Vokietijos mokesčių sistema


Įvadas. Mokesčių sistemos samprata ir istorija. Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių sistemos bendroji charakteristika. Mokesčio ir mokesčių mokėtojo sąvoka. Vokietijos Federacinės Respublikos tiesioginiai mokesčiai. Pajamų mokestis. Korporacijų pelno mokestis. Individualios veiklos mokestis. Paveldėjimo ir dovanojimo mokestis. Žemės mokestis. Solidarumo ir bažnyčios mokesčiai. Vokietijos Federacinės Respublikos netiesioginiai mokesčiai. Apyvartos mokestis (PVM). Vartojimo mokesčiai. Labaratorinis darbas. Pelno mokesčio mažinimo galimybės vykdant tarptautinę prekybą tarp ES ir Rusijos. Išvados. Informacijos šaltiniai. Iliustracijų sąrašas.


Darbo objektas: Vokietijos mokesčių sistema.

Darbo uždaviniai:

Pateikti mokesčių sistemos sąvoką, vystymosi tendenciją;

Apibūdinti Vokietijos mokesčių sistemos charakteristiką;

Aptarti pagrindinius Vokietijos mokesčius;

Labaratorinis darbas: pateikti pelno mokesčio mažinimo planą, Vokietijos įmonei vykdant prekybą su Rusija

Mokesčiai yra vienas pagrindinių valstybės pajamų šaltinių. Nuo to, kokia egzistuoja valstybėje mokesčių sistema, koks pastarosios modelis bus parinktas, taip pat, kaip paskirstoma mokesčių našta, koks yra mokesčių mokėtojų kontrolės mechanizmas priklauso ne tik tai, kiek bus gauta pajamų visuomenės ir valstybės viešiesiems poreikiams tenkinti, bet ir kaip bus sureguliuoti šalyje vykstantys ekonominiai, socialiniai procesai, skatinamos naudingos ūkinės pastangos, teikiami valstybės ūkio plėtrai prioritetai.

Fiskalinė – nacionalinio biudžeto pajamos iš esmės formuojamos remiantis šalies mokesčių sistema;

Reguliavimo – valstybė, pasitelkdama mokesčių sistemą, reguliuoja ekonomiką.

Vokietijos Federacinė Respublika yra susidedanti iš 16 federacinių vienetų, kurių kiekviename galioja atskira konstitucija, turi savo atskirą valdžią ir teismą. Šioje šalyje už finansų ir ekonomikos politikos reguliavimą yra atsakingi Vokietijos Federalinė Vyriausybė bei Parlamentas. Vokietijos mokesčių sistemą reguliuojančios institucijos skirstomos į:

Federalinė finansų ministerija ir federacinių vienetų valdžios institucijos;

Alkoholio monopolijos institucija ir Federalinė mokesčių tarnyba;

Centrinis finansų biuras, federaliniai finansų biurai;

Muitinės, mokesčių tarnybos ir kita.

Vokietija pasižymi naryste Europos Sąjungoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje, Tarptautinės prekybos organizacijoje. Kaip kiekviena ES šalis – narė, Vokietija turi laikytis ES direktyvų ir reglamentų sudarant prekybos sutartis, kontroliuojant tarptautinę prekybą bei jos taisykles. Visi juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Vokietijoje, turi laisvą priėjimą prie laisvosios rinkos tarp ES narių, taip pat vykdo laisvąją prekybą tarp Vokietijos ir Islandijos, Lichtemšteinu, Norvegija bei Šveicarija.

Mokesčių atsiradimo pagrindas yra įvairūs ekonominiai procesai, besikeičiantys teisiniai santykiai ( turto paveldėjimas ar kt.), vartojimo poreikių tenkinimas, uždirbamos pajamos, gaunamas pelnas. Pagal minėtus požymius, Vokietijos Finansų ministerija pateikia mokesčių suskirstymą į tris grupes:

Atroji grupė – vartojimo mokesčiai. Tai mokesčiai, kurie netiesiogiai mokami perkant įvairius produktus ar paslaugas. Vartojimo mokesčius faktiškai sumoka galutinis vartotojas.

Trečioji mokesčių grupė – mokesčiai, kuriuos reikia mokėti nuo gautų pajamų, uždirbto pelno. Mokesčio mokėjimo pagrindas yra atitinkamo turto turėjimas, nepriklausomai nuo to, ar iš turto yra gaunamos pajamos ar kita nauda.

Pajamos, gautos surinkus mokesčius, naudojamos valstybės funkcijoms užtikrinti ir įvykdyti. Pagal 2016-ųjų metų Vokietijos biudžeto planą, valstybės pajamos bus paskirstomos:

Mokslinių tyrimų, švietimo ir mokymo finansavimui;

Infrastruktūros kūrimui, gerinimui ir išlaikymui.

Vokietijos mokesčių sistema plačiai išsišakojusi ir apima beveik visas visuomenės veiklos sritis. Nagrinėjamos mokesčių sistemos išskirtinis bruožas – griežtas įvairių valdžios lygių kompetencijos ribojimas ir labai detalus mokesčių mokėjimo mechanizmas. Taip pat svarbu paminėti, jog Vokietijoje egzistuoja progresinių mokesčių rinkimas, kuriuo mažinama socialinė atskirtis: daugiau uždirbantys moka didesnius mokesčius, o mokestinė našta mažėja asmenims, gaunantiems mažesnes pajamas.

Vokietijos Federacinėje Respublikoje esama tokios mokesčių sistemos struktūros:

Mokesčius, pagal mokesčių ėmimo būdą, galima skirstyti į tiesioginius ir netiesioginius. Toks mokesčių skirstymas yra taikomas ir Europos Sąjungoje, sprendžiant, kokie mokesčiai turi būti harmonizuojami, o kokių mokesčių reguliavimą palikti valstybių narių kompetencijai. Pagal tokį klasifikavimą – tiesioginiai ir netiesioginiai – Vokietijoje galiojantys mokesčiai ir bus analizuojami. Tam būtina apibrėžti, kas Vokietijoje yra įvardijami kaip mokesčiai ir kaip mokesčių mokėtojas. Vokietijos mokesčių kodekse šios sąvokos apibrėžiamos kaip:

Mokesčių mokėtojas – tai asmuo, kuris moka mokestį, kuris atsako už mokesčio sumokėjimą, taip pat privalantis apskaičiuoti ir išskaičiuoti mokestį už trečiuosius asmenis, yra atsakingas pateikti mokesčių deklaraciją, privalantis vesti buhalterinę apskaitą, kitus mokesčių įstatymų numatytus įsipareigojimus turintis įvykdyti asmuo.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 71 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3697 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sand
  • Vokietijos mokesčių sistema
    10 - 5 balsai (-ų)
Vokietijos mokesčių sistema. (2016 m. Balandžio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/vokietijos-mokesciu-sistema.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 02:45
×