Visuotinės kokybės vadyba


Visuotinės kokybės vadyba transporte. Kokybės vadyba isvados. Kokybes valdymas referatas. Visuotinės kokybės vadyba kursinis. Kokybes vadyba kursinis. Kokybės vadybos kursinis darbas. Kokybes vadyba transporte. Vadyba isvados. Tradicines ir visuotines kokybes vadyba. Statybos kokybės valdymas. magistro darbas.

Įvadas. Vadybos esmė. Nuo kokybės iki visuotinės kokybės vadybos. Visuotinės kokybės vadyba. Vkv ir vadybos sąsajos. Visuotinės kokybės vadybos ir tradicinės vadybos skirtumai. Teoriniai visuotinės kokybės vadybos sprendimai. Kokybės vadybos sistemų svarba. Konkurencingumo didinimas. Konkurencinis pranašumas. Kokybės valdymo sistemų diegimas. Visuotinės kokybės vadybos organizacijoje diegimo veiksmų planas. Visuotinės kokybės vadyba uab “rokas“. Išvados. Literatūros sąrašas.

išreikštus ir numanomus poreikius. Yra ir daugiau kokybės apibrėžimų, kaip, pavyzdžiui:

sferų kokybės užtikrinimas. Vadybinė ideologija ir metodai, kuriais vadovaujantis ir naudojantis

Įvairius požiūrius susistemino K. Barčikas , jo nuomone, visuotinę kokybės valdymo sistemą galima apibūdinti:

Šios dalys sudaro savita hierarchinę VKV sistemą: 3 fundamentalūs elementai; 5 pagrindiniai principai; 10 vadybos būdų ir metodų.

Visuotinė kokybės vadybos programos dažnai žlunga ir nepasiekia įmonės tikslų dėl vidinių savo savybių. Šias vidines savybes sudaro:

didesnis dėmesys vidiniam procesui nei išoriniams rezultatams;

nuostata, kad kokybę verčiau patikėti ekspertams, o ne darbuotojams;

klaida vadybininkų atlyginimą susieti su kokybės priemonių panaudojimu.

Problema ne ta, kad kokybė yra verslo dėmesio centre; problema yra tai, kad kokybės priemonės dažnai tampa tokios sunkios kad užgožia tikruosius įmonės verslo tikslus.

Visuotinės kokybės vadyba apima visas didelį kokybės pagerėjimą žadančias programas. Kai kas garsiai skelbia VKV programas pasiekusias neįtikėtinų rezultatų.

Įmonių vadovybės domisi kokybe. Tačiau susidomėjimas nėra tas pats, kas turimos žinios. Trūksta kokybės vadybos mokslo žinių: kokybės kaštų skaičiavimo metodikų, motyvuojančio darbo užmokesčio formų, pasiūlymų pateikimo – vystymo, įgyvendinimo ir apmokėjimo formų, lygio žymėjimo, kokybės būrelių, tobulėjimo komandų, Kokybės tarybos veiklą, orientyrų sistemą siekiant kokybės ir t.t.

Tačiau šių žinių trūkumas negali būti rimtas priekaištas vadovybei. Kokybės vadybos mokslo pagrindus galima gauti perskaičius paskaitų konspektą ir keletą vadovėlių, priėmus dirbti besimokantį ar baigusį magistratūros studijas specialistą ar pastoviai tariantis su šios specialybės doktorantais. Kadangi šis mokslas Lietuvoje yra naujas, tai savaime suprantama nėra plačiai paplitęs dėl ko reikia labiau domėtis šiuo klausimu ir glaudžiau sieti su ISO 9000 standartais , kas yra labai palanku kokybės vadybos mokslui įsisavinti.

Būtina sukurti viziją, misiją, kokybės politiką, nustatyti vertybes ir lemiamus sėkmės veiksnius. Sudarytai kokybės politikai, vadovautis ISO 9000 serijos standartai.

