VU Vadybos istorinės dalies kontrolinio atsakymai


Vadybos konspektas.

Istorinės Vadybos kurso dalies patikros kolio orientaciniai klausimai. Kas sudaro mokslinės vadybos pagrindą / šaltinius ? Apibūdinkite. charakterizuokite juos. Paaiškinkite terminus „ organizacija , sistema , tikslas , hierarchija “. Darbo mokslinio organizavimo mokslinės vadybos teorija , principai. Teiloras. . Taylor . Pagrindiniai teiginiai. „ taisyklingas organizacijos valdymas “. „ Mokslinės vadybos principai “. Mokslinės vadybos teoretikų. Ganto. . Gannt ,. Franko ir Lilian Dilbertų Frank Gilbreth. Lilian Gilbreth veikla ir indėlis į vadybos teoriją. Maslovo poreikių teorija. Kaip Jūs suprantate terminą „ intelekto ištekliai “ Šiuolaikiniai intelekto išteklių vadybos ypatumai. Mokslinio valdymo metodas ir mokslinio valdymo mokykla. Žymiausi šios mokyklos atstovai. Jų darbai. Fordas. „ Fordizmas “. . Fordo darbo organizavimo principai. Gyvenimo darbe kokybės teorija. Atstovai , teiginiai. Šiuolaikiniai Intelekto išteklių vadybos ypatumai. Intelekto ištekliai žiniomis valdomoje ekonomikoje. Fajolis. ir jo įmonės valdymo principai. Socialinių sistemų vadybos teorija. pagrindiniai teiginiai. Sisteminis požiūris bando nagrinėti ir organizaciją kaip visumą. Mokslinės vadybos šaltiniai sudedamosios dalys. Planavimas ir strateginis valdymas. Kaip Jūs suprantate terminą „ vadyba “, kokias asociacijas kelia šis terminas. Kaip ir kada atsirado mokslinė vadyba. Apibūdinkite istorines sąlygas ir priežastis privertusias atsirasti mokslinei vadybai ? Kas yra „ biurokratinis veikimas “. Koks mokslininkas atstovauja šiai vadybos krypčiai. Z teorija – kas tai ? Mak Gregoro X ir Y teorija. Vadybos mokslo raida XXa. . -. - XXI. per. Teorijos. Teoretikai. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Istorinės mokslinės vadybos atsiradimo sąlygos ir šaltiniai sudėtinės dalys.


2.Paaiškinkite terminus „organizacija, sistema, tikslas, hierarchija“. Organizacija yra vadybos objektas ir prielaida. Poveikis reikalingas užtikrinti rezultatą. Sistema – tai tam tikra struktūra, charakterizuojama elementų išdėstymu tam tikra tvarka. Tikslas apsprendžia sistemos buvimą ir organizacijos paskirtį. Hierarchija – sistemos pasidalijimas koordinavimo funkcijų.

mokslinio valdymo mokykla ir mokslinės valdymo metodais siejamas mokslinės vadybos teorijos atsiradimas.

5.A. Maslovo poreikių teorija. A. Maslou (Abraham Maslow 1908 -1970). Jo nuopelnas-žmogaus poreikių suskirstymas į grupes ir jų poreikių hierarchijos nustatymas. A. Maslou tvirtino, kad kiekviename žmogaus poreikių tenkinimo lygyje veikia tam tikri stimulai. Kai patenkinami vieno lygio poreikiai, aukštesniame lygyje tie stimulai nebeveikia, nors ir didintume jų intensyvumą. A. Maslou mano, kad žmogaus elgseną lemia penki poreikių lygiai:

socialiniai, priklausomumo poreikiai: priklausomybės kokiai nors grupei jausmas, draugystė, parama;

pagarbos poreikiai: savivertė, reputacija, statusas, aplinkinių pagarba ir pripažinimas.

ina sukurti tokią darbuotojo skatinimo schemą, kuri padėtų žmogui kilti aukštyn nuo vieno poreikių lygmens prie kito.

6.Kaip Jūs suprantate terminą „intelekto ištekliai“ Intelekto išteklių vadyba - tai žmogiškųjų santykių įmonėje vadybos dalis. Jos tikslas užtikrinti, kad kompanijos darbuotojai (intelekto ištekliai) galėtų kiek įmanoma efektyviau panaudoti savo gebėjimus, įmonė gautų maksimalios naudos, o darbuotojas – materialinės naudos ir psichologinio pasitenkinimo iš savo darbo. Intelekto išteklių vadyba vadovaujasi darbo psichologijos pasiekimais ir savo darbe naudoja metodus bei procedūras bendrai įvardijamas kaip “personalo vadyba”.

Personalo vadyba tai darbo bei darbuotojų santykių vadybos įmonėje dalis. Jos tikslas-telkti darbuotojus efektyviai veikiančiai organizacijai, suteikiančiai galimybę jos darbuotojams kelti savo gerovę, kurti. Reikia pažymėti, kad pats terminas intelekto išteklių vadyba, kaip ir daugelis apibrėžimų vartojamų vadybinėje literatūroje sunkiai apibūdinamas vienu sakiniu. Nepaisant to, galime išskirti šiuos pagrindinius principus apibrėžiančius intelekto išteklių vadybą:

os ir sudarančios valdymo esmę ir visumą: techninė (technologinė), komercinė, finansinė, apsaugos, buhalterinė, administracinė. Valdymo principai:

8 Centralizacija. Valdymas turi būti taip centralizuotas, kad bendras rezultatas būtų geriausias

Socialinių sistemų mokykla socialinę organizaciją stengiasi traktuoti kaip kompleksinę sistemą, sudarytą iš daugelio tarpusavyje susijusių elementų. Tie elementai - tai organizacija, jos struktūra, fizinė aplinka, žmogus. Svarbus socialinės organizacijos elementas yra žmogus, kuris turi savo poreikių. Organizacijos ir žmogaus poreikiai nesutampa ir todėl konfliktai neišvengiami. Gamybos vadovo uždavinys - neieškoti būdų jiems išvengti, o tik stengtis juos sušvelninti, kad jie negriautų pačios organizacijos. Svarbiausia konfliktų priežastis ta, kad žmogaus poreikiai neatitinka organizacijos galimybių. Žmogus, patenkinęs vieną iš poreikių, visą dėmesį skiria kitam. Pagaliau patenkinęs visus kitus, jis stengiasi išreikšti save. Tačiau čia įvyksta konfliktas su organizacija, su jos formalia struktūra. Žmogus greičiau kintantis elementas nei fondai, struktūra ir kt, todėl į žmogų būtina žiūrėti atidžiau, numatant galimus konfliktus ir visaip mažinti šių konfliktų jėgą.

  • Vadyba Konspektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Greta
  • 6 puslapiai (2407 žodžiai)
  • Vadybos konspektai
  • Microsoft Word 22 KB
  • VU Vadybos istorinės dalies kontrolinio atsakymai
    10 - 9 balsai (-ų)
VU Vadybos istorinės dalies kontrolinio atsakymai. (2016 m. Balandžio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/vu-vadybos-istorines-dalies-kontrolinio-atsakymai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 06:05