Molière’o Tartiufas ". Veidmainystės tema. Tartiufo paveikslas. Kaukės ir veido , išorės ir esmės santykis. Tartiufizmo samprata. Molière’o Tartiufas ". Veidmainystės tema. Tartiufo paveikslas. Kaukės ir veido , išorės ir esmės santykis. Apvilto pasitikėjimo tema Molière’o Tartiufe ". Orgono , ponios Pernel paveikslai. Ponia Pernel. Molière’o Don Žuanas ". Žanro problema. Tikėjimo , moralės , meilės temos. Don Žuano ir Sganarelio paveikslai. Don Žuano mito įprasminimas. Prancūzų Apšvieta. Švietėjo asmenybės tipas. Kūrybos žanrai , idėjos. Plačiau pasirinktinai. Ch. Montesquieu Monteskjė. Voltaire Volteras. Diderot Didro. Rousseau Ruso. Anglų Apšvietos romanas , jo raidos periodizacija. Ankstyvasis Apšvietos romanas. Defoe Robinzonas Kruzas ". Naujųjų laikų herojaus bruožai.


Priešpriešų amžius. Sugrįžta į viduramžius tarsi: riteriškumas, misticizmas, akcentuota garbė. Kita vertus - renesansinis racionalumas, kūniškumas, hedonizmas. Supinamos antitezės. Parodo, kaip du priešingi dalykai dera, kurie rodos visiškai negalėtų derėti. Aukščiausias dvasingumas, bet natūralumas dominuoja. Renesansas rodo kur kas vientisesnę pasaulėjautą. XVIIa yra renensanso paveldėtojas. Žemiškoji sfera surasta, moksle įsitvirtinama, įvyksta didelis posūkis, atsissakoma visų okultinių mokslų, mokslų motika – matematika, o ne viduramžių teologija, įsivyrauja ekperimento metodas moksle, išvados daromos iš ekperimentų, o ne žodinių teiginių, tai tiksliųjų ir gamtos mokslų amžius, labai daug atradimų (optikos, mechanikos, chemijos ,anatomijos, astronomijos). Tai susiję su renesanso apžiūra į žmogų, XVIIa suformuoja žmogau vaizdinį, kad protas – žmogiškumo pamatas. Racionalizmo filosofija gimsta. „Mąstau,tai esu“ „Žmogus, tai mąstanti nendrė“. Proto - racionalizmo amžius. Kapitalizmo raida. Liberalizacijos procesai. Akivaizdi Europos takoskyros linija žemėlapyje tarp šiaurės ir pietų . protestantiški ir pažangų, ekonomiškai stiprūs kraštai – šiaurės. Pietų kraštai katalikiški, ekonomiškai atsiliekantys, ekonominių ir politinių procesų lyderė Anglija (parlamentarizmas, buržuazinė produkcija) . perėjimo laikas, kai Anglija tik pabaigoje šimtmečio atrado konstitucinę monarchiją. Anglija lyderė ekonominių ir politinių procesų, į ją važiuos mokytis prancūzai, šviesiausi protai, ten perims politines idėjas ir išgarsės, kaip didžiausi reformatoriai.

Pietuose dominuoja Barokos (Lietuva tai pat), o šiaurėje Barokui nėra daug laiko ir vietos, tik tam tikrais laikotarpiais. Pažangos stabdymas. Kontreformacija, antiprotestantiškosios jėgos, bažnyčia nesusitaiko su pozicijų praradimu ir monarchinė valdžia nesusitaiko su naujom tedencijom. Monarchinės valdžios apogėjus ir krizė - XVIIa. Kontreformacijos metu ryškiausi valdovai Habsburgai, jie prisiėmė misiją atkurti pasaulinę katalikų valstybę.

30 metų karas iš židinio Vokietijoje, tai didelis smūgis visai Europai. Smunka stipriai Vokietija, Italija, Ispanija. Matome bažnyčios atsigavimą po protestantizmo smūgio. Katalikų bažnyčia ieško savų kelių. Bažnyčia pasireikšia, kaip galinga konservatyvi jėga. Inkvizicijos teismai, mokslininkų persekiojimai ir viešos egzekucijos. Švietime įsigali jezuitai. Begalo įsiskverbia visur. Jiems buvo leista duoti melaginga priesaika, įsigalėjo jezuito, kaip veidmanio paveikslas. Tačiau švietime jie labai daug padarė. Klestinti monarchija XVIIa. - Prancūzija, ji pasiekia absoliučią monarchiją – aukščiausią valdžios tašką.

Išnyksta iš renesansinis demokratiškumas, būdingas pasidaro – ėlitiškumas. Kuriama kultūra aukštuosiuose sluoksniuose ir jiems skiriama + bažnyčiai. Protestantų bažnyčia pasiskelbusi, kad ji kukli nuėjo kitu keliu. Pagrindiniai menų židiniai – karaliaus dvaras, didikų rūmai ir katalikų bažnyčia. Jie pagrindiniai mecenatai ir cenzoriai, nes menas nebetenka laisvės. Reglamentuojamas etiniu, politiniu, estetiniu požiūriu. Atsiranda normatyvinė estetika – kaip meninkas turi kurti.

Išauga visuomenės meninė savimonė, atsiranda didesnis dėmesys menui. Menas veržiasi į buitį. XVIIa pastatytos puošniausios bažnyčios ,dvarai puošiami. XVIIa kartais vadinamas – galantiškuoju. Pagrindinės šalys – Anglija ir Prancūzija.

Barokiška antitezė – nusižeminimas su išaukštinimu kartu. (Petro ir Povilo bažnyčia, Pacas)

Dingusi renesansinė laisvė. Pacas supranta savo nuodėmingumą, bet stengiasi būti išteisintu. Baroke yra ryški sąsaja su krikščioniškąja tradicija, per renesansinę mąstyseną.

Barokas buityje: gyvenimas paklūsta etiketui, baroko principas – perkuriamas, jis atmeta tai, kad natūralu ir kas gamta, viskas deformuojama, pvz., mergaitės korsetus nešioja nuo 10 metų. Sudaromas preciozų žodynas, kur pateikiama įvairių pavyzdžių kaip reikėtų kalbėti, kalbos maniera – nesakyti nieko tiesiogiai.

a) Barokas poezijoje. G. Marino, L. Gongora, J. Donne'as;

G. Marino – 10 p.

L. Gongora - 17 p.

J. Donne'as – Anglas, Šekspyro amžininkas. Juo susidomėta XX a.

b) Tikro ir tariamo, laisvos valios ir lemties, garbės ir meilės, valdžios problemos P. Calderono dramoje "Gyvenimas – tai sapnas". 24 p. knygoj

  • Microsoft Word 70 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (11123 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jolanta
  • Visuotinė istorija konspektas
    10 - 6 balsai (-ų)
Visuotinė istorija konspektas. (2016 m. Birželio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/visuotine-istorija-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 15:26
×