VŠĮ paslaugų tobulinimo sprendimai


Įvadas. Paslaugų sampratos teoriniai aspektai. Paslaugų samprata. Paslaugų savybės ir klasifikavimas. Paslaugų kokybė ir jos vertinimo kriterijai. Socialinių paslaugų samprata, klasifikavimas. 19 1. 5. Socialinių paslaugų teikimo principai ir kokybė. VŠĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro Tauragės rajono filialo charakteristika. Tyrimo metodika. VŠĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro Tauragės rajono filialo makro aplinkos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai.


Services improvement strategies for Taurage Region Department of Siauliai and Taurage Region Center for the Blind, Public Institution

Konovas A. VŠĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro Tauragės rajono filialo teikiamų paslaugų tobulinimo sprendimai: įstaigų ir įmonių administravimo koleginių studijų baigiamasis darbas/vadovas (-ė) lektorė Z. Mejerienė; Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Tauragės skyrius. – Tauragė, 2016. – 56 psl.

Socialinių paslaugų tobulinimas ir jų plėtojimas yra aktuali tema šiandieninėje visuomenėje, nes kiekvienas žmogus turi teisę į kokybišką būtiniausių poreikių patenkinimą. Todėl svarbu ne tik kad būtų teikiamos socialinės paslaugos, bet, kad jos būtų teikiamos kokybiškos ir tokios, kurių pageidauja socialinių paslaugų vartotojai.

Darbo problema – Ar VŠĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro Tauragės rajono filialo teikiamos paslaugos atitinka vartotojų poreikius ir kokių tobulinimo sprendimų galima pasiūlyti, kad tuos poreikius geriau patenkinti?

Darbo objektas – VŠĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro Tauragės rajono filialo teikiamos paslaugos.

Darbo tikslas – išanalizuoti VŠĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro Tauragės rajono filialo teikiamas paslaugas ir numatyti jų tobulinimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

Atlikti paslaugų ir socialinių paslaugų analizę teoriniu aspektu.

Išanalizuoti VŠĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro Tauragės rajono filialo tiekiamas paslaugas.

Pateikti sprendimus VŠĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro Tauragės rajono filialo teikiamų paslaugų tobulinimui.

Darbo metodai: mokslinės literatūros, mokslinių straipsnių, internetinių šaltinių analizė, anketinė apklausa ir jos duomenų analizė, statistinių duomenų analizė, stebėjimas.

Darbo rezultatai: Pirmoje darbo dalyje atskleidžiama paslaugų ir socialinių paslaugų samprata ir savybės, klasifikacija, teikimo principai bei apibrėžiami paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Antroje dalyje pateikiama įmonės charakteristika, supažindinama su centro teikiamomis paslaugomis, išanalizuotos anketinės apklausos metu iš centro narių gautos anketos, pateikta tyrimo metodika ir pasiūlyti teikiamų paslaugų tobulinimo sprendimai. Išanalizavus apklausos duomenis paaiškėjo, kad VŠĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro Tauragės rajono filialo problemos yra informacijos stoka nariams ir informacijos visuomenei pateikimas, rėmėjų paieška ir lėšų pritraukimas, švenčių, išvykų ir ekskursijų organizavimas, nesudaryta galimybė teikti masažo paslaugas, neišnaudojami turimi laisvi plotai, teikiant paslaugas neatsižvelgiama į negalios sunkumą.

Improvement and development of social services is a relevant topic in today‘s society as every person has a right to a quality satisfaction of their most essential needs. Therefore, it is important not only that social services are provided but also that they are of high quality and match the requests of their users. Problem of the thesis – Do the social services provided by the The Centre for the Blind: the PI of Siauliai and Taurage Region; the Taurage Region Department match the needs of the users and what solutions might be proposed for their improvement so that said needs could be satisfied better?

Subject of the thesis – Services provided by The Centre for the Blind: the PI of Siauliai and Taurage Region; the Taurage Region Department.

Aim of the thesis – To analyse the services provided by The Centre for the Blind: the PI of Siauliai and Taurage Region; the Taurage Region Department. and to envisage the possibilities for their improvement. Objectives of the paper:

To analyse services and social services via the theoretical aspect;

To provide solutions aimed at improving the services provided by The Centre for the Blind: the PI of Siauliai and Taurage Region; the Taurage Region Department.

  • Vadyba Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 477 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 59 puslapiai (12673 žodžiai)
  • Kolegija
  • Puleksas@gmail.com
  • VŠĮ paslaugų tobulinimo sprendimai
    10 - 4 balsai (-ų)
VŠĮ paslaugų tobulinimo sprendimai. (2016 m. Liepos 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/vsi-paslaugu-tobulinimo-sprendimai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 13:46
×