VŠĮ dokumentai


Įvadas. Viešosios įstaigos „Lazdynų baseinas“ charakteristika. Organizacijos veikla. Viešoji įstaiga „Lazdynų baseinas“. Veiklos dokumentai. Pastabos dėl dokumento turinio. Fizinio asmens prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Europass gyvenimo aprašyma. Įsakymas. Pareigybės nuostatai. Pažyma. Rekomendacija. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Dokumentacijos planas. Išvados. Literatūra.

Dokumentų valdymas – tai įstaigos vidaus dokumentų valdymo sritis apimanti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo procedūras.

Darbo tikslas – parengti Viešosios įstaigos “Lazdynų baseinas” būtiniausius dokumentus.

2. Apibūdinti ir pristatyti įmonę, kurios veiklos dokumentai bus rengiami šiame darbe;

Rašant darbą numatoma naudotis internetiniais ir mokomaisiais šaltiniais.

perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo ir kt. dokumentai (darbuotojo prašymas ir institucijos direktoriaus įsakymas,  įmonės direktoriaus įsakymas, darbuotojo ir darbdavio rašytinis susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo, darbuotojo prašymas dėl perkėlimo į kitas pareigas, įsakymas apie perkėlimą į kitas pareigas, papildomos asmens bylos).

atleidimo iš darbo dokumentai (darbuotojo prašymas ir institucijos direktoriaus įsakymas, ,  įmonės direktoriaus įsakymas, darbuotojo ir darbdavio rašytinis susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo, darbuotojo prašymas dėl perkėlimo į kitas pareigas, įsakymas apie perkėlimą į kitas pareigas, papildomos asmens bylos);

ataskaitos (plano įgyvendinimas, pavesto darbo įvykdymas);

aktai (medžiagų ar kitokių vertybių nurašymo aktas, patikrinimo, pagal sutartį atliktų darbų, dokumentų ar bylų perėmimo aktas, atliktų darbų priėmimo, nelaimingo atsitikimo aktai, grynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas, ilgalaikio turto likvidavimo aktas);

tarnybiniai pranešimai (įvykiai darbo vietoje ir darbo metų, pasiūlymai ir išvados susiję su vykdoma veikla);

įgaliojimai (vadovo nebuvimo darbe metu atlikti jo pareigas, vykdyti finansines operacijas susijusias su vykdoma veikla).

5.1. Įmonėje dokumentų registravimas yra vykdomas tam, kad įmonė turėtų įrodymus apie tam tikrų dokumentų egzistavimą ir prireikus kurio nors dokumento atsakingas asmuo galėtų rasti tinkamą dokumentą.

Įmonės dokumentacijos planas rengiamas kasmet ateinantiems metams likus mėnesiui iki kalendoriniu metų pabaigos. Dokumentacijos plane yra nurodomos visos bylos, kurias įmonė planuoja sudaryti arba tęsti.

7.1. Organizacijos archyvas – tai visų sukauptų dokumentų per tam tikrą laiką saugojimas. Jame yra saugojami visi įmonės dokumentai tiek laiko, kiek yra nustatyta Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatuose.

Prašau leisti mane nemokamų atostogų nuo 2015 metų kovo 3 d. iki kovo 20 d. dėl asmeninių priežaščių.

Buhalterinės apskaitos studijų programa (finansai, vadyba, dokumentų valdymas, verslo ekonomika, mokesčių valdymas, finansinė apskaita, valdymo apskaita ir kt.)

Apskaitininko – kasininko studijų programa (apskaitos dokumentų pildymas ir tvarkymas, darbo užmokesčio apskaičiavimas ir darbo užmokesčio žiniaraščių sudarymas, mokesčių apskaičiavimo principai, balanso sudarymas ir kt.)

5.6. kaip forminti operacijas ir organizuoti dokumentų apyvartą apskaitos skyriuose;

5.8. įmonės ekonominės, ūkinės bei finansinės veiklos analizes, ūkio rezervų nustatymo metodus;

5.9. kaip priimti, užpajamuoti, saugoti ir leisti pinigines lėšas, prekes, materialines ir kitas vertybes;

5.12. kaip nurašyti iš buhalterinės apskaitos sąskaitų trūkumus, debitorines skolas ir kitus nuostolius;

5.13. kaip inventorizuoti pinigines lėšas, prekes bei materialines vertybes;

5.14. buhalterinio balanso ir ataskaitų sudarymo tvarką ir terminus;

Pareiginiai nuostatai parengti pagal: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, IX-926 2002-06-04(dokumento pavadinimas, numeris ir data)

  • Microsoft Word 144 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (3023 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • VŠĮ dokumentai
    10 - 5 balsai (-ų)
VŠĮ dokumentai. (2015 m. Spalio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/vsi-dokumentai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 11:46
×