VMI teisės skyrius praktikos ataskaita


Įvadas. Bendroji praktikos dalis. Įstaigos, kurioje atliekama praktika apibūdinimas. Išsiaiškinti įstaigos teisės aktus, kurie reglamentuoja įstaigos veiklą. AVMI darbuotojų pareiginiai ypatumai. Įvardinti įstaigos vidaus aktus, reglamentuojančius vidaus darbo tvarką. AVMI atlikti darbai. Individualioji praktikos dalis. Reikalingi dokumentai. Išspręsti uždaviniai. Išvados. Literatūra.

Specialybės įgūdžių lavinimo praktika buvo atliekama 2014 m. spalio 13d. - 2014m. lapkričio 21d. Šiaulių apskrities Valstybinėje Mokesčių Inspekcijoje (toliau AVMI) Administravimo ir Personalo skyriuje. Specialybės įgūdžių lavinimo praktikos metu buvo susipažinta su Inspekcijos atliekamomis funkcijomis: Išduoti valstybės tarnybinius pažymėjimus, organizuoti atostogų suteikimą personalui, organizuoti personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, spausdinti ir kopijuoti dokumentus, tvirtinti jų kopijas, tvarkyti ir saugoti ilgo ir laikino saugojimo bylas, teisiškai vertinti ir teikti išvadas dėl Inspekcijos sudaromų ūkinių bei kitokių sutarčių projektų ir kt.

Plačiau buvo susipažinta ir su AVMI Administravimo ir Personalo skyriaus nuostatomis. Inspekcija yra struktūrinis padalinys, kuris atlieka jam priskirtas funkcijas. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Inspekcijos viršininkui, kuris tiesiogiai kontroliuoja jo veiklą.

Praktikos metu buvo atliktos užduotys, kurias skyrė praktikos vadovas. Kadangi pratika truko penkias savaites, todėl su praktikos vadovu nusprendėme darbus pasidalinti (kiekvienai savaitei po naują darbą). Mūsų nuomone, taip geriau įsisavinta į paskirtas užduotis. Turėjau pakankamai laiko savarankiškai susirasti reikalingų darbo kodekso straipsnių, valstybės tarnybos įstatymo straipsnių ar kitų įstatymų. Kiekviena savaitė prabėgo labai greitai, turėjome daug diskusijų, dėl vis atsirandančių klausimų. Tačiau viską išsiaiškinus, išklausius vadovo pastabas ir patarimus darbai buvo baigti laiku.

AVMI Administravimo ir Personalo skyriaus nuostatai regalmentuoja AVMI Administravimo ir Personalo skyriaus uždavinius, funkcijas, struktūrą, bendrąsias teises ir pareigas, atsakomybę, bei bendruosius darbo organizavimo reikalavimus, svarbiausius veiklos principus.

AVMI Administravimo ir Personalo skyrius padeda inspekcijos viršininkui formuoti personalo valdymo politiką, pagal savo kompetenciją padeda mokesčių mokėtojams ir Inspekcijos darbuotojams įgyvendinti su mokesčiais susijusias teises ir pareigas, pagal skyriaus kompetenciją padeda teisiškai įgyvendinti Inspekcijai suteiktas teises bei jos teisėtus interesus, pagal skyriaus kompetenciją formuoja ir įgyvendina Inspekcijos politiką korupcijos prevencijos, Inspekcijos darbuotojų veiklos teisėtumo srityje, užtikrina tinkamą viešųjų pirkimų Inspekcijoje planavimą, organizavimą ir procedūrų vykdymą,organizuoja dokumentų ispekcijoje valdymą ir apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus, užtikrina Inspekcijos turto, dokumentų ir archyvo apsaugą, informuoja visuomenę apie strateginius VMI prie FM Inspekcijos veiklos planus, sprendimus, aiškina sprendimų esmę.

AVMI Administravimo ir Personalo skyriaus pagrindiniai nuostatai yra du: Mokesčių administravimo įstatymas ir Šiaulių AVMI nuostatai.

Šiaulių AVMI nuostatai patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012m. kovo 19d. Šie nuostatai nurodo, kad Šiaulių AVMI yra VMI struktūros dalis, pavaldi VMI prie FM centriniam mokesčių administratoriui. Taip pat AVMI yra juridinis asmuo, kuris turi saskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, naudoja VMI simboliką. Inspekcijos pagrindinis vadovavimosi dokumentas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Šiaulių AVMI vadovaujasi keturiais pagrindiniais uždaviniais. Šie uždaviniai sprendžią vieną bendrą klausimą dėl mokesčių mokėjimo.

Padalinys turi ir jam priskirtas dvi pagrindines funkcijas:

1. Su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusios funkcijos: šios funkcijos leidžia registruoti mokesčių mokėtojus, PVM mokėtojus, taip pat į atitinkamus registrus registruoti įrangą, dokumentus ir kt. objektus. Šiaulių AVMI teikia informaciją gyventojams mokesčių mokėjimo klausimais, padeda mokesčių mokėtojams deklaruoti pajamas ir atlieka daugelį kt. funkcijų.

  • Teisė Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3058 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • VMI teisės skyrius praktikos ataskaita
    6.4 - 5 balsai (-ų)
VMI teisės skyrius praktikos ataskaita. (2015 m. Spalio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/vmi-teises-skyrius-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 00:45
×