Kokybės politika yra per ilga, ribojanti, remiasi trumpalaikiais veiksniais, kelis kartus pasako tuos pačius teiginius. Nėra motyvuojanti, suvienijanti visus darbuotojus vienam tikslui ir darniam darbui. Nei vieno teiginio negalima naudoti kaip šūkio.

Konkurencingumas palaikomas skatinant mokslą ir tyrimus, inovacijas, plečiant investicijas į fizinį ir žmogiškąjį kapitalą. Aukštos kvalifikacijos darbo jėga, žinioms imlios paslaugos, informacijos ir telekomunikacijų technologijų paplitimas, į rinkos poreikius orientuota švietimo, mokslo ir tyrimų politika, rinkų funkcionavimo efektyvumo didinimas sukuria tinkamas sąlygas augti konkurencingumui.

Šalyse, kuriose šiuolaikinių technologijų pramonė sudaro santykinai didelę dalį, sukuriamas geras pagrindas didinti gaminamos produkcijos konkurencingumą, siekiant aukštesnio kokybės lygio.

Šiuo požiūriu ES turi geras starto pozicijas, palyginti su naujais rinkos žaidėjais, pasižyminčiais mažomis verslo sąnaudomis: tai aukštos kvalifikacijos darbo jėga, efektyvios kvalifikacijos kėlimo sistemos, mokslo ir tyrimų finansavimas, informacijos technologijų pažanga.

Geras pavyzdys – Švedija ir Danija. Nepaisant didelių verslo kaštų ir didžiausios visoje ES darbo kainos (10 kartų viršijančios analogišką Lietuvos rodiklį), pirmaudamos inovacijų srityje šios šalys sugeba išlaikyti didelį konkurencingumas.

Kainų ir kokybės proporcija. Svarbu, kad prekių kainos atitiktų realią produktų, paslaugų vertę. Klientas niekada nebesugrįš , jei supras, kad pardavėjas jį apgavo.

Lietuvoje vyrauja nuomonė, kad ISO standartas - kompanijos veiklos, produktų ir klientų aptarnavimo kokybiškumo įrodymas ir garantas. Nes aukštesnės kokybės siekimas duoda didesnę vartotojų ištikimybę įmonės produkcijai, užimamos rinkos dalies augimą, aukštesnes įmonės akcijų kainas, aukštesnes produkcijos kainas, o tuo pačiu ir didesnį įmonės pelningumą. Todėl suprantama, kad paskutiniais metais Lietuvoje padidėjo kokybės sistemų diegimo poreikis.

kokybiškos produkcijos. Taip jau priimta, kad kokybę įmonėje įrodo ISO 9000 serijos standartų sertifikatas. Tačiau iš esmės, standartai reikalauja, kad visi organizacijoje vykstantys procesai būtų aprašyti formaliomis procedūromis, ir kai tai jau atlikta, įmonę sertifikuoja išorinis auditorius. Sertifikatas išduodamas, jei procedūros tinkamai aprašytos, teisingai dokumentuotos, išpildyti kiti standartų reikalavimai. Tačiau yra įrodinėjančių, kad procedūros gali aprašyti ir nekokybiškus procesus. Tokiu būdu paaiškėja, kad ISO 9000 serijos standartų reikalavimai neužtikrina nei galutinio produkto kokybės, nei kokybiško produkto gamybos proceso. Standartai teužtikrina, kad produkto gamyba vyktų valdomomis sąlygomis ir kad laiduojama tik už minimalią kokybę.

  • Microsoft Word 61 KB
  • 2016 m.
  • 24 puslapiai (5897 žodžiai)
  • Universitetas
  • Da
  • Visuotinės kokybės vadyba
    10 - 1 balsai (-ų)
Visuotinės kokybės vadyba. (2010 m. Spalio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/visuotines-kokybes-vadyba.html Peržiūrėta 2021 m. Kovo 05 d. 00:27
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo