VPM Talija praktika


Turizmo praktikos ataskaita. Įvadas. Personalo skyriaus funkcijos ir darbo organizavimas. Personalo skyriuje nuveikti darbai. Finansų skyriaus funkcijos ir darbo organizavimas. Darbai nuveikti finansų skyriuje. Komercijos skyriaus funkcijos ir darbo organizavimas. Darbai nuveikti komercijos skyriuje. Marketingo skyrius. Išvados. Informacijos šaltiniai.


Šioje virtualioje įmonėje praktiką atlikinėjau nuo 2013 09 16 iki 2013 11 22. savo darbą pradėjau personalo skyriuje, buvau vadybininke.

Personalo skyrius yra atsakingas už darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo, darbuotojų darbo laiko apskaitą, firmos korespondencijos, dokumentų tvarkymą, organizuoja firmos darbuotojų susirinkimus.

1. Darbuotojų įdarbinimas: priimami prašymai, sudaroma ir užregistruojama darbo sutartis. Rašomi ir registruojami įsakymai „Dėl priėmimo į darbą“, taip pat rašoma paraiška socialinio draudimo pažymėjimui gauti, pildomos darbuotojų asmens kortelės, sudaromos sutartys „Dėl darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės”. Taip pat tvarkomos palaipsniui asmens bylos.

4. Veda darbo laiko apskaitą. Tai atliekama tvarkant darbo laiko apskaitos korteles, bei vedant darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Visa ši informacija perduodama į apskaitos skyrių.

5. Tvarko gaunamą korespondenciją. Visu pirma gauta korespondencija užregistruojama, paskui išskirstoma skyriams ir galiausiai archyvuojama.

6. Tvarko išsiunčiamą korespondenciją. Žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai išsiųsti skirtą korespondenciją turi užregistruoti ir ją išsiųsti.

7. Tvarko ir archyvuoja vidaus dokumentus. Juos reikia užregistruoti, sutvarkyti jų nomenklatūrą, archyvuoti ir sudaryti aprašus.

8.Organizuoja susirinkimus. Tam reikia parašyti skelbimą apie susirinkimą, kuris įvyks, parašomas ir susirinkimo protokolas ir galiausiai vykdoma nutarimų kontrolė.

Personalo skyriuje buvau vadybininke. Šiame skyriuje dirbau nuo 2013 09 16 iki 2013 11 22. Per šį laikotarpį atlikau visus man paskirtus darbus susijusius su personalo skyriaus veikla.

2. Apskaičiavau darbo užmokestį, remiantis darbo laiko apskaitos žiniaraščiu ir

VPM Talija praktika. (2014 m. Lapkričio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/vpm-talija-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:35