Všį mokami mokesčiai


Všį mokesčiai. Kokius mokescius moka vsi. Viešosios įstaigos mokami mokesčiai. Viešosios įstaigos mokesčiai. Viesosios įstaigos ir mokesčiai. Kokius mokescius moka viesosios istaigos. Ar viesosios istaigos moka mokescius. Ar všį moka pelno mokestį. Vsi ir pvm mokestis. Diplominis všį.

Ekonomikos kursinis darbas. Įvadas.Viešosios įstaigos mokami mokesčiai. Viešoji įstaiga. Mokesčių sistema. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinis socialinis draudimas ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Nekilnojamojo turto mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Darbo aktualumas. Viešoji įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo mokantis tam tikrus mokesčius. Nors VšĮ ir yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo ji moka tokius pačius mokesčius kaip UAB, taigi aktualu išnagrinėti kokie mokesčiai yra mokami ir kokios lengvatos suteikiamos šioms įmonėms.

Darbo objektas. Viešoji įmonė yra mokesčių mokėtoja, pagrindiniai jos mokami mokesčiai yra pelno mokestis, darbuotojų mokesčiai taip pat galimas ir PVM, priklausomai nuo pajamų dydžio bei vykdomos veiklos.

Darbo tikslas. Išnagrinėti viešosios įstaigos mokamus mokesčius, jų mokėjimo tvarką, tarifus bei lengvatas. Išsiaiškinti kaip teisingai apskaičiuoti ir laiku sumokėti visus mokesčius.

Darbo uždaviniai.

Išsiaiškinti kokius mokesčius moka VšĮ.

Išsiaiškinti kokiais tarifais yra mokami viešųjų įstaigų mokesčiai.

Išsiaiškinti kokias deklaracijas reikia pateikti viešajai įstaigai.

Išsiaiškinti kaip teisingai užpildyti mokamų mokesčių deklaracijas.

Išnagrinėti praktinį viešosios įmonės mokamų mokesčių apskaičiavimo pavyzdį.

Všį mokami mokesčiai. (2012 m. Gruodžio 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/vsi-mokami-mokesciai.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 11:52