VU Vadybos antrojo kontrolinio atsakymai


Apibūdinkite XXa pb. Istorinius įvykius pakeitusius socialinį žmonijos gyvenimą. pagal Castell ‘ į. Išvardinkite globalių tinklų tipus. Apibūdinkite juos. Tiekėjų tinklus. Gamintojų tinklai. Klientų tinklai. Standartų koalicijos. Technologinio bendradarbiavimo tinklai. Paaiškinkite skirtumus tarp žiniomis valdomos ir industrinės ekonomikų. Abibrėžkite tinklaveikos visuomenę ir tinklaveikos ekonomiką. Tinklaveikos visuomenės idėja. Tinklaveikos eokonomika. Driuckeri ‘ o vadybos principai. Ką naujo Drucker is įnešė į vadybos teoriją. Naujosios vadybos paradigmos pagal Drucker ‘ į. Verslo vadyba. Asmenybės vaidmuo vadyboje ir gamyboje. Efektyvumo reikia mokytis. Būti efektyviam tai protinio darbo darbuotojo darbas. Įšvardinkite Jums žinomus žiniomis valdomos ekonomikos požymius ir aiškius atitikimo žinių ekonomikai kriterijus. Paaiškinkite terminą „ naujoji ekonomika “(„ tinklaveikos ekonomika “) ir įvardinkite pagrindinius naujosios ekonomikos bruožus. Paaiškinkite terminą „ inovacijos “, įnovatyvumas “. Inovacijos ir įnovatyvumas žiniomis valdomoje ekonomikoje. Tinklaveikos įmonė. Apibūdinkite tinklaveikos įmonę. Tinklaveikos įmonė apibūdinama. Darbo ir užimtumo transformacija naujojoje tinklaveikos ekonomikoje. Intelekto ištekliai žinių ekonomikoje. Žinių ekonomikos išteklių – gebėjimo , žinių , kompetencijos , mokymo si charakteristikos. Darbuotojai naujojoje ekonomikoje. Žiniomis valdomos ekonomikos darbuotojo bruožai. Valstybė naujojoje ekonomikoje. Valstybės uždaviniai naujojoje. Įmonė naujojoje ekonomikoje.


aktyvus valstybės kišimasis į valdymo procesus, o tuo pačių ir rinko dereguliavimas bei socialinės gerovės valstybės modelio atsisakymas.

Auganti konkurencija globalios ekonomikos sąlygomis.

Tiekėjų tinklus. Jie apima pirminės įrangos gamybos ir pirminio modelio kūrimo susitarimus tarp kliento ir tarpinių gamybos grandžių ir tiekėjų.

Gamintojų tinklai. Visi gamybą apimantys susitarimai.

Klientų tinklai. Pažangūs gamybos įmonių ryšiai su produkcijos platintojais, rinkodaros grandinėmis, eksportuotojais.

Standartų koalicijos. Iinicijuoja globalių standartų sudarymą. Jų tikslas- „prirakinti“ kuo daugiau įmonių prie savų standartų ar sąsajų standartų.

Technologinio bendradarbiavimo tinklai. Gaminio modelio, technologijos įsigijimo, bendros gamybos, laisvų žinių judėjimo.

Žiniomis valdoma - Naujoji ekonomika (NE) yra informacinė, globali, tinklaveikinė. Jos efektyvumą lemia gebėjimas skleisti, apdoroti žiniomis grindžiamą informaciją, globali-nes NE sąlygomis produktyvumas ir konkurencingumas skleidžiasi pasaulio tinklų sąveikos kontekste. Produktyvumas lemia ekonominę pažangą. Ginčai dėl produktyvumo priežasčių yra klasikinės politinės ekonomijos pagrindu. Pasirinkti produktyvumo didinimo būdai apibrėžia ekonominių sistemų struktūrą bei dinamiką.

Abibrėžkite tinklaveikos visuomenę ir tinklaveikos ekonomiką.

Tinklai yra svarbiausia medžiaga, kurių pagrindu bus kuriamos naujosios organizacijos. Šioje visuomenėje inovaciniai procesai įgauna vis didesnį pagreitį ir svorį. Šie procesai savo reikmėms adaptuos ir keis technologijas, technologijų diegimo procesus ir visuomenės ( ir ne tik gamybines) organizacijos formas. Vienu svarbiausiu veiksniu įtakosiančiu žinių vadybos ir inovacinio proceso santykį bus intelekto išteklių vadyba. Naujai visuomenei būtini naujų savybių turintys darbuotojai. Augs intelekto išteklių vadybos reikšmė ir įtaka įmonės valdymo procesui. Šiuolaikinė istorinė tendencija – vis daugiau vyraujančių funkcijų ir procesų yra jungiamos į tinklus. Tinklai tampa mūsų visuomenių socialine morfologija, o tinklaveikos sklaidos logika iš esmės keičia gamybos patirties, galios ir kultūros procesų eigą.Apskritai pati tinklaveikos visuomenės idėja nėra labai nauja – socialiniai tinklai iš esmės egzistavo visą žmonijos istoriją. Žinoma, šiandien visa mūsų veikla tampa vis daugiau socialiai organizuota, veikia tinklo principu, o sparčiai besivystančių informacinių technologijų dėka vis lengviau tiesti nematerialius maršrutus apimant visą žemės rutulio visuomenę. Tokiu būdu ir tampame globalaus informacinio „kaimo“, globalios informacinės sistemos nariais. Informacijos tekėjimą Kastelsas laiko pagrindiniu informacijos visuomenės ir viso globalaus informacijos kapitalizmo, kilusio antroje praėjusiojo amžiaus pusėje, bruožu. Jis taip pat pastebi, jog globalizuotos informacijos sistemos įgalina pasaulinio masto operacijų decentralizaciją.

Tinklaveikos eokonomika - Susiformuoja naujoji informacinė ekonomika. Jos skiriamasis bruožas-žymėdama posūkį į informacinėmis technologijomis paremtą technologinę paradigmą , visiškai realizavosi technologiniame potenciale.

Naująją ekonomiką organizuoja pasauliniai kapitalo, vadybos bei informacijos tinklai, o jų disponavimas technologinėmis žiniomis (know-how) sudaro produktyvumo bei konkurencingumo pamatą. Darbo procesas tampa vis individualesnis, o darbuotojų funkcijos skaidomos ir reintegruojamos per daugybę tarpusavy susijusių užduočių. Visa tai byloja apie naują darbo pasidalijimo sistemą, grindžiamas ne užduoties organizavimu , o kiekvieno darbuotojo savybėmis ir gebėjimais.

  • Vadyba Konspektas
  • Microsoft Word 33 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (2850 žodžiai)
  • Greta
  • VU Vadybos antrojo kontrolinio atsakymai
    10 - 4 balsai (-ų)
VU Vadybos antrojo kontrolinio atsakymai. (2016 m. Balandžio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/vu-vadybos-antrojo-kontrolinio-atsakymai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 02:15
×