Vykdymo proceso samprata, jo vieta Lietuvos teisės sistemoje


Vykdymo proceso samprata , jo vieta Lietuvos teisės sistemoje.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – LR Konstitucija) greta kitų pamatinių principų įtvirtintas asmens teisės į teisminę gynybą principas (Konstitucijos str.). Realizuojant teisės į teisminę gynybą principą, visiems asmenims, siekiantiems atstatyti pažeistas subjektines teises ir apginti teisėtus interesus, suteikta teisė kreiptis į teismą. Tik šis įgaliotas valstybės vardu išspręsti šalių ginčą ir priimti sprendimą, t.y. vykdyti teisingumą. Nors įsiteisėjęs teismo sprendimas visiems privalomas (LR Konstitucija, LR CPK 18 str.), deja, jo priėmimo faktas civilinėje byloje toli gražu ne visada garantuoja realų šalies pažeistų teisių apgynimą - neretai atsakovas dėl vienokių ar kitokių priežasčių teismo priimtam sprendimui nepaklūsta, jį vykdyti vengia. Tokiu atveju ieškovo reikalavimai, teismo pripažinti teisėtais, įgyvendinami vykdymo procese nustatyta priverstine tvarka. Taigi, kaip pabrėžia M.A. Vikut, konstitucinė teisė į teisminę gynybą apima ne tik teismo sprendimo priėmimą ir paskelbimą, bet ir savalaikį jo įvykdymą. Pasekmių, atsiradusių pažeidus subjektines teises ir įstatymu saugomus interesus, pašalinimas ir jų atstatymas (gynyba) – vienas svarbiausių teisėsaugos uždavinių.

V.Jarkovo įsitikinimu, vykdymas – svarbiausia teisinės praktikos dalis, atspindinti viso teisinio reguliavimo mechanizmo efektyvumą ir teisės galimybes įtakoti žmogaus motyvus ir elgesį. Anot jo, subjektų veikloje nerealizuota teisė, nors ir patvirtinta teismo ar kito organo aktu, yra iš esmės neegzistuojanti. Juk į teismą teisminės gynybos besikreipiančių asmenų tikslas nėra pats teismo procesas ir šio proceso pabaigoje skelbiamas teisingumo aktas – teismo sprendimas. Šių subjektų tikslas, kaip ir teisingumo tikslas pasiekiamas tik tada, kai įvykdomas teismo sprendimas, t.y realiai atstatomos subjektų pažeistos teisės arba apginami teisėti interesai. Iš to seka, kad vykdymo procesas – teisingumo vykdymo (įgyvendinimo) dalis, ,,paskutinė teisingumo galimybė įsiveržti į socialinį pasaulį po to, kai yra atlikti ir užbaigti visi teisiniai formalumai“. Tai, kad teisingumas gali būti įvykdytas ir teisingumo tikslas pasiektas tik tada, kai bus teisėtai, operatyviai ir veiksmingai įvykdytas teismo sprendimas, pabrėžia ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas. Šiai pozicijai priešingą nuomonę išsako A.M.Treušnikovas, teigdamas, kad dėl to, jog teismo antstolis nenagrinėja ginčijamų materialinių santykių aplinkybių, netiria su tuo susijusių įrodymų, o jo pagrindinis uždavinys yra tik panaudoti vykdomajame dokumente ir įstatyme numatytą prievartą, teisiniai santykiai vykdymo procese nelaikytini teisingumo vykdymo santykiais, nors jie ir užtikrina civilinių ir kitų teisių gynybą. O.V.Isaenkova ir A.A. Demičev atkreipia dėmesį į prieštaravimus: teismo sprendimų vykdymas negali būti laikomas teisingumo vykdymu, kita vertus, negali būti nuo jo atskirtas, nes yra jo tęsinys.

Atsižvelgdami į teismo sprendimo realizavimo lemiamą vaidmenį siekiant teisingumo tikslo, t.y. pažeistų subjektinių teisių ir teisėtų interesų apgynimo, pritariame autorių, palaikančių sprendimo vykdymo proceso kaip teisingumo vykdymo baigiamosios dalies idėją, nuomonei. Taigi greitas ir realus teismo sprendimo įvykdymas garantuoja teismo sprendimo stabilumą, teisinį efektą, t.y. teismo sprendimu pripažintų subjektinių teisių realizavimą ir juo patvirtintų teisinių pareigų įvykdymą, tuo užtikrindamas realų pažeistų subjektinių teisių atstatymą, teisėtų interesų apgynimą, kitaip tariant užtikrindamas asmens teisę į teisminę gynybą ir teisingumo įgyvendinimą.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 25 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (3043 žodžiai)
  • Andrius
  • Vykdymo proceso samprata, jo vieta Lietuvos teisės sistemoje
    10 - 7 balsai (-ų)
Vykdymo proceso samprata, jo vieta Lietuvos teisės sistemoje. (2015 m. Gegužės 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/vykdymo-proceso-samprata-jo-vieta-lietuvos-teises-sistemoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 15:34
×